(Jednání pokračovalo v 16.21 hodin.)

 

Předseda PSP Václav Klaus: Vážené kolegyně a kolegové, uplynuly čtyři minuty, proto vás všechny svolávám. Hlásí se pan místopředseda Brožík.

 

Místopředseda PSP František Brožík: Vážený pane předsedo, dámy a pánové, je mi to líto, ale já musím zpochybnit hlasování číslo 40, protože mám na sjetině křížek, a hlasoval jsem pro.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Zpochybnění hlasování číslo 40.

Vážené kolegyně a kolegové, předpokládám, že už jste všichni v jednacím sále. Nejdříve budeme hlasovat o námitce pana místopředsedy Brožíka, který hlasoval pro, ale výkaz ukázal, že hlasoval proti nebo nevím jak.

Pane místopředsedo, vím, že chcete mít duty free shopy na hranicích, ale byl jste v přestávce, kterou jsem milostivě udělal, přemluven, abyste nebojoval za tyto shopy.

 

Nejdříve budeme hlasovat o námitce pana místopředsedy.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro to, přijmout ji, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 41 z přítomných 168 poslanců 138 pro, 7 proti. Návrh byl přijat.

 

Nyní pan poslanec Payne bude hlasovat normálně.

Obracím se na vás na všechny, abyste si třikrát každý zkontrolovali, jestli vám svítí to světýlko, které si přejete, aby svítilo, a jsem pro, abychom nebrali zřetel na žádné námitky. Každý z nás vidí většinou a ví, jestli svítí tlačítko, které chtěl zmáčknout.

 

Dám znovu hlasovat o vládním návrhu zákona o spotřebních daních. Kdo hlasuje pro, je hlasování pro senátní verzi, abych rekapituloval problém.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 42 z přítomných 168 poslanců pro 85, 61 proti.

 

Někdo si tady dělá legraci, protože prohlašuji, že ne v poslední vteřině, ale v tisícině vteřiny padlo 85, 84. Nevím, kdo riskuje tyto věci.

V každém případě doufám, že stejným způsobem a se stejnou vehemencí budeme tady hlasovat o přijetí sedmiletého období lhůty vstupu české pracovní síly do Evropské unie a že ti, kteří teď hlasovali tak rezolutně, budou stejně rezolutně hlasovat i potom.

Už je probráno všechno. Pak znovu opravuji své předchozí výroky a prohlašuji, že tento vládní návrh zákona byl přijat ve znění Senátu.

 

Už jsem předtím zahájil bod číslo 5, uvítal jsem pana senátora Jaroslava Kuberu. Mluvíme o trestním zákoně zamítnutém Senátem. Nejdříve prosím navrhovatele poslance Radima Chytku, aby se vyjádřil k usnesení Senátu o zamítnutí tohoto návrhu.

 

Poslanec Radim Chytka: Vážený pane předsedo, vážené dámy a pánové, dovolte mi jen několik poznámek k této drobné novele trestního zákona zabývající se sprejerstvím. Byl jsem poměrně udiven, kolik mýtů a legend se kolem této novely trestního zákona vynořilo, přičemž za největší legendu považuji legendu novinářskou, kdy jsme se dozvěděli, že touto novelou trestního zákona chceme zavírat sprejery na osm let do vězení. Velice mě překvapilo, že se nenašel jediný novinář, který by si otevřel trestní zákon, nalistoval si § 257, kde by zjistil, že rozmezí sazby dvou až osmi let je ve stávajícím § 257 ve stávajícím trestním zákonu pro poškození cizí věci nad jeden milion korun a s naší novelou nemá nic co do činění.

Autoři této novely trestního zákona rozhodně nechtěli sprejery zavírat, a to byť i na jeden jediný den. Záměr byl úplně jiný a spočíval v překvalifikaci přestupku na trestný čin.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP