Stenografický zápis 35. schůze, 3. dubna 2001

(Schůze zahájena ve 14.08 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Poslanec Jan Vidím
Poslanec Stanislav Fischer
Poslanec Martin Starec
Poslanec Marek Benda
Poslanec Jiří Vlach
Poslanec Stanislav Křeček
Poslanec Vojtěch Filip
Poslanec Pavel Kováčik
Poslanec Václav Pícl
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Petr Mareš
Poslanec Karel Vymětal
Poslanec Jaroslav Plachý
Poslanec Milan Cabrnoch
Poslanec Josef Janeček
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Miloslav Kučera st.
Místopředseda PSP Ivan Langer
Poslankyně Jitka Kupčová
Poslanec Bohuslav Záruba
Ministr kultury ČR Pavel Dostál
Poslanec Jan Vidím


1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 152/1994 Sb., o volbách do zastupitelstev v obcích a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění zákona č. 247/1995 Sb., zákon č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, a zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 584/5/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Poslanec Miroslav Beneš
Senátor Pavel Eybert
Poslanec Radko Martínek
Poslanec Tomáš Kvapil
Poslanec Radko Martínek


2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 698/5/ - vrácený Senátem

Ministr vnitra ČR Stanislav Gross
Senátor František Kroupa


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 650/3/ - vrácený Senátem

Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík
Poslanec Libor Ježek
Senátor Mirek Topolánek
Poslanec Bohuslav Sobotka
Místopředseda vlády a ministr financí ČR Pavel Mertlík


4. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 673/5/ - vrácený Senátem

Poslanec Vladimír Mlynář
Senátor Mirek Topolánek


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/6/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Jiří Maštálka


3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 587/1992 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 650/3/ - vrácený Senátem

Předseda PSP Václav Klaus

(Jednání bylo přerušeno v 16.17 hodin.)
(Jednání pokračovalo v 16.21 hodin.)

Předseda PSP Václav Klaus
Místopředseda PSP František Brožík


5. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 635/6/ - zamítnutý Senátem

Poslanec Radim Chytka
Poslanec Václav Exner
Poslanec Miloslav Kučera st.
Senátor Jaroslav Kubera
Poslanec Jiří Brtnický
Místopředseda PSP Ivan Langer


6. Návrh poslankyně Zdeňky Horníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony /sněmovní tisk 828/ - prvé čtení

Poslankyně Zdeňka Horníková
Poslanec Jiří Bílý
Poslanec Evžen Snítilý
Poslankyně Miroslava Vlčková


7. Návrh poslanců Jiřího Havlíčka, Ladislava Šustra, Vladimíra Doležala, Václava Brouska, Ladislava Korbela a Michala Krause na vydání zákona, kterým se mění a doplňuje zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) /sněmovní tisk 817/ - prvé čtení

Poslanec Jiří Havlíček
Poslanec Martin Kocourek
Poslanec Petr Pleva


11. Návrh poslanců Jiřího Hofmana, Ludmily Müllerové a Jaroslava Gongola na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 773/ - druhé čtení

Poslanec Jiří Hofman
Poslankyně Alena Páralová
Poslanec Jiří Hofman


19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 147/1996 Sb., o rostlinolékařské péči a změnách některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 409/2000 Sb. /sněmovní tisk 873/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jaroslav Palas


20. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 569/1991 Sb., o Pozemkovém fondu České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 886/ - prvé čtení

Ministr zemědělství ČR Jan Fencl
Poslanec Jiří Papež


21. Vládní návrh zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 880/ - prvé čtení

Ministr dopravy a spojů ČR Jaromír Schling
Poslanec Miroslav Kapoun
Poslanec Karel Sehoř
Poslanec Pavel Němec
Místopředseda PSP Ivan Langer

(Jednání skončilo v 18.46 hodin.)


Přihlásit/registrovat se do ISP