Digitální knihovna
Prameny k dějinám československé krize 1967 - 1970, díl 3

NÁRODNÍ SHROMÁŽDĚNÍ
21. - 28. SRPNA 1968

František Cigánek

Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
v nakladatelství DOPLNĚK
Brno 1995

Tato kniha je zveřejněna se souhlasem autora knihy a se souhlasem Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR.

21. srpna 1968
22. srpna 1968
23. srpna 1968
24. srpna 1968
25. srpna 1968
26. srpna 1968
27. srpna 1968
28. srpna 1968

Přílohy:
Poslanci Národního shromáždění ve čtvrtém volebním období (přehled a základní údaje)
Struktura Národního shromáždění podle politické příslušnosti (stav v srpnu 1968)
Účast poslanců na jednání NS ve dnech 21. - 28. 8. 1968 (statistický přehled podle krajů)
Předsednictvo Národního shromáždění v srpnových dnech 1968
Seznam usnesení přijatých předsednictvem NS na 85. schůzi konané ve dnech 21. - 28. srpna 1968
Seznam usnesení schválených plénem Národního shromáždění ve dnech 22.- 28. srpna 1968
Dokumenty o Národním shromáždění ve dnech 21. - 28. srpna 1968
Seznam použitých zkratekPřihlásit/registrovat se do ISP