(17.50 hodin)

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji panu poslanci Benešovi a rozpravu končím, protože nejsou žádné přihlášky. (Hlasy z lavic.) Pan poslanec Bílý se hlásil v rámci rozpravy? Já jsem se tam díval a musím říci, že musím požádat pana ministra některého, aby rozpravu otevřel, protože jsem si téměř jist, že jsem tu ruku -

Pan ministr Martínek dává najevo, že vystoupí, takže umožní bez hlasování, aby pan poslanec Bílý mohl vystoupit v rozpravě.

 

Ministr pro místní rozvoj ČR Radko Martínek Dámy a pánové, doufám, že toho bude využito k tomu, aby rozprava opravdu skončila velmi brzo.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji vám, pane ministře. Hovoří pan poslanec Bílý ve znovuotevřené rozpravě.

 

Poslanec Jiří Bílý: Pane předsedající, děkuji za slovo. Děkuji, pane ministře.

Já bych chtěl vaším prostřednictvím vzkázat panu Votavovi, jak zde řekl, že stačí Nemocnici Planá vyvětrat. Ať se chopí této iniciativy, v Nemocnici Planá vyvětrá, ať podá nějaký projekt a ať si ji vezme za svou. Myslím si, že je trošku vedle.

Jinak bych chtěl říci, že v tomto případě jde o to, zda levice ode mne nalevo bude ovládat zdravotnictví, tak jak to bylo před rokem 1989, že se bude čekat na endoprotézu několik let, anebo jak chceme my napravo, aby každý občan byl zdravotně obsloužen tak, jak si zaslouží. A slovy Pitkina bych řekl - "a vo tom to je".

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Takže teď už doufám, že rozpravu mohu ukončit, takže tak činím. Rozprava je ukončena.

Prosím pana zpravodaje, aby nás seznámil s tím, jak si představuje další průběh.

 

Poslanec Josef Janeček: Já se domnívám, že průběh je naprosto jasný. Vystoupilo kolem třiceti poslanců a nám nezbývá, než hlasovat o přehlasování veta pana prezidenta, to je nastavit kvorum 101, a můžeme hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Ano, pane poslanče. Dávám vám za pravdu. Neustále gonguji - pro ty, kteří mají obavu, že tak nečiním. Poté co bude nastaveno kvorum 101, přečtu návrh usnesení. (Do sálu přicházejí poslanci.)

Dveře jsou už téměř v klidu, takže mohu přečíst usnesení: "Poslanecká sněmovna setrvává na zákonu o veřejných neziskových ústavních zdravotnických zařízeních a o změně některých zákonů, podle sněmovního tisku 810/11."

Odhlásím vás, poprosím o novou registraci. Věřím, že všichni, kteří chtějí hlasovat, jsou v sále.

 

Tak mohu hlasovat? Ano-li, tak zahajuji hlasování pořadové číslo 13. Kdo souhlasí s tímto usnesením, ať zvedne ruku a stiskne tlačítko ano. Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Hlasování skončilo. Hlasovalo 173 poslanců. Pro bylo 110, proti 58, takže tento návrh byl přijat. (Silný potlesk zleva.) Zákon tedy bude vyhlášen.

 

O slovo se přihlásila paní poslankyně Eva Dundáčková. Vystupuje jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru, takže věnujte jejímu vystoupení pozornost.

 

Poslankyně Eva Dundáčková: Děkuji vám. Pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila s praxí, která probíhá na půdě Poslanecké sněmovny, a zároveň vás upozornila na určitou právní nejistotu, v které se ocitáme v souvislosti s několika výklady platného znění zákona o střetu zájmů, ke kterému momentálně dochází mezi právníky.

Jistě si vzpomenete mnozí z vás, že jsme přijali před časem jako Poslanecká sněmovna zákon č. 96/2005 Sb., který byl novelou zákona o střetu zájmů, respektive o některých opatřeních souvisejících s ochranou veřejného zájmu. Na základě tohoto zákona nám vznikly nové povinnosti týkající se přiznání majetku a dalších povinností stanovených nám tímto zákonem. Ústavní nález nakonec tento zákon zrušil a nastal určitý právní spor o platné znění stávajícího zákona.

V tomto stavu 1. 7. 2005 mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny přijal jednoznačně, a dokonce jednomyslně usnesení, kterým se rozhodlo, že i nadále bude umožněno nahlížení veřejnosti z řad občanů České republiky do evidence mandátového a imunitního výboru, a stanovil k tomu pevný režim. Do dnešního dne to tak funguje. Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny tak umožňuje nahlížení do přiznání senátorů.

Senát České republiky přistupuje k této záležitosti jinak. Vaše - naše - přiznání nezveřejňuje. Pokud to někteří nevíte, přijměte to, prosím jako fakt. Doporučuji vám, abyste zároveň s přiznáním, pokud je budete podávat, dali tedy i prohlášení ve smyslu zákona o ochraně osobních údajů, jímž vyjadřujete souhlas se zpracováním a uveřejněním údajů. Já jsem jako předsedkyně mandátového a imunitního výboru na žádost paní předsedkyně stejného výboru v Senátu sdělila, jakou praxi používáme v Poslanecké sněmovně, a zároveň jsem ji požádala, aby přiznání, která poslanci za rok 2005 podají, vnímala jako žádost těchto poslanců o zveřejnění informací v oznámeních uvedených. Je to prosím můj pohled na věc, který se mi zdá, že je velmi logický. Nicméně bude správnější, pokud doplníte svá podání o písemný souhlas s jejich zveřejněním.

Tolik prosím sdělení z mé strany.

 

Místopředseda PSP Jan Kasal: Děkuji paní poslankyni Evě Dundáčkové za její informaci.

 

Budeme pokračovat projednáváním dalšího bodu, kterým je

 

4.
Návrh poslanců Michala Haška, Michala Krause a Jiřího Dolejše na vydání
zákona, kterým se mění zákon č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního
majetku České republiky a o působnosti Ministerstva financí při privatizaci
majetku České republiky (zákon o zrušení Fondu národního majetku)
/sněmovní tisk 1222/ - třetí čtení

 

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Jiří Dolejš.

Dámy a pánové, já tady mám určitou nejistotu ze začátku schůze. My jsme sice zařadili tento bod, ale Sněmovna neodsouhlasila prozatím, že se v úterý budou projednávat třetí čtení. (Námitky z lavic.) Neodsouhlasila, můžete se podívat do stenozáznamu. Asi budeme muset tímto začít, abychom se vyrovnali s literou jednacího řádu.

 

Kdo souhlasí s tím, abychom i dnes, tedy v úterý, mohli projednávat zákony ve třetím čtení? Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro? Děkuji. Kdo je proti? Děkuji.

Toto hlasování (číslo 14) skončilo. Hlasovalo 175 poslanců. 133 bylo pro, 4 proti.

 

Tuto procedurální překážku jsme překonali. Já připomenu, že pozměňovací návrhy máme k dispozici jako sněmovní tisk 1223/3 a že otevřu rozpravu. Přihlášky do rozpravy v tuto chvíli nemám.

Hlásí se pan poslanec Michal Hašek.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP