21. - 28. srpna 1968

Příloha č. 6

SEZNAM USNESENÍ 1, 2

schválených plénem Národního shromáždění ve dnech 22.- 28. srpna 1968
Datum a doba jednání
Poř. číslo zápisu
Věc
22. 8.

9.06 - 10.52

3
Dopis Národního shromáždění parlamentům SSSR, NDR, PLR, MLR a BLR.

(Publikován jako dokument č. 6.)

3
Protest vládám a parlamentům pěti států Varšavské smlouvy.

(Publikován jako dokument č. 7.)

3
Provolání Národního shromáždění k občanům Československa.

(Publikován jako dokument č. 8.)

Dopis Národního shromáždění prezidentu republiky.

(V plénu NS nebyl podle zápisu jako text projednáván; publikován jako dokument č. 9.)

16.40 - ?
4
Dopis Národního shromáždění velvyslancům Rumunska, Jugoslávie, Albánie, Čínské lidové republiky, Mongolské lidové republiky, Korejské lidové demokratické republiky, Vietnamské demokratické republiky a reprezentaci Fronty národního osvobození Jižního Vietnamu a velvyslanectví Kubánské republiky.

(Publikován jako dokument č. 10.)

23. 8.

10.57 - 12.08

8
Dopis NS ústřednímu výboru KSČ zvolenému na XIV. sjezdu KSČ dne 22. srpna 1968.

(Návrh předložený předsednictvem NS byl schválen a publikován jako dokument č. 12.)

8
Prohlášení NS o činnosti rozhlasových a televizních pracovníků a všech technických pracovníků a redaktorů tisku, pracovníků polygrafie a pomocných služeb, jež zabezpečují jejich činnost.

(Návrh předložený předsednictvem NS byl schválen a publikován jako dokument č. 13.)

15.09 - 16.03
10
Prohlášení NS o účasti zástupců vlády na plenární schůzi NS.

(Publikováno jako dokument č. 14.)

25. 8.

10.56 - 11.37

19
Dopis NS, vlády a ÚV KSČ prezidentu republiky do Moskvy.

(Návrh předložený předsednictvem NS byl schválen a publikován jako dokument č. 15.)

18.03 - 18.48
22
Prohlášení NS k názorům vyjádřeným v rezolucích, které volají po neutralitě a zdůvodnění stanoviska.

(Návrh předložený předsednictvem NS byl po projednání schválen a publikován jako dokument č. 16.)

26. 8.

18.09 - 20.00

26
Schválení zákonných opatření předsednictva NS podle čl. 60 odst. 2 ústavy:

a) Zákonné opatření P-NS ze dne 11. července 1968 č. 104 Sb. o vytvoření okresních národních výborů v nově zřízených okresech Veľký Krtíš, Vranov, Svidník a Stará Ľubovňa.

b) Zákonné opatření P-NS ze dne 11. července 1968 č. 105 Sb. o některých opatřeních v oboru soudnictví a státního notářství.

c) Zákonné opatření P-NS ze dne 18. července 1968 č. 110 Sb. o úpravě náhrad a některých dalších poměrů členů České národní rady.

26
Provolání NS k českému a slovenskému národu u příležitosti výročí Slovenského národního povstání.

(Text předložený předsednictvem NS byl schválen a publikován jako dokument č. 17.)

Provolání NS, vlády a Ústřední rady odborů ke všem pracujícím o potřebě práce.

(Text předložený předsednictvem NS byl schválen a publikován jako dokument č. 18.)

27. 8.

16.55 - 18.29

32
Prohlášení NS k obyvatelstvu.

(Návrh předložený předsednictvem NS byl schválen a publikován jako dokument č. 19.)

28. 8.

9.08 - 10.35

33
Prohlášení NS "Všemu lidu Československému".

(Stanovisko NS k situaci, které bylo publikováno jako dokument č. 20.)

1. Ve čtvrtém volebním období NS nebyla usnesení pléna průběžně číslována.

2. Před zahájením 26. schůze NS schválilo dne 21. srpna 93 shromážděných poslanců prohlášení, které bylo publikováno jako dokument č. 5.

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP