(16.10 hodin)

(pokračuje Klaus)

Chtěl jsem mezi námi uvítat pana senátora Jaroslava Kuberu, ale nevidím ho zde. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jiří Maštálka: Já nerad zneužívám institutu zpochybnění hlasování, přesto tak musím učinit. V hlasování pořadové číslo 36, návrh zákona o spotřebních daních, jsem hlasoval proti a ve sjetině mám uvedeno, že jsem byl pro.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ale nezpochybňujete hlasování?

 

Poslanec Jiří Maštálka: Zpochybňuji.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Může někdo říci, jaký byl výsledek tohoto hlasování? Které hlasování to bylo? Bylo to celkové hlasování o zákonu?

Pan poslanec Maštálka uvádí, že hlasoval proti, zatímco ve výkazu je uvedeno, že hlasoval pro. Dobře, respektuji tuto námitku a dám hlasovat, jako vždy v takovém případě, i když už je to o tři hlasování zpět (bod číslo 3).

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo souhlasí s námitkou pana poslance Maštálky a s tím, aby došlo k novému hlasování, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 39 z přítomných 168 poslanců 98 pro, 17 proti. Jeho návrh byl přijat, a proto dojde k novému hlasování o vládním návrhu o spotřebních daních, celkové hlasování.

 

Doufám, že všichni vědí, o čem budeme hlasovat. Nevím, jestli to někdo nepotřebuje připomenout. Doufejme, že ne.

 

Všechny jsem vás odhlásil. Přihlaste se svými registračními kartami, prosím.

 

Dám znovu hlasovat. Pro znamená senátní variantu, proti znamená zamítnutí senátní varianty.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro senátní verzi, ať stiskne tlačítko a zdvihne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 40 z přítomných 165 poslanců 81 hlasovalo pro, 61 proti. Návrh nebyl přijat.

 

(V sále je velký hluk.)

Já respektuji, že se hlasování bude kontrolovat. Já se táži, zda se chtějí všichni podívat na toto hlasování. Pro pořádek udělám tříminutovou přestávku.

 

(Jednání bylo přerušeno v 16.17 hodin.)

***
Přihlásit/registrovat se do ISP