(16.00 hodin)

(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku.

Prohlašuji toto hlasování za zmatečné. Pánové mávají, že chtějí odhlásit, i když už jsem dal hlasovat. Prosím, abyste příště řekli dříve. Nemá cenu to dále rozebírat.

Dám znovu hlasovat. Nejdříve vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu přihlásili svými registračními kartami a abyste se soustředili opravdu všichni na hlasování, aby se notoričtí nesedači jako Zahradil a Kühnl mohli posadit.

Netelefonovat - paní poslankyně Orgoníková a další. Poslanecká sněmovna, paní poslankyně Orgoníková, jednou odhlasovala zákaz použití mobilních telefonů. Mohli byste jí to sdělit, vaší vzrušeně diskutující paní poslankyni? Paní poslankyně, já na vás mluvím už delší dobu. Co si studenti na galerii vezmou za příklad do školy, to nevím.

 

Prosím, jsme soustředěni, bude nové hlasování o tomto bodu, kdy bude vyjádřen nebo nevyjádřen souhlas s návrhem zákona ve znění schváleném Senátem.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 36 z přítomných 165 bylo 87 pro, 59 proti. Návrh byl přijat.

 

Děkuji panu ministrovi, děkuji panu senátorovi. Pane senátore, sdělte v Senátu, že to bylo přijato v senátní verzi, budete jistě pochválen. Děkuji.

 

Přecházíme k bodu číslo

 

4.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb.,
o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 673/5/ - vrácený Senátem

 

Usnesení Senátu jsme obdrželi jako sněmovní tisk 673/6. Rozumím tomu, že k tomuto bodu - zbytečně odcházel - zůstává pan senátor Topolánek.

Nyní prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu vyjádřil pan poslanec Vladimír Mlynář. (Značný hluk v sále.) Ale prosím opravdu ostatní kolegy, pana poslance Plevu a další, o klid.

 

Poslanec Vladimír Mlynář: Vážený pane předsedo, vážená vládo, vážení kolegové, návrh novely zákona o zadávání veřejných zakázek, vrácený Senátem, pojednává v zásadě o dvou věcech. Vyjímá z působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek telekomunikační sektor, jak původně také navrhovatelé navrhovali. Při projednávání ve sněmovně byl tento náš návrh rozšířen ještě o vyjmutí oblasti těžby uhlí z působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek a byly zvýšeny limity pro vypisování veřejných zakázek.

Senát projednával tuto drobnou novelu velmi odpovědně mnoho hodin a nakonec rozhodl vrátit sněmovně s návrhem na vypuštění části zákona, který vyjímá z působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek těžbu uhlí. Důvodem je přesvědčení senátorů, že těžbu uhlí do působnosti zákona o zadávání veřejných zakázek svěřuje příslušná směrnice EU. Je to poměrně rozsáhlý odborný spor, na který existují dva názory.

Já jménem předkladatelů zaujímám k této části návrhu zákona neutrální postoj a ponechávám na sněmovně, zda se připojí k Senátu s výhradou a vypustí ze zákona o zadávání veřejných zakázek pouze telekomunikace, nebo zda se přikloní k původní sněmovní verzi a učiní tak i v oblasti působnosti těžby uhlí. Děkuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji. Nyní se táži, zda se zpravodaj hospodářského výboru poslanec Plachý chce vyjádřit. Nechce.

Otevírám rozpravu. Jako první opět pan senátor Topolánek.

 

Senátor Mirek Topolánek: Děkuji. Nechci zdržovat, ale přesto bych krátce popsal diskusi k těm třem poměrně nesouvisejícím problémům. Senát po velké diskusi přijal zvýšení limitu pro zadávání veřejných zakázek různými formami hlavně z toho důvodu, že připravovaná velká novela a její průchod Poslaneckou sněmovnou je velmi nejistý. Proto jsme se přiklonili ke zvýšení těchto limitů.

Co se týká původního návrhu předkladatelů, tzn. vynětí telekomunikačních služeb ze zákona o veřejných zakázkách, tam jsme se po velké diskusi přiklonili ke znění, které jste schválili. Po velké diskusi o tom, jestli už je telekomunikační trh dostatečně deregulován, jestli půlrok, kterým bude předcházet tato novela k 1. lednu příštího roku, je závažný, či nikoli, jsme se přiklonili k návrhu, který byl schválen Poslaneckou sněmovnou.

Velká diskuse byla o tom, co už předeslal pan předkladatel, a to je vynětí těžby uhlí z režimu zákona o veřejných zakázkách, a tady hlavně na návrh výboru pro evropskou integraci Senát schválil zrušení tohoto vynětí a převedení do původního režimu.

To je zhruba vše, děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Děkuji a otevírám rozpravu, do které se písemně nikdo nepřihlásil. Pokud se nikdo nepřihlásil, rozumím tomu, že každý ví, jak bude hlasovat, a rozpravu končím. Přivolávám poslance zpátky do jednacího sálu. Přistoupíme k hlasování opět podle § 97 odst. 4 zákona o jednacím řádu Poslanecké sněmovny. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.

Návrh usnesení zní takto: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění schváleném Senátem, podle sněmovního tisku 673/6."

Nikdo nechce odhlášení.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro senátní znění, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 37 z přítomných 170 poslanců 32 pro, 116 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Nyní budeme hlasovat znovu, a to podle § 97 odst. 5 jednacího řádu. V této chvíli je k přijetí usnesení zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, to je 101. Máme kvorum 101.

Zopakuji návrh usnesení. Tedy ne stejné, ale schvalujeme návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu, podle sněmovního tisku 673/5.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 38 z přítomných 169 poslanců 140 pro, 18 proti. Návrh byl přijat ve formě postoupené Senátu.

 

Děkuji panu senátorovi Topolánkovi.

 

Konečně pátý a poslední zákon z této série, vrácený a v této chvíli zamítnutý Senátem, je

 

5.
Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb.,
trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 635/6/ - zamítnutý Senátem

 

Usnesení Senátu bylo rozdáno jako sněmovní tisk 635/7.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP