21. - 28. srpna 1968

Příloha č. 4

PŘEDSEDNICTVO NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ

v srpnových dnech 1968
Politická příslušnost
Zastoupení výboru NS
Účast na jednání

P-NS
Předseda:
Smrkovský Josef1
KSČ
28.
Místopředsedové:
Valo Jozef
KSS
21. - 28.
Miková Marie
KSČ
21. - 28.
Dohnal Lubomír
ČSS
22. - 28.
Zedník Josef
ČSL
21. - 28.
Žiak Andrej
SSO
21. - 28.
Ověřovatelé:
Laštovička Bohuslav
KSČ
21. - 28.
Macho Vendelín
KSS
22. - 28.
Členové:
Bichler Antonín
KSČ
předs. VP
21. - 28.
Bilková Jarmila
KSČ
21. - 28.
Čáp Josef
KSČ
21. - 28.
Fiala Antonín2
ČSS
-
Fierlinger Zdeněk
KSČ
21. - 22., 24., 26. - 28.
Gabriška Josef3
KSS
předs. VIVS
-
Géryk Rudolf
KSČ
předs. VNV
21. - 28.
Hanúsek Ľudovít
SSl
předs. VSP
22. - 24., 27. - 28.
Hofman Leopold
KSČ
předs. VBB
21. - 26., 28.
Knapp Viktor4
KSČ
předs. VÚP
-
Kriegel František5
KSČ
-
Kučera Václav
KSČ
předs. VZVž
21., 23. - 28.
Lacina Jiří
B
21., 23. - 26., 28.
Leiskovská Valéria6
B
28.
Lörincz Július7
KSS
-
Malecká Olga
KSS
23. - 28.
Pašek Václav8
KSČ
-
Pelikán Jiří
KSČ
předs. VZ
22., 28.,
Petrusová Antónia
KSS
předs. VZd
21. - 24., 26. - 28.
Poledňák Alois
KSČ
předs. VK
21. - 28.
Pospíšil Antonín
ČSL
předs. VMI
21., 24., 26. - 28.
Tymeš František9
KSČ
předs. VPR
-

1. J. Smrkovský byl od 21. 8. internován. 27. 8. se vrátil s delegací z Moskvy; první den se zúčastnil jen schůze pléna NS.

2. A. Fiala v písemném vyjádření z 9. 9. 1968 vysvětlil svou neúčast pobytem v lázních a péčí o manželku se sníženou pohyblivostí. Dodatečně se ztotožnil se všemi dokumenty přijatými NS.

3. J. Gabriška vysvětlil 21. 8. telefonicky J. Valo nutnost své přítomnosti v Košicích vzhledem k výkonu funkce předsedy KNV.

4. V. Knapp pobýval v této době pracovně v zahraničí.

5. F. Kriegel byl od 21. 8. internován. 27. 8. se vrátil s delegací z Moskvy; jednání NS 27. a 28. 8. se nezúčastnil.

6. V. Lieskovské nebyly dle jejího písemného vyjádření ani stranické, ani státní orgány v Západoslovenském kraji schopny zajistit dopravu do Prahy.

7. J. Lörincz uvádí ve svém dopise ze 6. září 1968 jako důvod své nepřítomnosti účast na permanentním zasedání ÚV KSS a poté na sjezdu KSS.

8. V. Pašek byl vážně nemocen.

9. F. Tymeš byl dlouhodobě nemocný; ve funkci (na schůzích P-NS podle záznamů od 24. 8.) jej zastupoval místopředseda VPR P. Rapoš.

Údaje o politických opatřeních proti některým členům P-NS v letech 1969 - 1971:

J. Smrkovský:15. 10. 1969

17. 12. 1969

(4. Sl, 3. FS)

(7. Sl)

rezignace na funkci předsedy Sněmovny lidu a prvního místopředsedy FS;

rezignace na poslanecký mandát

J. Valo:8. 7. 1970(9. SL) rezignace na funkci místopředsedy SL

a člena předsednictva FS

M. Miková:15. 10. 1969

17. 12. 1969

(4. SL)

(7. SL)

rezignace na funkci místopředsedkyně SL;

rezignace na poslanecký mandát

L. Dohnal:20. 12. 1970 (6. FS)rezignace na funkci místopředsedy FS a poslanecký mandát
J. Zedník:20. 12. 1970 (6. FS)rezignace na funkci místopředsedy FS a člena P-FS
A. Žiak:8. 7. 1970 (9. SL)rezignace na poslanecký mandát
A. Bichler:15. 10. 1969

20. 12. 1970

(4. SL)

(6. FS)

rezignace na funkci člena P-FS;

rezignace na poslanecký mandát

Z. Ferlinger:3. 12. 1969 (6. SL)rezignace na poslanecký mandát
R. Géryk:24. 3. 1971 (11. SL)rezignace na poslanecký mandát
L. Hofman:15. 10. 1969

27. 5. 1970

(4. SL)

(8. SL)

rezignace na funkci člena P-FS

a předsedy VBB SL;

zbaven poslaneckého mandátu

V. Knapp:15. 10. 1969

24. 3. 1971

6. 7. 1971

(4. SL)

(11. SL)

(8. FS)

rezignace na funkci člena P-FS;

rezignace na funkci předsedy VÚP-SL;

rezignace na poslanecký mandát

F. Kriegel:16. 10. 1969 (5. FS)zbaven poslaneckého mandátu
V. Kučera:24. 3. 1971 (11. SL)rezignace na funkci člena P-SL
J. Laina:15. 10. 1969

17. 12. 1969

(4. SL)

(7. SL)

rezignace na funkci člena P-FS;

rezignace na poslanecký mandát

J. Pelikán:16. 10. 1969 (4. SL)zbaven poslaneckého mandátu
A. Poledňák:15. 10. 1969

17. 12. 1969

(4. SL)

(7. SL)

rezignace na funkci člena P-FS a předsedy VK-SL;

rezignace na poslanecký mandát


Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP