21. - 28. srpna 1968

Příloha č. 5

SEZNAM USNESENÍ

přijatých předsednictvem NS na 85. schůzi konané ve dnech 21. - 28. srpna 1968
Datum a doba jednání
Poř. číslo zápisu
Číslo usnesení
Věc
21. 8.

10.07 - 10.20

1
816
Prohlášení P-NS v souvislosti se vstupem cizích vojsk na území ČSSR.

(Na základě usnesení publikovány dokumenty č. 1 a č. 4.)

22. 8.

18.00 - ?

5
817
Pozdravný dopis prezidentu republiky. (Text byl publikován jako dokument č. 9 bez dalšího projednání v plénu.)
23. 8.

0.30 - ?

6
818
Provolání P-NS ke Slovenské národní radě.

(Publikováno jako dokument č. 11.)

6
819
Některé závěry P-NS k současné situaci.

(Podle odst. 1 usnesení měl být prezidentovi republiky tlumočen nesouhlas P-NS s jeho opuštěním republiky.)

8.22 - ?
7
820
Projednání dopisu nově zvolenému ústřednímu výboru KSČ.

(Návrh byl postoupen k projednání plénu NS.)

7
821
Přijetí stanoviska P-NS k událostem spojeným s odletem prezidenta republiky L. Svobody na jednání v Moskvě.

(Nová verze stanoviska P-NS k cestě L. Svobody do Moskvy; její publikování nebylo v tomto znění plénem NS (zápis č. 8) schváleno.)

14.08 - 15.00
9
822
Informace podaná vládní delegací předsednictvu NS o současné činnosti vlády.
24. 8.

8.00 - ?

11
823
Organizační opatření pro zajištění současných úkolů.
9.58 - 12.50
12
824
Informace o současné situaci podaná primátorem hl. m. Prahy L. Černým, náměstkem primátora hl. m. Prahy B. Havlíčkem, zástupcem ÚRO R. Pacovským a ministrem zemědělství a výživy J. Borůvkou.
12
825
Informace předsedů výborů NS o jednání výborů.
18.40 - 19.28
14
826
Informace z jednání ÚV KSČ a sdělení o současném stavu v oblasti zahraniční politiky.
25. 8.

7.35 - 8.12

17
827
Odsouhlasení textu dopisu prezidentovi republiky do Moskvy.

(Text dopisu postoupen ke schválení plénu NS.)

10.03 - 10.48
18
828
Projednání dopisu prezidentovi republiky ve vládě.
12.40 - 13.32
20a
829a
Projednání otázky neutrality ČSSR.

(Formulace předložena k vyjádření pléna NS.)

26. 8.

0.06 - 12.25

23
830
Příprava provolání NS a vlády k obyvatelstvu.

(Ustavena komise pověřená zpracováním návrhu.)

23
831
Provolání NS k českému a slovenskému národu a k výročí Slovenského národního povstání a provolání NS, vlády a ÚRO ke všem pracujícím.

(Návrh textu byl předložen ke schválení plénu NS.)

15.08 - 16.30
24
832
Informace o současných vojensko-politických poměrech.
21.08 - 22.19
27
833
Informace o současné činnosti ČNR.
27
834
Zprostředkování telefonického spojení s předsedou NS J. Smrkovským v Moskvě.

(Zajištěním úkolu u vlády pověřeni posl. R. Géryk a A. Poledňák.)

27. 8.

8.22 - ?

28
835
Informovanost Národního shromáždění vládou.

(Vyslovení nespokojenosti ze strany NS.)

28
836
Opatření spojená s příjezdem naší delegace z moskevských jednání.
11.50 - 12.10
30b
837
Zpráva předsedy FS J. Smrkovského o výsledku moskevských jednání na plenární schůzi NS.
30b
838
Informace o současné situaci v krajích.
30b
839
Komuniké P-NS k obyvatelstvu shromážděnému před budovou NS.
28. 8.

9.08 - 10.35

33
840
Prohlášení NS ke všemu lidu Československa.

(Návrh textu postoupen ke schválení plénu NS.)

12.35 - ?
35
841
Některá organizační opatření P-NS.

a) Požadavky na vyhlášení neutrality Československa se staly předmětem jednání P-NS již v této schůzi. Avšak usnesení čís. 829 - jak lze vyvodit ze zápisu č. 21 - bylo přijato až na jednání, které bylo zahájeno v 16.14 hod. téhož dne.

b) Po porovnání s textem zápisů č. 30 a 31 je možno učinit závěr, že usnesení č. 837, 838 a 839 se vztahují k výsledkům jednání P-NS, jež proběhlo od 14.09 hod.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP