(16.40 hodin)

(pokračuje Klaus)

K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny všech poslanců, tedy souhlasu 101 poslanců. Myslím, že je irelevantní vás odhlašovat, pane poslanče, když potřebujete 101 hlasů. Budu šetřit tato cenná zařízení a nebudu vás odhlašovat.

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 635/6."

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti?

Tady je opět vyloženě zmatek v hlasování. Prosím vás, buďte soustředění. Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 43 z přítomných 167 poslanců 97 hlasovalo pro, 37 hlasovalo proti. Návrh nebyl přijat. Zákon nebyl přijat.

Paní místopředsedkyně, prosím nenarušujte hlasování. Pan poslanec Brtnický.

 

Poslanec Jiří Brtnický: Pane předsedo, promiňte, ale mám dojem, že jsme byli vaším návrhem uvedeni v omyl, protože vy jste řekl "kdo je pro schválení zákona", ne pro zamítnutí.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ne. Pane poslanče, nezlobte se. Já jsem řekl - přednesu návrh usnesení. Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění atd.

 

Poslanec Jiří Brtnický: Čili kdo je pro zamítnutí?

 

Předseda PSP Václav Klaus: Pane poslanče, vy jste před chvílí vystoupil jako zpravodaj. Nám přece Senát zamítl návrh. Čili v této vteřině je návrh zamítnutý Senátem a my ho můžeme zamítnout tím, že budeme hlasovat pro, aby byl schválen. Rozumíte? Já jsem vás neuvedl v pokušení, sám jste se uvedl v pokušení.

 

Poslanec Jiří Brtnický: Pane předsedo, v tom případě zpochybňuji hlasování, protože jsem chtěl hlasovat úplně opačně.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Dobře.

 

Dávám hlasovat o návrhu pana poslance na zpochybnění hlasování.

Kdo je pro, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Vážení kolegové, buďte klidní. V hlasování pořadové číslo 44 je přítomno 167 poslanců, 126 bylo pro, 7 proti. Přijali jsme námitku pana poslance Brtnického.

 

On opravdu hlasoval jiným způsobem, než chtěl hlasovat. Tím udělal podobnou věc, jako každý z nás už někdy udělal, a bude mu vyhověno. Prosím, aby byl klid.

 

Jste připraveni, nebo mám zacinkat? Opakuji, že návrh byl zamítnut Senátem, proto pro jeho přijetí znovu v naší původní verzi je potřeba 101 poslanců. Rozumíme si? Odhlásit vás mohu, ale opakuji, odhlášení nemá vůbec žádný smysl, protože je potřeba pozitivních 101 a nejde o to, kolik hlasuje proti nebo kolik je přítomno poslanců. Všechny vás odhlásím. Prosím, abyste se znovu všichni zaregistrovali. Dám znovu hlasovat.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna schvaluje návrh zákona, kterým se mění zákon č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 635/6."

Pro ty, kterým to není jasné: je to sněmovní verze tohoto zákona.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tuto sněmovní verzi, nechť stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Konstatuji, že v hlasování pořadové číslo 45 z přítomných 164 hlasovalo 103 pro, 50 proti. Návrh byl přijat.

 

Opět dám šanci všem, aby si prohlédli, jestli náhodou nehlasovali jinak, než chtěli.

 

Vážení kolegové, není přestávka, dávám poslední setinky těm, kteří studovali výstupy. Závěrem konstatuji, že návrh zákona byl přijat. Končíme bod pět a přecházíme k dalšímu bodu. Přenechávám řízení místopředsedovi Langerovi.

 

Místopředseda PSP Ivan Langer: Dalším bodem je bod

 

6.
Návrh poslankyně Zdeňky Horníkové a dalších na vydání zákona, kterým se mění
zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění zákona č. 492/2000 Sb., a některé další zákony
/sněmovní tisk 828/ - prvé čtení

 

Stanovisko vlády jsme obdrželi jako sněmovní tisk 828/1. Bezprostředně poté, co se intenzita hluku v sále sníží na přijatelnou úroveň, požádám zástupkyni navrhovatelů paní poslankyni Zdeňku Horníkovou, aby předložený návrh uvedla.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP