(14.50 hodin)

(pokračuje Klaus)

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 7 z přítomných 177 poslanců 48 pro, 83 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Starec navrhl body 19 a 20 jako první dva body dopoledne v pátek 6. 4.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 8 z přítomných 177 poslanců 154 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Benda navrhl bod č. 9 vyřadit a adekvátně třetí čtení vyřadit z pořadu této schůze. Je to styk obou komor sněmovny.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 9 z přítomných 177 poslanců 161 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Při této příležitosti bych informoval sněmovnu o tom, že dnes večer se uskuteční dlouho odkládaná oficiální večeře vedení, předsedů a místopředsedů Poslanecké sněmovny a Senátu na pozvání sněmovny zde v prostorách sněmovny, takže po dlouhé době se sejde toto seskupení.

 

Poslanec Benda navrhl zařadit tisk 800 jako nový bod programu, jako první bod na úterý 10. 4.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 10 z přítomných 177 poslanců 142 pro, 7 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Vlach navrhl bod č. 8 pevně na středu 4. 4. v 11 hodin a třetí čtení bodu 61 na čtvrtek 5. 4. před polední přestávku. Pan poslanec chce přejmenovat své hejtmanství.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 11 z přítomných 177 poslanců 130 pro, 6 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Křeček navrhuje zařadit bod č. 14 - zákon o menšinách - pevně na středu 4. 4. jako první bod po obědě a třetí čtení na středu 11. 4., první bod ráno.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 12 z přítomných 177 poslanců 147 pro, 2 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Filip navrhuje vyřadit bod č. 10 z pořadu schůze.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 13 z přítomných 177 poslanců 138 pro, 15 proti. Návrh byl přijat.

 

Poslanec Kováčik chce zařadit nový bod zpráva vlády o opatřeních proti zavlečení BSE, kulhavky, slintavky a nevím, čeho ještě, do České republiky na úterý 10. odpoledne.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 14 z přítomných 177 poslanců 48 pro, 77 proti. Návrh nebyl přijat.

 

Poslanec Pícl chce školský zákon, bod 24, zařadit na středu 11. 4. jako druhý bod dopoledne.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 15 z přítomných 177 poslanců 156 pro, nikdo proti. Návrh byl přijat.

 

Paní poslankyně Kupčová chce body 25 a 27 - jako první a druhý bod v pátek dopoledne 6. 4., což už jsme před chvílí schválili, jsou dva body pana poslance Starce - jako body 3, 4 v pátek 6. 4., ale podotýkám, že jsme si schválili, že v 11 hodin bude hlasování a pak bude odchod na váš velký sjezd, takže nevím, jestli na 3. a 4. bod může vůbec dojít. Dávám hlasovat s tím, že to může být bod 3 a 4, ale nikoliv před bodem schváleným hlasováním o bodech 74, 76, 79, o volbách. Když by se to předtím nestihlo, nemůže to začínat v 11 hodin. Rozumíme.

 

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro tento návrh, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 16 z přítomných 177 poslanců 162 pro, 4 proti. Návrh byl přijat.

 

Dále chtěla paní poslankyně Kupčová zařadit body 40, 41, 42, 43 jako body 1, 2, 3, 4 ve středu 11. 4. dopoledne. Už jsme mezitím schválili bod pana poslance Křečka na tutéž chvíli.

 

Poslankyně Jitka Kupčová: Pane předsedo, dovolím si z tohoto důvodu zmodifikovat a navrhuji, aby body byly zařazeny jako třetí, čtvrtý, pátý a šestý, aby byly v celku.

 

Předseda PSP Václav Klaus: Ano. Třetí, čtvrtý, pátý, šestý bod v celku. Ještě jsme schválili panu poslanci Vlachovi v 11 hodin. Takto se to schvaluje s tím, že se může doprostřed dostat bod pana poslance Vlacha, fixně určený na 11 hodin.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu, který se mi zdá nerealistický?

V hlasování pořadové číslo 17 z přítomných 177 poslanců 155 pro, 3 proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Kapoun chce body 16, 17 na úterý 10. 4. jako druhý a třetí bod.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 18 z přítomných 177 poslanců 137 pro, jeden proti. Návrh byl přijat.

 

Pan poslanec Mareš chce zařadit nový bod Informace ministra školství o první etapě vytváření státní informační politiky ve vzdělávání za bod 24 na středu 11. 4.

Zahájil jsem hlasování. Kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

V hlasování pořadové číslo 19 z přítomných 177 poslanců 86 pro, 50 proti. Návrh nebyl přijat.

***
Přihlásit/registrovat se do ISP