21. - 28. srpna 1968

Příloha č. 1

POSLANCI NÁRODNÍHO SHROMÁŽDĚNÍ VE ČTVRTÉM VOLEBNÍM OBDOBÍ

(Přehled a základní údaje)

K 21. srpnu 1968 bylo obsazeno 296 (ze 300) poslaneckých mandátů. V následujícím přehledu jsou o každém z poslanců základní údaje v tomto pořadí:

1. Příjmení, jméno, příp. akademický titul;

2. datum narození; zaměstnání (v rámci možností z léta 1968); národnost;

3. politická příslušnost (příp. její změna v průběhu volebního období); číslo a označení volebního obvodu včetně kraje;

4. členství v orgánech NS [Poslanci-členové vlády nebyli podle zákona o jednacím řádu zařazeni do orgánů NS.] k 21. srpnu; účast na jednání NS v srpnových dnech ("1968") vyjádřená číselně údajem o schůzových dnech (např. 22.-28.); absence po celou dobu této části 26. schůze NS je vyznačena "-", v individuálních případech je uveden její objektivní důvod; u poslanců, kteří

a) byli přinuceni v 1. 1969 - 1970 v důsledku postojů v "krizových letech" rezignovat, příp. byli zbaveni mandátu, je zaznamenáno číslo schůze sněmovny (příp. FS), na níž bylo toto opatření schváleno, a datum jejího konání;

b) byli zvoleni za členy FS i ve druhém příp. v dalších volebních obdobích, je tato skutečnost uvedena; u těch, kteří si udrželi mandát i ve druhém volebním období, je v konkrétních případech uvedeno i datum rezignace;

5. členství

a) v nejvyšším čs. zastupitelském orgánu (po r. 1918) s vyznačením volebního období;

b) v ČNR či SNR v r. 1968;

c) ve vrcholných orgánech politických stran a NF (stav v srpnu 1968).

* * *

Od počátku čtvrtého volebního období do srpnových dnů 1968 nastaly tyto změny v obsazení poslaneckých mandátů: [Příčinou uvolnění mandátu ve volebních obvodech 90, 54, 52, 89, 121 a 9 bylo úmrtí, ve volebních obvodech 105, 135, 300 a 65 rezignace poslance. U J. Šejny po útěku do ciziny prohlásilo předsednictvo NS (22.3.1968) mandát za zaniklý. Mandát L. svobody zanikl po jeho zvolení prezidentem republiky (31.3.1968). R. Dvořák (tehdy velvyslanec v Indii) podal 8.8.1968 předsednictvu NS písemně rezignaci a nadále se na činnosti NS nepodílel. Vzhledem k předpokladu, že volební období v r. 1968 skončí, nebyly doplňovací volby v obvodech 94, 172, 9 a 65 organizovány.]

Volební obvod Původní poslanecNový poslanec
105(Ústí nad Labem -jih) Vlček StanislavJenka Josef
121(Rychnov nad Kněžnou) Berák JaromírČervený Václav
90(Tanvald)Müller Rudolf Petrásek Václav
54(Jindřichův Hradec) Prokopová JulieKalkus Jaroslav
135(Brno II)Císař Čestmír Procházka Čeněk
300(Trebišov)Chlebec Emil Koscelanský Ján
52(Týn nad Vltavou) Špindler MatějMatoušek František
89(Jablonec nad Nisou) Harus JanTesař František
94(Litoměřice) Šejna Jan -
172(Velké Meziříčí) Svoboda Ludvík -
9(Praha 4)Mátl Jan -
65(Cheb)Dvořák Richard -

Označení a časový rozsah volebních období
Poslanecká sněmovna, Senát PS III, S III1929-1935
Poslanecká sněmovna. Senát PS IV, S IV1935-1939
Prozatímní národní shromáždění PNS1945-1946
Ústavodárné národní.shromáždění ÚNS1946-1948
Národní.shromáždění NS I1948-1954
Národní shromáždění NS II1954-1960
Národní shromáždění NS III1960-1964
Národní shromáždění NS IV1964-1968
Federální shromáždění FS I1969-1970
Federální shromáždění FS II197l-1976
Federální shromáždění FS III1976-1981
Federální shromáždění FS IV1981-1986
Federální shromáždění FS V1986-1990

Seznam poslanců čtvrtého volebního období

ADAMEC, Ervín

nar. 1. 7. 1909; strojní zámečník; nár. česká

ČSS, v. o. 185 (Bílovec, KSM)

VPR; 1968/VIII: 22. - 28.

ANDRLÍK, Vladimír

nar. 1. 9. 1926; předseda JZD; nár. česká

B, v. o. 140 (Kuřim, KJM)

VZVž; 1968/VIII: 23., 24., 26. - 28.

ANTAL, Vojtech

nar. 28. 8. 1910; podnikový ředitel; nár. slovenská

KSS, v. o. 249 (Brezno, KStS)

VZVž; 1968/VIII: 24. - 28.

BARAN, Pavol

nar. 23. 1. 1925; předseda JRD; nár. slovenská

KSS, v. o. 297 (Levoča, KVS)

VZVž; 1968/VIII: 22. - 27.

kand. ÚV KSČ

BELAS, Jozef, PhDr. Ing.

nar. 1. 12. 1920; důstojník ČSLA; nár. slovenská

KSS, v. o. 278 (Humenné, KVS)

VBB; 1968/VIII: 24. - 26., 28.

BIELIK, Štefan

nar. 24. 12. 1913; zámečník; nár. slovenská

KSS, v. o. 273 (Bytča, KStS)

VIVS; 1968/VIII: 22.-28.

NS III

BICHLER, Antonín, Ing. CSc.

nar. 20. 1. 1920; vedoucí technického odboru; nár. česká

KSČ, v. o. 179 (Třinec, KSM)

P-NS, VP (předs.); 1968/VIII: 21. - 28.; rezig.

(28. P-SL, 20. 12. 1970)

NS III

BIĽAK, Vasil

nar. 10. 8. 1917; první tajemník ÚV KSS; nár. ukrajinská

KSS, v. o. 277 (Svidník, KVS)

VK; 1968/VIII: -; FS II, III, IV, V (rezig. 19. 12. 1989)

NS III

čl. PÚV KSČ, první taj. ÚV KSS

BILKOVÁ, Jarmila

nar. 1. 10. 1926; leštička houslí; nár. česká

KSČ, v. o. 66 (Mariánské Lázně, KZČ)

P-NS, VSP; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

BODNÁR, František, Ing.

nar. 4. 11. 1931; předseda JRD; nár. maďarská

KSS, v. o. 282 (Moldava n. Bodvou, KVS)

VZVž; 1968/VIII: 22. - 27.

BORŮVKA, Josef

nar. 18. 12. 1911; ministr zemědělství a výživy; nár. česká

KSČ, v. o. 115 (Jaroměř, KVČ)

-; 1968/VIII: 21.-24., 26.-28.; rezig. (7. SL, 17.12.1969)

ÚNS, NS I, II, III

čl. ÚV KSČ

BRUNNER, Miloš

nar. 21. 6. 1932; zootechnik; nár. česká

ČSS, v. o. 69 (Klatovy, KZČ)

VPR; 1968/VIII: 21. - 28.

BUBNÍK, František

nar. 2. 8. 1907; ved. tajemník OV SČSP; nár. česká

KSČ, v. o. 58 (Písek, KJČ)

VMI, VPR;1968/VIII: 21. - 28.

ÚNS, NS l, II, III

BUREŠ, Josef

nar. 15. 7. 1926; zootechnik JZD; nár. česká

B, v. o. 98 (Žatec, KSČ)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.

BURIAN, Jiří, Ing.

nar. 3. 1. 1921; taj. KV KSČ; nár. česká

KSČ, v. o. 229 (Vráble, KZS)

VPR; 1968/VIII: 27. - 28.

čl. ČNR

COUFAL, Alois

nar. 8. 3. 1922; traktorista JZD; nár. česká

ČSL, v. o. 188 (Litovel, KSM)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

čl. ČNR

CVIK, Rudolf, RSDr.

nar. 21. 7. 1923; politický pracovník; nár. slovenská

KSS, v. o. 248 (Banská Bystrica, KStS)

VMI, VIVS; 1968/VIII: -

CYPRICA, Michal

nar. 22. 9. 1921; úředník; nár. slovenská

KSS, v. o. 251 (Čadca, KStS)

VP; 1968/VIII: 22.-27.; FS II, III. IV

NS III

ČANDA, Mikuláš

nar. 13. 2. 1932; brusič kovů; nár. ukrajinská

KSS, v. o. 289 (Stará Ľubovňa, KVS)

VP; 1968/VIII: 25. - 28.

ČÁP, Josef

nar. 9. 10. 1912; zámečník-údržbář; nár. česká

KSČ, v. o. 83 (Nový Bor, KSvČ)

P-NS, VSP; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

ČERNÍK, Oldřich, Ing.

nar. 27. 10. 1921; předseda vlády; nár. česká

KSČ, v. o. 196 (Ostrava-Vítkovice, KSM)

-; 1968/VIII: 21. - 26. internace; rezig. (9. SL, 8. 7. 1970)

NS III

čl. PÚV KSČ

ČERNÝ, Josef

nar. 29. 10. 1909; ředitel podniku; nár. česká

ČSS, v. o. 42 (Říčany, KStČ)

VSP; 1968/VIII: 21.-28.; FS II

ČERNÝ, Josef

nar. 5. 2. 1922; ředitel závodu; nár. česká

KSČ, v.o. 47 (Příbram, KStČ)

VP; 1968/VIII: 21. - 28.

NS II, III

čl. ÚV KSČ

ČERVENÝ, Václav, Ing.

nar. 16. 8. 1905; nám. min. zahraničního obchodu; nár. česká

ČSL, v. o. 121 (Rychnov n. Kněžnou, KVČ)

VPR; 1968/VIII: 21. - 28.

ČERVINKA, Jan

nar. 10. 11. 1924; předseda JZD; nár. česká

KSČ, v. o. 205 (Zábřeh na Moravě, KSM)

VNV; l968/VIII: 21.-28.; FS II

NS III

ČERVINKA, Vincenc

nar. 22. 4. 1901; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 148 (Vizovice, KJM)

VNV; 1968/VIII: 21. - 28.

NS II, III

ČUBOVÁ, Marta

nar. 8. 7. 1931; mistrová; nár. slovenská

KSS (pův - B), v. o. 288 (Poprad, KVS)

VMI, VSP; 1968/VIII: 22. - 28.

DAVID, Václav

nar. 23. 9. 1910; pracovník MZV; nár. česká

KSČ, v. o. 144 (Hustopeče, KJM)

VZ; 1968/VIII: -; FS II, III, IV, V (rezig. 23. 1. 1990)

PNS, ÚNS, NS l, II, III

čl. ÚV KSČ

DOBIÁŠ, Václav

nar. 22. 9. 1909; profesor AMU; nár. česká

KSČ, v. o. 102 (Teplice-město, KSvČ)

VK; 1968/VIII: 22. - 28.

NS III

čl. ÚV KSČ

DOHNAL, Lubomír

nar. 29. 1. 1923; místopředseda NS; nár. česká

ČSS, v. o. 149 (Slavičín, KJM)

P-NS (místopř.), VSP; 1968/VIII: 22. - 28.; rezig. (6. FS, 20. 12. 1970)

NS III

čl. ČNR

DOHNALOVÁ, Zdena

nar. 12. 8. 1924; pracovnice aparátu ROH; nár. česká

KSČ, v. o. 16 (Holešovice-Troja, hl. m. Praha)

VÚP; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

DOLANSKÝ, Jaromír, JUDr.

nar. 25. 2. 1895; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 20 (Strašnice-Hostivař, hl. m. Praha)

-; 1968/VIII: -

PS IV, PNS, ÚNS, NS l, II, III

čl. ÚV KSČ

DOUPOVEC, Karel

nar. 25. 10. 1909; provozní mistr; nár. česká

KSČ, v. o. 203 (Jeseník, KSM)

VIVS; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

DUBČEK, Alexander

nar. 27. 11. 1921; první tajemník ÚV KSČ; nár. slovenská

KSS, v. o. 236 (Senica, KZS)

-; 1968/VIII: internace 21. - 26.; zbaven posl.

mandátu (9. SL, 8. 7. 1970)

NS I, III

čl. PÚV KSČ, čl. SNR, čl. ÚV KSS

DVORSKÝ, František, Ing.

nar. 25. 4. 1922; tajemník ÚV NF; nár. slovenská

KSS, v. o. 247 (Trnava, KZS)

VZVž; 1968/VIII: 28.

NS III

čl. ÚV KSČ

EGRI, Ladislav

nar. 30. 1. 1932; zást. ředitele STS; nár. maďarská

KSS, v. o. 221 (Sládkovičovo, KZS)

VK; 1968/VIII: 26. - 28.

NS I, II

FAKTOROVÁ, Aloisie

nar. 20. 6. 1912; dělnice; nár. česká

KSČ, v. o. 6 (Žižkov-střed, hl. m. Praha)

VÚP, VNV; 1968/VIII: 22. - 28.

NS III

FEKETE, Jozef

nar. 12. 8. 1926; ředitel velkovýkrmny; nár. maďarská

KSS, v. o. 218 (Dunajská Streda, KZS)

VSP; 1968/VIII: 26. - 27.; FS II, III, IV, V

(rezig. 30. 1. 1990)

FIALA, Antonín

nar. 1. 1. 1902; důchodce; nár. česká

ČSS, v. o. 204 (Šumperk, KSM)

P-NS, VMI, VZ; 1968/VIII: -.

NS I, II, III

FIERLINGER, Zdeněk

nar. 11. 7. 1891; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 62 (Tábor, KJČ)

P-NS; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (6. SL, 3. 12. 1969)

PNS, ÚNS, NS I, II, III

čl. ÚV KSČ, předs. SČSP

FILIPCOVÁ, Marie

nar. 23. 8. 1927; členka JZD; nár. česká

B, v. o. 178 (Paskov, okr. Frýdek-Místek, KSM)

VZd; 1968/VIII: 21. - 28.

FIĽOVÁ, Lívia

nar. 10. 4. 1923; instruktorka obuvnické modelárny; nár. slovenská

KSS, v. o. 239 (Partizánske, KZS)

VSP; 1968/VIII: 23. - 28.

FIŠAROVÁ, Marie

nar. 25. 10. 1902; důchodkyně; nár. česká

ČSS, v. o. 130 (Ústí n. Orlicí, KVČ)

VSP; 1968/VIII: 26. - 28.

NS II, III

FLEYBERK, Jiří

nar. 7. 8. 1920; ústřední tajemník ČSS; nár. česká

ČSS, v. o. 61 (Blatná, KJČ)

VNV; 1968/VIII: 22. - 28.

NS I (od 19.12.1951), NS II

čl. ČNR, ústřední tajemník ČSS

FLIEGER, Jiří, Ing.

nar. 20. 3. 1932; technický nám. ředitele závodu; nár. česká

KSČ, v. o. 8 (Michle-Spořilov, hl. m. Praha)

VP; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (6. FS, 20. 12. 1970)

NS III

FUKOVÁ, Božena, Ing.

nar. 15. 1. 1935; výzkumná pracovnice; nár. slovenská

KSS, v. o. 250 (Podbrezová, KStS)

VMI, VZ; 1968/VIII: 22. - 28.; zbavena posl. mandátu (5. SL, 16. 10. 1969)

GABRIŠKA, Jozef, Ing.

nar. 29. 12. 1921; předseda KNV; nár. slovenská

KSS, v. o. 286 (Vranov, KVS)

P-NS, VIVS (předs.); 1968/VIII: - (omluven z pracovních důvodů)

NS III

GALABA, Viliam, Ing.

nar. 23. 1. 1933; podnikový ředitel; nár. slovenská

KSS, v. o. 225 (Levice, KZS)

VIVS; 1968/VIII: 25. - 28.

GARAJ, František

nar. 16. 7. 1918; předseda ONV; nár. slovenská

KSS, v. o. 254 (Námestovo, KStS)

VNV; 1968/VIII: 22. - 28.

GEMROT, Josef

nar. 23. 1. 1903; důchodce; nár. česká

ČSL, v. o. 194 (Opava-Vítkov, KSM)

VZ, VBB; l968/VIII: 24., 27., 28.

NS I, II, III

GÉRYK, Rudolf

nar. 10. 7. 1928; vedoucí taj. OV KSČ; nár. česká

KSČ, v. o. l59 (Nezamyslice, KJM)

P-NS, VNV (předs.); 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (11. SL, 24. 3. 1971)

GUDRICH, Zdeněk, Ing.

nar. 21. 4. 1921; nám. předsedy ONV; nár. česká

KSČ, v. o. 175 (Rýmařov, KSM)

VZ, VlVS; 1968/VIII: 22. - 28.; zbaven posl. mandátu (8. SL, 27. 5. 1970)

HAJMACHER, Jozef, RSDr.

nar. 9. 11. 1925; tajemník OV KSS; nár. slovenská

KSS, v. o. 276 (Bardejov, KVS)

VZVž; 1968/VIII: 22. - 27.

HÁJIČEK, Viliam

nár. 16. 9. 1913; jeřábník, nár. slovenská

B, v. o. 245 (Jaslovské Bohunice, KZS)

VZ; 1968/VIII: 23. - 28.; rezig. (8. SL, 27. 5. 1970)

HALÁSZ, Ján

nar. 15. 11. 1928; předseda JRD; nár. maďarská

KSS, v. o. 223 (Hurbanovo, KZS)

VZVž; 1968/VIII: 27. - 28.

HAMOUZ, František

nar. 15. 8. 1919; místopředseda vlády; nár. česká

KSČ, v. o. 92 (Liberec-město, KSvČ)

-; 1968/VIII: -; FS II

HANČIKOVSKÝ, Štefan

nar. 10. 5. 1925; předseda JRD; nár. slovenská

KSS, v. o. 285 (Sobrance, KVS)

VNV; 1968/VIII: 22. - 27.

HANÚSEK, Ľudovít

nar. 17. 2. 1925; ústřední tajemník SSI; nár. slovenská

SSI, v. o. 235 (Holíč, KZS)

P-NS, VSP (předs.); 1968/VIII: 22. - 28.; FS II

ústřed. tajemník SSI

HANZLÍK, Ján

nar. 28. 5. 1910; ved. tajemník OV KSS; nár. slovenská

KSS, v. o. 230 (Zbehy u Bratislavy, KZS)

VIVS; 1968/VIII: -

HARASZTIOVÁ, Valéria

nar. 29. 1. 1929; dělnice; nár. maďarská

KSS, v. o. 233 (Štúrovo, KZS)

VSP; 1968/VIII: 27. - 28.

HAŠKO, Ján

nar. 26. 3. 1916; tajemník KV SSO; nár. slovenská

SSO, v. o. 283 (Rozhanovce, KVS)

VMI, VPR; 1968/VIII; 24. - 27.; FS II

ÚNS, NS l, II, III

HAVLÍČEK, Jaroslav

nar. 24. 9. 1927; montér; nár. česká

KSČ, v. o. 21 (Vršovice-východ-Záběhlice, hl. m. Praha)

VP; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

HEČKO, Josef

nar. 19. 11. 1907; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 180 (Český Těšín, KSM)

VK; 1968/VIII: 22. - 28.

předseda ÚV Svazarmu, člen P-ÚV NF, kandidát ÚV KSČ

HEJLOVÁ, Maric

nar. 1. 8. 1924; účetní JZD; nár. česká

KSČ, v. o. 129 (Lanškroun, KVČ)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.

NS II, III

HENDRYCH, Jiří

nar. 28. 12. 1913; důchodce; nár. česká

KSČ, v. v. 50 (České Budějovice, KJČ)

-; 1968/VIII: -

NS I, II, III

čl. ÚV KSČ

HLADKÝ, Milan, Ing. arch. CSc.

nar. 7. 11. 1925; primátor Bratislavy; nár. slovenská

KSS, v. o. 209 (Bratislava-Staré mesto, KZS)

VIVS; 1968/VIII: - rezig. (11. SL, 24. 3. 1971)

čl. ÚV KSS, ÚV KSČ

HLÍNA, Jan

nar. 14. 5. 1910; místopředs. ÚKRK ÚV KSČ; nár. česká

KSČ, v. o. 70 (Sušice-Horažďovice, KZČ)

VIVS, VBB; 1968/VIII: 21., 24. - 26., 28.

NS III

HOFMAN, Leopold

nar. 15. 11. 1913; předseda představenstva KSVD; člen ÚKRK ÚVKSČ; nár. česká

KSČ, v. o. 57 (Humpolec, KJČ)

P-NS, VBB (předs.); 1968/VIII: 21. - 28.; zbaven posl. mandátu (8. SL, 27. 5. 1970)

HOLÁŇ, Emil

nar. 15. 10. 1917; klempíř-údržbář; nár. česká

ČSL, v. o. 156 (Holešov, KJM)

VIVS; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

HOLATOVÁ, Marie

nar. 22. 7. 1921; mistrová pletárny; nár. česká

B. v. o. 207 (Valašské Meziříčí, KSM)

VSP; 1968/VIII: 21. - 28.

čl. ČNR

HOMOLA, Oleg

nar. 31. 1. 1921; pracovník Min. kultury; nár. česká

KSČ, v. o. 38 (Nymburk, KStČ)

VZ, VK; 1968/VIII: - (dovolená v zahraničí); rezig. (7.SL, 17. 12. 1969)

ÚNS, NS I, II, III

HOUSER, Vladimír

nar. 12. 10. 1925; technický úředník; nár. česká

KSČ, v. o. 206 (Rožnov pod Radhoštěm, KSM)

VP; 1968/VIII: 22. - 28.

NS II

HRABAL, Václav, JUDr.

nar. 21. 1. 1920; soudce krajského soudu; nár. česká

ČSS, v. o. 195 (Ostrava-střed, KSM)

VÚP; 1968/VIII: 21. - 28.

čl. ČNR

HRON, Pavel

nar. 10. 1. 1917; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 157 (Prostějov, KJM)

VNV; 1968/VIII: 24. - 28.

NS I, II, III

čl. ÚKRK

HRONOVSKÝ, Josef

nar. 12. 4. 1911; předseda melioračního družstva; nár. česká

ČSL, v. o. 116 (Náchod, KVČ)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.

NS II, III

CHOTÁR, Michal

nar. 24. 10. 1928; mistr stavební údržby; nár. slovenská

KSS, v. o. 231 (Zlaté Moravce, KZS)

VP; l968/VIII: 23. - 28.

NS III

CHUDÍK, Michal

nar. 29. 9. 1914; ředitel státního statku; nár. slovenská

KSS, v. o. 258 (Poltár, KStS)

VZVž; 1968/VIII: -

NS II

čl. SNR, čl. ÚV KSČ

ICHA, Maxmilián

nar. 12. 9. 1915; inspekční elektrikář; nár. česká

KSČ, v. o. 197 (Ostrava-Zábřeh, KSM)

VP; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (6. FS, 20. 12. 1970)

čl. ČNR

ILLA, Josef

nar. 1. 11. 1919; předseda JZD; nár. česká

ČSL, v. o. 133 (Boskovice, KJM)

VPR; 1968/VIII: 22. - 27.; rezig. (6. FS, 20. 12. 1970)

NS II, III

INDRA, Alois

nar. 17. 3. 1921; tajemník ÚV KSČ; nár. česká

KSČ, v. o. 146 (Gottwaldov, KJM)

VNV; 1968/VIII: -; FS II, III, IV, V (rezig. na funkci předs. FS 29. 11. 1989, na posl. mandát 19.12.1989)

čl. ČNR, čl. ÚV KSČ

IRCING, Václav

nar. 5. 5. 1922; důstojník; nár. česká

KSČ, v. o. 64 (Domažlice, KZČ)

VBB; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

čl. ČNR

JAKUBCOVÁ, Štefánia

nar. 20. 1. 1935; skladnice; nár. slovenská

B, v. o. 252 (Kysucké Nové Mesto, KStS)

VSP; 1968/VIII: 24. - 28.

JÄGERMANN, Josef

nar. 26. 1. 1913; tajemník OV Socialistické akademie; nár. česká

KSČ, v. o. 111 (Hlinsko, KVČ)

VÚP; 1968/VIII: 21. - 28.; FS II, III, IV

ÚNS, NS III

JEDLIČKA, Věroslav

nar. 27. 3. 1923; místopředseda ČNR; nár. česká

ČSS, v. o. 141 (Modřice, KJM)

VZd, VBB; 1968/VIII: 22. - 28.

čl. ČNR (místopředs.)

JENKA, Josef

nar. 16. 5. 1923; technik; nár. česká

KSČ, v. o. 105 (Ústí n. Labem-jih, KSvČ)

VP; 1968/VIII: 21. - 28.

JIRÁNEK, Václav

nar. 13. 5. 1906; důchodce; nár. česká

ČSL, v. o. 74 (Blovice, KZČ)

VMI, VSP; 1968/VIII: 21. - 28.

NS l, III

JIRÁSKOVÁ, Marie

nar. 23. 6. 1916; dělnice; nár. česká

KSČ, v. o. 128 (Vrchlabí, KVČ)

VSP; 1968/VIII: 21. - 28.

NS II, III

čl. ÚV KSČ

JUNÁS, Štefan

nar. 9. 4. 1924; polit. pracovník KV KSS; nár. slovenská

KSS, v. o. 240 (Topolčany, KZS)

VNV; 1968/VIII: -

KAKOS, František

nar. 8. 11. 1919; referent ONV; nár. česká

ČSS, v. o. 93 (Liberec-venkov, KSvČ)

VPR; 1968/VIII: 22. - 27.; FS II

NS III

KALKUS, Jaroslav

nar. 16. 4. 1920; ředitel státního statku; nár. česká

KSČ, v. o. 54 (Jindřichův Hradec, KJČ)

VSP; 1968/VIII: 21.-28.; FS II, III, IV, V

(odvolán 30.1.1990)

KAPEK, Antonín, Ing., doc.

nar. 6. 6. 1922; gen. ředitel ČKD Praha (v r. 1968 dočasně nezaměstnán); nár. česká

KSČ, v. o. 17 (Karlín, hl. m. Praha)

VP; 1968/VII: -; FS II, III, IV, V (rezig. 28. 12. 1989)

kand. PÚV KSČ

KARHAN, Jaroslav

nar. 3. 3. 1920; předseda ÚV ČSDR; nár. česká

KSČ; v. o. 200 (Kojetín, KSM)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.

čl. ČNR.

KARLOVSKÁ, Anna

nar. 26. 8. 1916; referentka ONV; nár. česká

KSČ, v. o. 34 (Kralupy n. Vltavou, KStČ)

VZ; 1968/VIII: 21. - 28.

NS I, II, III

KATOLICKÝ, Josef

nar. 16. 3. 1920; důstojník; nár. česká

KSČ, v.o. 167 (Znojmo I, KJM)

VPR, VBB; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

KENCLOVÁ, Zdena

nar. 9. 11. 1932; dělnice; nár. česká

B, v. o. 46 (Dobříš, KStČ)

VK; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (7.SL, 17. 12. 1969)

KETTNER, Stanislav

nar. 23. 9. 1919; předseda JZD; nár. česká

ČSS, v. o. 43 (Hostivice, KStČ)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (6. FS, 20. 12. 1970)

NS II

KLAS, Karel

nar. 3. 2. 1902; důchodce; nár. česká

ČSS, v. o. 76 (Plzeňsko, KZČ)

VIVS; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

KLENHOVÁ-BESSEROVÁ, Ladislava

nar. 27. 6. 1912; důchodkyně; nár. česká

KSČ, v. o. 44 (Modřany, StČK)

VMI, VZ; 1968/VIII: 24. - 28.

NS I, II, III

čl. ÚV KSČ

KNAPP, Viktor, akademik

nar. 18. 12. 1913; ředitel Ústavu státu a práva ČSAV; nár. česká

KSČ, v. o. 174 (Krnov, KSM)

P-NS, VÚP (předs.); 1968/VIII: - (pobyt v zahraničí); rezig. (8. FS, 6. 7. 1971)

KOBOSILOVÁ, Anna

nar. 27. 1. 1910; důchodkyně (dělnice); nár. česká

KSČ, v. o. 123 (Turnov, KVČ)

VK; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

KODAJ, Samuel

nar. 12. 10. 1922; důstojník; nár. slovenská

KSS, v. o. 243 (Zlatovce, KZS)

VBB; 1968/VIII: -; FS II, III, IV

NS II, III

čl. ÚV KSS

KOLÁROVÁ, Růžena

nar. 11. 8. 1915; dělnice; nár. česká

KSČ, v. o. 56 (Pelhřimov, KJČ)

VZd; 1968/VIII: 21. - 28.; FS II

NS II, III

čl. ČNR.

KOLDER, Drahomír

nar. 29. 12. 1925; tajemník ÚV KSČ; nár. česká

KSČ, v. o. 181 (Havířov, KSM)

-; 1968/VIII: -; FS II

NS III

čl. PÚV KSČ

KOMLÓŠIOVÁ, Mária

nar. 15. 10. 1919; dělnice; nár. slovenská

B, v. o. 294 (Revúca, KVS)

VZd; 1968/VIII: 21.-28.; rezig. (11. SL, 24. 3. 1971)

KONÍČEK, František

nar. 8. 10. 1922; zootechnik JZD; nár. česká

ČSL, v. o. 37 (Ml. Boleslav-Benátky n. Jizerou, KStČ)

VIVS; 1968/VIII: 21. - 28.

KOPECKÁ, Ludmila

nar. 21. 8. 1928; dělnice; nár. česká

KSČ, v. o. 160 (Třebíč, KJM)

VSP; 1968/VIII: 22. - 28.; rezig. (8. SL, 27. 5. 1970)

NS II, III

čl. ÚV KSČ

KOPECKÝ, Zdeněk

nar. 20. 9. 1927; ved. odboru výrobního podniku; nár. česká

KSČ, v. o. 110 (Třebechovice p. Orebem, KVČ)

VP; 1968/VIII: 21. - 28.

KORČÁK, Josef

nar. 17. 12. 1921; ministr-předseda ÚSE; nár. česká

KSČ, v. o. 132 (Blansko, KJM)

-; 1968/VIII: -; FS II, III, IV, V (rezig. 16. 1. 1990)

NS III

čl. ÚV KSČ

KOSCELANSKÝ, Ján, RSDr.

nar. 19. 10. 1926; předst. KRK KSS; nár. slovenská

KSS, v. o. 300 (Trebišov, KVS)

VPR; 1968/VIII: - (omluven z pracovních důvodů); rezig. (9.SL, 8. 7. 1970)

čl. ÚV KSČ, předst. KRK KSS

čl. SNR

KOSMEL, Eduard, Ing.

nar. 16. 11. 1922; důstojník; nár. slovenská

KSČ, v. o. 49 (Rakovník, KStČ)

VÚP; 1968/ VIII: -

KOTLEBOVÁ, Olga

nar. 6. 7. 1941; technická kontrolorka; nár. slovenská

B, v. o. 241 (Nové Mesto n. Váhom, KZS)

VZd; 1968/VIII: 28.

KOTRBA, František

nar. 17. 1. 1910; směnový mistr svařovny; nár. česká

B, v. o. 28 (Slaný, KStČ)

VIVS; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

KOUBA, Jan

nar. 6. 8. 1907; člen JZD; nar. česká

ČSL, v. o. 51 (Trhové Sviny, KJČ)

VIVS; 1968/VIII: 21. - 27.

NS II, III

KOUCKÝ, Vladimír

nar. 13. 12. 1920; velvyslanec v SSSR; nár. česká

KSČ, v. o. 11 (Praha 5, hl. m. Praha)

VZ; 1968/VIII: -

PNS, NS III

čl. ÚV KSČ

KOVÁROVÁ, Helena

nar. 19. 8. 1921; mechanička kancelářských strojů; nár. česká

KSČ, v. o. 137 (Brno III, KJM)

VIVS; 1968/VIII: 22.-28.; FS II

NS III

KOZÁK, Antonín

nar. 28. 3. 1915; předseda JZD; nár. česká

B, v. o. 114 (Jičín, KVČ)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (8. FS, 6. 7. 1971)

čl. ČNR

KOZELKA, Bedřich

nar. 6. 3. 1902; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 40 (Čakovice, KStČ)

VZd; 1968/VIII: 21., 22., 25. - 28.

NS l, II, III

čl. ÚV KSČ

KRAJČÍR, František

nar. 12. 6. 1913; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 113 (Hořice v Čechách, KVČ)

VÚP; 1968/VIII: 28.

ÚNS, NS l, II, III

čl. ÚV KSČ

KRATOCHVÍLOVÁ, Marie

nar. 1. 2. 1930; dělnice, nár. česká

KSČ, v. o. 201 (Hranice, KSM)

VP; 1968/VIII: 22. - 28.; rezig. (6. FS, 20. 12. 1970)

NS III

KRČEK, Antonín

nar. 16. 12. 1921; pracovník ÚV KSČ; nár. česká

KSČ, v. o. 19 (Vysočany, hl. m. Praha)

VIVS; 1968/VIII: 21., 22., 26. - 28.

NS II, III

čl. ÚV KSČ

KREJČÍ, Josef, Ing.

nar. 29. 1. 1912; ministr těžkého průmyslu; nár. česká

KSČ, v. o. 177 (Frýdek-Místek, KSM)

-; 1968/VIII:

čl. ÚV KSČ

KREJČÍ, Vítězslav

nar. 4. 7. 1924; předseda JZD; nár. česká

KSČ, v. o. 155 (Kroměříž, KJM)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (8. FS, 6. 7. 1971)

NS III

čl. ČNR

KRIEGEL, František, MUDr. CSc.

nar. 10. 4. 1908; předseda ÚV NF; nár. česká

KSČ, v. o. 10 (Braník-Krč, hl. m. Praha)

P-NS, VZ; 1968/VIII: (21. - 26. internace);

zbaven posl. mandátu (5. SI, 16. 10. 1969)

čl. PÚV KSČ, ÚV NF (předs.)

KROSNÁR, Josef

nar. 19. 10. 1891; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 18 (Libeň, hl. m. Praha)

VMI, VNV; 1968/VIII: 21. - 23., 25. - 28.

PS III, IV, PNS, ÚNS, NS l, II, III

čl. ÚV KSČ

KRÚPALOVÁ, Estera

nar. 5. 1. 1942; dělnice; nár. slovenská

KSS, v. o. 242 (Trenčín, KZS)

VK; 1968/VIII: 26. - 28.

KRUTINA, Vratislav

nar. 29. 6. 1913; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o 107 (Chotěboř, KVČ)

VPR; 1968/VIII: 21., 22.

NS II, III

čl. ÚV KSČ

KUBA, František

nar. 3. 2. 1920; pracovník státního statku; nár. česká

KSČ, v. o. 73 (Plzeň-město-východ, KZČ)

VPR; 1968/VIII: 21. - 28.

čl. ÚV KSČ

KUBEŠOVÁ, Libuše

nar. 16. 4. 1929; členka JZD; nár. česká

KSČ, v. o. 75 (Přeštice-Stod, KZČ)

VZd; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

KUČERA, Bohuslav, JUDr.

nar. 26. 3. 1923; ministr spravedlnosti; nár. česká

ČSS, v. o. 35 (Mělník, KStČ)

-; 1968/VIII: - (23. - 26. zástupce ÚV NF v prezidentově doprovodu v Moskvě);

FS II, III, IV, V

NS III

čl. ČNR, čl. PÚV NF, předs. ČSS

KUČERA, Václav

nar. 26. 9. 1915; předseda JZD; nár. česká

KSČ, v. o. 106 (Havlíčkův Brod, KVČ)

P-NS, VZVž (předs.); 1968/VIII: 21. - 28.

čl. ČNR

KULÍČKOVÁ, Ludmila

nar. 23. 12. 1921; úřednice; nár. česká

KSČ, v. o. 150 (Hodonín, KJM)

VSP; 1968/VIII: 22. - 28; rezig. (11. SL, 24. 3. 1971)

KUNDRATA, Richard

nar. 8. 4. 1927; předseda JZD; nár. česká

KSČ, v. o. 151 (Kyjov, KJM)

VZVž; 1968/VIII: 22. - 28.

KUROPKA, Štefan

nar. 3. 4. 1926; gen. ředitel; nár. slovenská

KSS, v. o. 246 (Piešťany, KZS)

VZVž; 1968/VIII: 22. - 28.

NS III

KVASNICA, Augustin

nar. 19. 4. 1929; předseda JRD; nár. slovenská

KSS, v. o. 262 (lľava, KStS)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.; FS II

KYSELÝ, Jozef, JUDr.

nar. 20. 3. 1912; pracovník Ústavu státní správy; nár. slovenská

SSO, v. o. 216 (Malacky, KZS)

VSP; 1968/VIII: 21. - 28.

NS I (od r. 1952), II, III

LACINA, Jiří, MVDr.

nar. 19. 5. 1934; veterinární lékař; nár. česká

B, v. o. 112 (Chrudim, KVČ)

P-NS, VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (7. SL, 17. 12. 1969)

čl. ČNR

LAKATA, Andrej

nar. 17. 5. 1930; vedoucí provozu údržby; nár. slovenská

KSS, v. o. 290 (Hanušovce n. Topľou, KVS)

VIVS; 1968/VIII: 24. - 27.

LAPÁROVÁ, Magdaléna

nar. 12. 6. 1917; ředitelka ZDŠ; nár. slovenská

KSS, v. o. 215 (Bernolákovo, KZS)

VK; 1968/VIII: -; FS II

NS III

LAŠTOVIČKA, Bohuslav

nar. 29. 4. 1905; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 142 (Rosice, KJM)

P-NS (ověř.), VPR; 1968/VIII: 21. - 28.; FS II, III

čl. ÚV KSČ

LATNER, Jan

nar. 23. 12. 1913; předseda ONV; nár. česká

KSČ, v. o. 87 (Chomutov-jihovýchod, KSvČ)

VNV; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

čl. ČNR

LEFLEROVÁ, Helena, JUDr.

nar. 12. 10. 1921; polit. pracovnice KV KSČ; nár. česká

KSČ, v. o. 32 (Kutná Hora, KStČ)

VNV; 1968/VIII: -

NS I, II, III

čl. ÚV KSČ

LENÁRT, Jozef, RSDr.

nar. 3. 4. 1923; tajemník ÚV KSČ; nár. slovenská

KSS, v. o. 212; (Bratislava-Nové Mesto, KZS)

VZ; 1968/VIII: -; FS II, III, IV, V, rezig. (23. 1. 1990)

NS III

kandid. PÚV KSČ

LIESKOVSKÁ, Valéria

nar. 13.8.1924; ved. odděl. výrobního podniku; nár. slovenská

B, v. o. 228 (Nitra, KZS)

P-NS, VSP; 1968/VIII: 28.

LINHART, Josef

nar. 9. 12. 1931; technik; nár. česká

KSČ, v. o. 78 (Rokycany, KZČ)

VP; 1968/VIII: 23. - 28.

NS III

LITVAJOVÁ, Elena

nar. 8. 6. 1924; ved. odboru SNR; nár. slovenská

KSS, v. o. 271 (Žarnovica, KStS)

VÚP; 1968/VIII: 28.

NS III

LOMSKÝ, Bohumír

nar. 22. 4. 1914; pracovník Voj. historického ústavu; nár. česká

KSČ, v. o. 81 (Tachov, KZČ)

VK; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

LÖRINCZ, Július

nar. 16. 1. 1910; šéfredaktor; nár. maďarská

KSS; v. o. 259 (Velký Krtíš, KStS)

P-NS, VK; 1968/VIII: -; FS II, III

NS II, III

čl. ÚV KSČ

LUKAČOVIČ, Jozef, dr.h.c.

nar. 15. 1. 1902; nám. pověřence SNR; nár. slovenská

SSO, v. o. 296 (Gelnica, KVS)

VIVS; 1968/VIII: 26. - 28.

LUPTÁKOVÁ, Anna

nar. 4. 2. 1922; zást. ředitele ZDŠ; nár. slovenská

B, v. o. 281 (Košice-východ, KVS)

VK; 1968/VIII: 24. - 28.

NS III

MACEK, Josef, akademik

nar. 8.4.1922; ředitel Historického ústavu ČSAV; nár. česká

KSČ, v. o. 139 (Brno lV/2, KJM)

VZ, VK; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (7. SL, 17. 12. 1969)

čl. ÚV KSČ

MACHAČOVÁ-DOSTÁLOVÁ, Božena

nar. 24. 9. 1903; ministryně spotřebního průmyslu; nár. česká

KSČ, v. o. 41 (Brandýs n. Labem-St. Boleslav, KStČ)

-; 1968/VIII: -

PS IV, PNS, ÚNS, NS I, II, III

čl. ÚV KSČ

MACHO, Vendelín, Ing. DrSc.

nar. 20. 10. 1931; výzkumný pracovník; nár. slovenská

KSS, v. o. 265 (Nováky, KStS)

P-NS (ověř.), VP; 1968/VIII: 22. - 28.

MAJLING, Pavol

nar. 13. 6. 1911; velvyslanec v Bulharsku; nár. slovenská

KSS, v. o. 270 (Zvolen, KStS)

-; 1968/VIII: -

NS II, III

MALECKÁ, Oľga, Ing.

nar. 2. 4. 1934; vedoucí laboratoře; nár. slovenská

KSS, v. o. 292 (Sabinov, KVS)

P-NS; VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.

MÁLEK, Ivan, akademik

nar. 28. 9. 1909; ředitel Mikrobiologického ústavu ČSAV; nár. česká

KSČ, v. o. 108 (Hradec Králové, KVČ)

VZd; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (8. SL, 27. 5. 1970)

NS III

čl. ÚV KSČ

MANDOVEC, Václav

nar. 27. 9. 1910; předseda JZD; nár. česká

KSČ, v. o. 48 (Sedlčany, KStČ)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.

NS II, III

MANDÁK, Eduard, doc.

nar. 30. 12. 1910; vysokoškolský učitel; nár. česká

KSČ, v. o. 189 (Olomouc-východ, KSM)

VZd; 1968/VIII: 21., 22., 28.; FS II

NS III

čl. ÚKRK ÚV KSČ

MAREČKOVÁ, Božena

nar. 25.7.1922; dělnice; nár. česká

KSČ, v. o. 125 (Svitavy, KVČ)

VZd; 1968/VIII: -

NS II, III

MATOUŠEK, František

nar. 4. 10. 1922; zootechnik JZD; nár. česká

KSČ, v. o. 52 (Týn n. Vltavou, KJČ)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.

MAZÚR, Ján

nar. 17. 8. 1902; důchodce; nár. slovenská

KSS, v. o. 261 (Martin-okolí, KStS)

VNV; 1968/VIII: 21. - 28.

PNS

MELUZÍNOVÁ, Marie

nar. 13. 2. 1935; dělnice; nár. česká

KSČ, v. o. 171 (Bystřice n. Pernštejnem, KJM)

VSP; 1968/VIII: 21. - 28.

MESTEK, Karel

nar. 1. 10. 1907; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 39 (Poděbrady, KStČ)

VPR; 1968/VIII: 21., 22.

ÚNS, NS I

čl. ÚV KSČ

MIKOVÁ, Marie

nar. 9. 1. 1920; místopředsedkyně NS; nár. česká

KSČ, v. o. 192 (Hlučín, KSM)

P-NS (místopř.), VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (7 SL, 17. 12. 1969)

čl. ČNR

kand. ÚV KSČ

MÍKOVÁ, Anna

nar. 13. 6. 1914; ředitelka ZDŠ; nár. česká

ČSL, v. o. 68 (Ostrov, KZČ)

VK; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (10. SL, 18. 11. 1970)

MIKULÁŠ, Martin

nar. 13. 1. 1923; místopředseda JRD; nár. slovenská

KSS, v. o. 256 (Ružomberok, KStS)

VZVž; 1968/VIII: 22. - 28.

NS II

MIKULÁŠEK, Stanislav

nar. 8. 12. 1922; nástrojař; nár. česká

KSČ, v. o. 164 (Uherský Brod, KJM)

VPR; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

MINÁČ, Vladimír

nar. 10. 8. 1922; spisovatel; nár. slovenská

KSS, v. o. 213 (Bratislava-Ružinov, KZS)

VK; 1968/VIII:

kand. ÚV KSČ

MISKA, Jaroslav

nar. 1. 8. 1921; invalid. důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 184 (Orlová, KSM)

VP; 1968/VIII: - (pro těžkou chorobu se nezúčastňoval činnosti NS)

NS III

čl. ÚV KSČ

MÍŠKOVÁ, Jaroslava

nar. 14. 6. 1925; brusička kovů; nár. česká

KSČ, v. o. 103 (Teplice-venkov, KSvČ)

VSP; 1968/VIII: 21. - 28.

NS II, III

MJARTAN, Jozef

nar. 22. 2. 1900; předseda SSO; nár. slovenská

SSO, v. o. 232 (Nové Zámky, KZS)

VZVž; 1968/VIII: 22. - 24.

PNS, ÚNS, NS I, II, III

čl. PÚV SNF, předs. ÚV SSO

MOCKOVČIAK, Ján

nar. 23. 6. 1910; polit. pracovník KV KSS; nár. slovenská

KSS, v. o. 279 (Snina, KVS)

VPR, VBB; 1968/VIII: 24. - 28.

NS III

MOLNÁROVÁ, Paulina

nar. 20. 12. 1918; dělnice; nár. slovenská

B, v. o. 214 (Bratislava-Rača, KZS)

VZd; 1968/VIII: 21. - 28.

MONCZKA, Erich

nar. 12. 4. 1933; horník; nár. polská

KSČ, v. o. 182 (Karviná, KSM)

VP; 1968/VIII: 22. - 28.

MORÁVEK, Cyril

nar. 3. 10. 1919; předseda JRD; nár. slovenská

KSS, v. o. 237 (Šaštínské Stráže, KZS)

VZd; 1968/VIII: 25. - 27.

NS III

MURON, Jan

nar. 29. 5. 1919; předseda JZD; nár. česká

KSČ, v. o. 176 (Dobratice, KSM)

VZd; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

NĚMETH, Pavol

nar. 13. 8. 1915; horník; nár. slovenská

KSS, v. o. 295 (Rožňava, KVS)

VZ; 1968/VIII: 22. - 28.

NĚMEC, Jan, JUDr.

nar. 21. 12. 1913; ústřední tajemník SČSP; nár. česká

KSČ, v. o. 122 (Semily, KVČ)

VÚP; 1968/VIII: 26. - 28.

ÚNS, NS I

čl. ÚV KSČ

NĚMEC, Josef

nar. 16. 11. 1906; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 27 (Kladno-město, KStČ)

VZVž; 1968/VIII: 27. - 28.

NS II, III

čl. ÚV KSČ

NĚMEC, Miroslav

nar. 30. 12. 1913; hlavní agronom JZD; nár. česká

KSČ, v. o. 33 (Zruč nad Sázavou, KStČ)

VMI, VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

NEPOMUCKÝ, Josef

nar. 12. 10. 1897; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 126 (Dvůr Králové, KVČ)

VÚP; 1968/VIII: 22. - 28.

PS IV, PNS, ÚNS, NS I, II, III

čl. ÚV KSČ

NEUMAN, Alois, JUDr.

nar. 12. 3. 1901; důchodce; nár. česká

ČSS, v. o. 5 (Žižkov-západ, hI. m. Praha)

VÚP; 1968/VIII: -; FS II

PS IV, PNS, ÚNS, NS I, II, III

NOVÁK, Josef

nar. 1. 1. 1913; polit. pracovník KV KSČ; nár. česká

KSČ, v. o. 96 (Roudnice n. Labem, KSvČ)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.

NS II

NOVÝ, Vilém

nar. 16. 5. 1904; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 82 (Česká Lípa, KSvČ)

VZ; 1968/VIII: 22.; FS II

ÚNS, NS l

čl. ÚV KSČ

PACNER, Václav

nar. 14. 2. 1917; pracovník Kanceláře NS; nár. česká

ČSL, v. o. 4 (Vinohrady I, hl. m. Praha)

VÚP, VNV; 1968/VIII: 21. - 28.

ved. tajemník ÚV ČSL

PANSTER, Herbert

nar. 2. 12. 1926; lesník; nár. německá

KSČ, v. o. 79 (Kraslice, KZČ)

VNV; 1968/VIII: 22. - 28.; FS II, III, IV, V, (rezig. 13. 3. 1990)

PASTYRÍK, Miroslav

nar. 16. 8. 1912; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 85 (Děčín, KSvČ)

VIVS; 1968/VIII:

čl. ÚV KSČ

PAŠEK, Václav

nar. 12. 4. 1903; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 187 (Nový Jičín, KSM)

P-NS, VÚP; 1968/VIII: - (těžce nemocen, zemřel 14. 11. 1968)

ÚNS, NS I, II, III

čl. ÚV KSČ

PATKOVÁ, Anna

nar. 16. 6. 1922; dělnice; nár. česká

B, v. o. 55 (Dačice, KJČ)

VK; 1968/VIII: 22. - 28.

NS III

PAULÍK, Ján, Ing.

nar. 2. 12. 1932; hlavní inženýr závodu; nár. slovenská

KSS, v. o. 298 (Spišská Nová Ves, KVS)

VP; 1968/VIII: 22. - 28.

PAULOVIČ, Alexander

nar. 7. 3. 1911; předseda ONV; nár. slovenská

KSS, v. o. 260 (Martin, KStS)

VPR; 1968/VIII: 22. - 28.

NS II

PECKA, Vlastimil

nar. 28. 5. 1930; strojní zámečník; nár. česká

B, v. o. 25 (Beroun, KStČ)

VP; 1968/VIII: 21. - 28.

čl. ČNR

PECHA, František

nar. 12. 1. 1914; polit. pracovník KV KSČ; nár. česká

KSČ, v. o. 127 (Trutnov, KVČ)

VPR; 1968/VIII: 22. - 28.

NS III

čl. ÚV KSČ

PELIKÁN, Jiří

nar. 7. 2. 1923; ředitel Čs. televize; nár. česká

KSČ, v. o. 190 (Olomouc-západ, KSM)

P-NS, VZ (předs.); 1968/VIII: 21., 22., 24., 28.;

zbaven posl. mandátu (5. SL, 16. 10. 1969)

NS I

PENC, František

nar. 7. 2. 1921; ministr hornictví; nár. česká

KSČ, v. o. 99 (Most-jih, KSvČ)

-; 1968/VIII:

čl. ÚV KSČ

PENNIGEROVÁ, Soňa, MUDr.

nar. 26. 10. 1928; asist. lékařské fakulty; nár. česká

KSČ, v. o. 3 (Nové Město, hl. m. Praha)

VZd; 1968/VIII: 21. - 28.; FS II

NS II

PERKOVIČ, Anton, Ing.

nar. 21. 5. 1916; předseda ONV; nár. slovenská

KSS; v. o. 275 (Žilina-okolie, KStS)

VBB; 1968/VIII: 22. - 28.

NS III

čl. ÚV KSČ

PERNICKÁ, Anna

nar. 29. 5. 1912; ředitelka ZDŠ; nár. česká

KSČ, v. o. 168 (Znojmo II, KJM)

VK; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (8. FS, 6. 7. 1971)

PEŠÁK, Jindřich

nar. 18. 9. 1895; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 153 (Jihlava, KJM)

VMI, VNV, VBB; 1968/VIII: 22. - 28.

PNS, ÚNS, NS I, II, III

PETRÁSEK, Václav

nar. 4. 8. 1913; podnikový ředitel; nár. česká

KSČ, v. o. 90 (Tanvald, KSvČ)

VSP; 1968/VIII: 21. - 28.

PETRUSOVÁ, Antónia, MUDr.

nar. 9. 4. 1934; ved. odboru ONV; nár. slovenská

KSS (pův. B), v. o. 257 (Lučenec, KStS)

P-NS, VZd (předs.); 1968/VIII: 21. - 28.

PILLER, Jan

nar. 4. 7. 1922; ved. tajemník KV KSČ; nár. česká

KSČ, v. o. 263 (Povážská Bystrica, KStS)

VPR; 1968/VIII:

čl. PÚV KSČ

PIŠTĚLKA, Konstantin

nar. 23. 1. 1916; agronom JZD; nár. česká

B, v. o. 165 (Vyškov, KJM)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (6. FS, 21. 12. 1970)

PLOJHAR, Josef, dr.h.c.

nar. 2. 3. 1902; důchodce, nár. česká

ČSL, v. o. 13 (Břevnov, hl. m. Praha)

VZ; 1968/VIII: -; FS II, III, IV

PNS, ÚNS, NS I, II, III

POKORNÁ, Alena, Ing.

nar. 3. 4. 1929; ved. útvaru racionalizace; nár. česká

KSČ, v. o. 91 (Frýdlant v Čechách, KSvČ)

VZd; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (8. SL, 27. 5. 1970)

čl. ČNR

POLACHOVÁ, Valerie

nar. 24. 8. 1910; ředitelka okresní lid. knihovny; nár. česká

KSČ, v. o. 186 (Frenštát p. Radhoštěm, KSM)

VK; 1968/VIII: 22. - 28.

NS II, III

POLEDŇÁK, Alois

nar. 14. 3. 1922; ústřed. ředitel ČSF; nár. česká

KSČ, v. o. 67 (Karlovy Vary, KZČ)

P-NS, VK (předs.); 1968/VIII: 21. - 28; rezig.

(7. SL, 17. 12. 1969)

NS III

POSPÍŠIL, Antonín

nar. 10. 6. 1903; předseda ČSL,; nár. česká

ČSL, v. o. 124 (Polička, KVČ)

P-NS, VMI (předs.), VÚP; 1968/VIII: 21. - 28.;

FS II

NS l, II, III

čl. ČNR, předs. ÚV ČSL, člen PÚV NF

PRAŽÁK, Jaroslav

nar. 4. 9. 1911; ved. krajský tajemník ČSS; nár. česká

ČSS, v. o. 109 (Nový Bydžov, KVČ)

VZd; 1968/VIII: 21. - 28.; FS II

PRCHLÍK, Václav

nar. 25. 8. 1922; důstojník; nár. česká

KSČ, v. o. 14 (Dejvice, hl. m. Praha)

VZ; 1968/VIII: -; zbaven posl. mandátu (5. SL, 16. 10. 1969)

NS III

čl. ÚV KSČ

PRIEHODOVÁ, Oľga

nar. 31. 3. 1925; zootechnička JRD; nár. slovenská

B, v. o. 266 (Prievidza, KStS)

VK; 1968/VIII: -; rezig. (8. SL, 27. 5. 1970)

PROCHÁZKA, Čeněk

nar. 16. 5. 1923; podnikový ředitel; nár. česká

KSČ, v. o. 135 (Brno II, KJM)

VP; 1968/VIII: 21.-28.; rezig. (8.FS, 6. 7. 1971)

čl. ČNR

PROCHÁZKOVÁ Božena

nar. 6. 1. 1918; ředitelka ZDŠ; nár. česká

KSČ, v. o. 145 (Mikulov, KJM)

VZd; 1968/VIII: 25. - 28.

NS II, III

PROCHÁZKOVÁ, Libuše

nar. 13. 5. 1928; technická úřednice; nár. česká

B, v. o. 191 (Uničov, KSM)

VZd; 1968/VIII: 21. - 28.

PROŠKOVEC, Josef, Ing. CSc.

nar. 15. 8. 1927; ředitel výzkumného ústavu; nár. česká

KSČ, v. o. 71 (Plzeň-město severovýchod, KZČ)

VP; 1968/VIII: 21. - 28.

PRUŽINEC, Jaroslav

nar. 29. 4. 1934; zedník; nár. česká

KSČ, v. o. 72 (Plzeň-město západ, KZČ)

VIVS; 1968/VIII: 21. - 28.

RAPOŠ, Pavol, Ing. CSc.

nar. 22. 2. 1927; vysokoškolský učitel; nár. slovenská

KSS, v. o. 211 (Bratislava-Vinohrady, KZS)

VPR; 1968/VIII: 21. - 28.

REJHON, Rudolf

nar. 17. 4. 1915; tajemník ÚV NF; nár. česká

ČSL, v. o. 24 (Vlašim, KStČ)

VZ; 1968/VIII: 21. - 28.; FS II

taj. ÚV NF

REJNART, Václav

nar. 25. 3. 1915; předseda MěNV; nár. česká

KSČ, v. o. 36 (Ml. Boleslav-Mnichovo Hradiště, KStČ)

VNV; 1968/VIII: 21. - 28.

RENCZES, Alexander

nar. 2. 10. 1923; předseda JRD; nár. maďarská

KSS, v. o. 219 (Šamorín, KZS)

VZVž; 1968/VIII: 27., 28.; FS II, III

RUDOLF, Josef

nar. 6. 1. 1923; ředitel šlechtitelské stanice; nár. česká

KSČ, v. o. 169 (Miroslav, okr. Znojmo, KJM)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 25., 27., 28.

čl. ČNR

RŮŽIČKA, Miroslav

nar. 6. 7. 1910; energetik; nár. česká

ČSS, v. o. 101 (Duchcov, KSvČ)

VMI, VP; 1968/VIII: 26. - 28; rezig. (8. SL, 8. 7. 1970)

SABOLČÍK, Michal, doc. CSc.

nar. 3. 6. 1924; velvyslanecký rada; nár. slovenská

KSS, v. o. 280 (Košice-západ, KVS)

VIVS; 1968/VIII: -; FS II, III, IV, V (rezig. 29. 1. 1990)

čl. ÚV KSČ, čl. SNR

SACHSOVÁ, Hana, PhDr.

nar. 17. 9. 1907; ředitelka SVVŠ; nár. česká

KSČ, v. o. 7 (Vinohrady II, hl. m. Praha)

VK; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (8. SL, 27. 5. 1970)

SEDLÁČEK, Svatopluk

nar. 18. 6. 1920; soustružník kovů; nár. česká

KSČ, v. o. 147 (Otrokovice, KJM)

VSP; 1968/VIII: 21. - 28.

NS II, III

SEKANINOVÁ-ČAKRTOVÁ, Gertruda, JUDr.

nar. 21. 5. 1908; ved. oddělení min. školství; nár. česká

KSČ, v. o. 15 (Bubeneč, hl. m. Praha)

VZ; 1968/VIII: - (pobyt v zahraničí); zbavena posl. mandátu (5. SL, 16. 10. 1969)

SKÁLA, Ivan

nar. 6. 10. 1922; pracovník Kanceláře NS; nár. česká

KSČ, v. o. 2 (Praha 1-střed, Letná, hl. m. Praha)

VK; 1968/VIII; 21. - 28.

NS III

čl. ÚV KSČ

SKRAMUSKÝ, Karel

nar. 4. 11. 1926; mistr montáže; nár. česká

B, v. o. 88 (Chomutov-severozápad, KSvČ)

VP; 1968/VIII: 22. - 28.; rezig. (9. SL, 8. 7. 1970)

NS III

SLOBODA, Erich, Ing.

nar. 13. 2. 1929; ved. odboru výrobního podniku; nár. slovenská

KSS, v. o. 220 (Galanta, KZS)

VPR; 1968/VIII: 23. - 28.

SMRKOVSKÝ, Josef

nar. 26. 2. 1911; předseda NS; nár. česká

KSČ, v. o. 30 (Kouřim, KStČ)

P-NS (předs.); 1968/VIII: (21. - 26. internace),

27. - 28.; rezig. (7.SL, 17.12.1969)

ÚNS, NS I

čl. PÚV KSČ

SOLČÁNYOVÁ, Mária

nar. 7. 1. 1924; dělnice; nár. slovenská

KSS, v. o. 244 (Hlohovec, KZS)

VZd; 1968/VIII: 21. - 28.

SOPR, Václav

nar. 18. 5. 1922; předseda JZD; nár. česká

KSČ, v. o. 77 (Plassko, KZČ)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.

SPÁČIL, Tomáš

nar. 31. 1. 1923; předseda JZD; nár. česká

KSČ, v. o. 166 (Slavkov, KJM)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (11. SL, 24. 3. 1971)

NS II, III

SPĚVÁKOVÁ, Ludmila

nar. 5. 10. 1938; výpravčí vlaků; nár. česká

ČSL, v. o. 86 (Šluknov, KSvČ)

VP; 1968/VIII: 21. - 24., 26.-28.; rezig. (6. FS, 20. 12. 1970)

SVOBODA, Jan

nar. 19. 3. 1922; polit. pracovník ÚV KSČ; nár. česká

KSČ, v. o. 31 (Kolín, KStČ)

VNV; 1968/VIII:

čl. ÚV KSČ

SVOBODA, Ludvík

nar. 26.7.1929; nástrojař; nár. česká

KSČ, v. o. 23 (Benešov, KStČ)

VSP; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (8. FS, 6. 7. 1971)

NS III

čl. ČNR

SVOBODA, Miroslav, Ing.

nar. 25. 9. 1922; nám. ministra zemědělství a výživy; nár. česká

ČSL, v. o. 45 (Radotín, KStČ)

VZVž; 1968/VIII: -; rezig. (10. SL, 18. 11. 1970)

NS III

čl. ČNR

ŠARINA, Jozef

nar. 26. 11. 1921; předseda MNV; nár. slovenská

KSS, v. o. 238 (Bánovce n. Bebravou, KZS)

VNV; 1968/VIII: 24. - 27.

NS III

ŠEDÍK, Jozef

nar. 16. 1. 1923; předseda JRD; nár. slovenská

KSS; v. o. 264 (Púchov, KStS)

VÚP; 1968/VIII: 21. - 28.

ŠIK, František

nar. 24. 1. 1924; předseda JZD; nár. česká

KSČ, v. o. 163 (Staré Město-Uh. Hradiště, KJM)

VÚP; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (6. FS, 20. 10. 1970)

NS III

ŠIMŮNEK, Otakar, Ing.

nar. 23. 10. 1908; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 118 (Pardubice, KVČ)

VPR; 1968/VIII: 23.-28.; FS II

NS II, III

čl. ÚV KSČ

ŠINDELÁŘ, Lubomír

nar. 10. 11. 1926; horník; nár. česká

B, v. o. 100 (Most-sever, KSvČ)

VP; 1968/VIII: 21. - 28.

ŠKODA, Josef

nar. 13. 12. 1911; člen JZD; nár. česká

ČSL, v. o. 63 (Soběslav, KJČ)

VZd; 1968/VIII: 21. - 27.

NS II, III

ŠKODA, Václav, JUDr.

nar. 14. 7. 1913; referent ONV; nár. česká

KSČ, v. o. 53 (Český Krumlov, KJČ)

VZ; 1968/VIII: -

NS II, III

ŠKULA, Jozef, JUDr.

nar. 24. 3. 1923; správce nemocnice; nár. slovenská

SSI, v. o. 222 (Šaľa, KZS)

VMI, VZd; 1968/VIII: 25.-28.; FS II, III, IV, V

(odvolán 30. 1. 1990)

ŠKULTĚTY, Ján

nar. 10. 6. 1923; ředitel závodu; nár. slovenská

KSS, v. o. 291 (Prešov, KVS)

VSP; 1968/VIII: 21. - 28.

ŠMEHLÍKOVÁ, Ludmila

nar. 6. 8. 1922; předsedkyně OKLK; nár. česká

KSČ, v. o. 173 (Bruntál, KSM)

VPR; 1968/VIII: 22. - 28.

NS I, II, III

ŠMEJKALOVÁ, Blažena

nar. 10. 8. 1921; ekonomka JZD; nár. česká

KSČ, v. o. 95 (Lovosice, KSvČ)

VPR; 1968/VIII: 21. - 28.; FS II

čl. ČNR

ŠOREC, Ladislav

nar. 16. 8. 1920; člen JZD; nár. slovenská

SSO, v. o. 269 (Krupina, KStS)

VNV; 1968/VIII: 21. - 28.

ŠORM, František, akademik

nar. 28. 2. 1913; předseda ČSAV; nár. česká

KSČ, v. o. 1 (Praha 1-Hrad, hl. m. Praha)

VP; 1968/VIII: 23. - 28.; rezig. (7. SI, 17. 12. 1969)

NS III

čl. ÚV KSČ

ŠPÁLOVSKÝ, Dušan

nar. 29. 6. 1923; ved. tajemník KV ČSS; nár. česká

ČSS, v. o. 136 (Brno V, KJM)

VK; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

ŠTÁFEK, Václav

nar. 21. 10. 1923; předseda JZD; nár. česká

KSČ, v. o. 29 (Kladno-jih, KStČ)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.; FS II, III, IV, V

(rezig. 23. 1. 1990)

ŠTEFÁNIK, František

nar. 8. 7. 1919; pracovník MZV; nár. slovenská

SSI, v. o. 293 (Velký Krtíš, KStS)

VSP; 1968/VIII: -

NS II, III

ŠTENCHLÁK, Jozef, Ing.

nar. 12. 1. 1923; vedoucí cechu; nár. slovenská

KSS, v. o. 274 (Žilina, KStS)

VP; 1968/VIII: 22. - 28.

ŠTROUGAL, Lubomír, JUDr.

nar. 19. 10. 1924; místopředseda vlády; nár. česká

KSČ, v. o. 60 (Strakonice, KJČ)

-; 1968/VIII: -; FS II, III, IV, V (rezig. 19.12.1989)

NS III

čl. ČNR; čl. ÚV KSČ

ŠUBRT, Jan

nar. 9. 6. 1925; odborný ref. ministerstva techniky; nár. česká

ČSS, v. o. 22 (Vršovice I, hl. m. Praha)

VÚP, VIVS; 1968/VIII: - (zahraniční dovolená); zbaven posl. mandátu (5. SL, 16. 10. 1969)

NS III

ŠULEK, Martin

nar. 15. 8. 1926; ved. tajemník OV KSS; nár. slovenská

KSS, v. o. 267 (Rimavská Sobota, KStS)

VPR; 1968/VIII:

ŠVEC, Anton

nar. 14. 9. 1930; předseda OKLK; nár. slovenská

KSS, v. o. 227 (Želiezovce, KZS)

VPR; 1968/VIII: 25. - 28.

NS III

ŠVIREC, Jozef

nar. 17. 11. 1922; polit. pracovník KV KSS; nár. slovenská

KSS, v. o. 253 (Dolný Kubín, KStS)

VÚP; 1968/VIII: -

TAKÁČ, Samuel, Ing.

nar. 6. 3. 1911; vedoucí Kanceláře SNR; nár. slovenská

KSS, v. o. 210 (Bratislava-Nivy, KZS)

VIVS; 1968/VIII:

kand. ÚV KSČ

TESAŘ, František

nar. 20. 8. 1923; polit. pracovník ÚV KSČ; nár. česká

KSČ, v. o. 89 (Jablonec n. Nisou, KSvČ)

VP; 1968/VIII: 22. - 28.; FS II, III, IV, V (rezig. 16. 1. 1990)

čl. ÚV KSČ

TOMAN, František

nar. 10. 7. 1924; nám. ministra práce a soc. věcí; nár. česká

ČSL, v. o. 152 (Veselí n. Moravou, KJM)

VZd; 1968/VIII: 21. - 28,; FS III, IV

čl. ČNR

TOMÁŠIK, Ferdinand

nar. 4. 1. 1929; tajemník KV SSI; nár. slovenská

SSI, v. o. 272 (Žiar n. Hronom, KStS)

VPR; 1968/VIII: 24.-28.; FS II, III, IV

NS II, III

TÓTHOVÁ, Mária

nar. 22. 1. 1920; členka JRD; nár. slovenská

B, v. o. 226 (Šahy, KZS)

VZVž; 1968/VIII:

TROJAN, Jaroslav

nar. 8. 11. 1922; odborný referent; nár. česká

KSČ, v. o. 59 (Prachatice, KJČ)

VNV; 1968/VIII: 22. - 28.

čl. ÚV KSČ

TŘÍSKA, Jaroslav

nar. 15. 9. 1909; slévač; nár. česká

B, v. o. 80 (Sokolov, KZČ)

VP; 1968/VIII: 21. - 28.

TUREČKOVÁ, Jiřina

nar. 27. 9. 1924; předsedkyně komise ONV; nár. česká

KSČ, v. o. 193 (Opava, KSM)

VK; 1968/VIII: 21. - 28.; rezig. (7. SL, 17. 12. 1969)

NS III

čl. P-ČNR

TUROŠÍK, Jozef, Ing.

nar. 14. 8. 1925; důstojník ČSLA; nár. slovenská

KSČ, v. o. 162 (Uh. Hradiště, KJM)

VIVS; VBB; 1968/VIII: 22. - 28.

TYMEŠ, František

nar. 14. 10. 1895; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 161 (Mor. Budějovice, KJM)

P-NS, VPR (předs.); 1968/VIII: - (těžce nemocen, zemř. 1. 10. 1968)

PS IV, PNS, ÚNS, NS I, II, III

čl. ÚV KSČ

UHER, Jindřich

nar. 18. 6. 1911; předs. Vládního výboru pro cestovní ruch; nár. česká

KSČ, v. o. 131 (Žamberk, KVČ)

VZ; 1968/VIII:

ÚNS, NS I, II, III

čl. ÚV KSČ

VACULÍK, Martin, RSDr.

nar. 3. 5. 1922; polit. pracovník ÚV KSČ; nár. česká

KSČ, v. o. 134 (Brno I, KJM)

VZ; 1968/VIII: 21.; rezig. (7.SL, 17. 12. 1969)

NS III

čl. ÚV KSČ

VAJDA, Štefan, Ing.

nar. 29. 6. 1925; ředitel OZS; nár. slovenská

KSS, v. o. 234 (Šurany, KZS)

VPR; 1968/VIII: 26. - 28.

VALO, Jozef

nar. 7. 3. 1898; první místopředs. NS; nár. slovenská

KSS, v. o. 287 (Kežmarok, KVS)

P-NS (I. místopředs.) VPR, VBB; 1968/VIII: 21. - 28.

PS III, IV, PNS, ÚNS, NS l, II, III

kand. ÚV KSČ, čl. ÚV KSS

VARMUŽA, Vladimír

nar. 7. 2. 1915; tajemník OV NF; nár. česká

KSČ, v. o. 143 (Břeclav, KJM)

VP; 1968/VIII: 22. - 28.

NS III

VAVERKA, Oldřich

nar. 5. 6. 1921; předseda MěNV Brno; nár. česká

KSČ, v. o. 138 (Brno IV/1, KJM)

VNV; 1968/VIII: 21. - 28.

NS II, III

VĚGH, Gejza

nar. 16. 10. 1920; zootechnik JRD; nár. maďarská

KSS, v. o. 268 ((Šafárikovo, KStS)

VMI, VBB; 1968/VIII: 24. - 27.

VODSLON, František

nar. 16. 3. 1906; místopředseda ÚKLK; nár. česká

KSČ, v. o. 104 (Ústí n. Labem, KSvČ)

VZ, VK; 1968/VIII: 21. - 28.; zbaven posl. mandátu (5. SL, 16. 10. 1969)

NS I, III

čl. ÚV KSČ

VOLENÍK, Oldřich

nar. 31. 5. 1919; polit. pracovník ÚV KSČ; nár. česká

KSČ, v. o. 199 (Ostrava-Poruba, KSM)

VP; 1968/VIII: -

NS III

čl. ÚV KSČ

VONDROUŠ, Věroslav

nar. 2. 5. 1925; instruktor OZS; nár. česká

ČSS, v. o. 119 (Přelouč, KVČ)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.; FS II, III, IV, V

čl. ČNR

VORÁČ, Josef

nar. 9. 2. 1915; předseda ONV; nár. česká

KSČ, v. o. 170 (Žďár n. Sázavou, KJM)

VNV; 1968/VIII: 21. - 28.

VOTRUBA, Jaroslav

nar. 21. 8. 1908; důlní tesař; nár. česká

KSČ, v. o. 26 (Hořovice, KStČ)

VIVS; 1968/VIII: 21. - 28.

VYSKOT, Miroslav, prof. dr. Ing. DrSc.

nar. 16. 7. 1924; vysokoškolský učitel; nár. česká

KSČ, v. o. 154 (Třešť, KJM)

VK; 1968/VIII: -; pobyt v zahraničí

ZÁVACKÁ, Marie

nar. 7. 5. 1924; referent výstupní kontroly; nár. česká

KSČ, v. o. 84 (Česká Kamenice, KSvČ)

VSP; 1968/VIII: 22. - 28.

ZAVADIL, Miroslav

nar. 9. 1. 1932; polit. pracovník ÚV KSČ; nár. česká

KSČ, v. o. 202 (Přerov, KSM)

VK; 1968/VIII: 22.; FS III, IV, V (rezig. 28. 12. 1989)

čl. ÚV KSČ

ZÁVĚTA, Josef

nar. 18. 3. 1903; důchodce; nár. česká

ČSL, v. o. 183 (Nový Bohumín, KSM)

VP; 1968/VIII: 22. - 28.

NS II, III

ZÁVODSKÁ, Zdeňka

nar. 29. 4. 1924; v domácnosti; nár. česká

KSČ, v. o. 198 (Slezská Ostrava, KSM)

VZd; 1968/VIII: 22.-28.; rezig. (8. FS, 6. 7. 1971)

ZEDNÍK, Josef

nar. 12. 8. 1921; místopředseda NS; nár. česká

ČSL, v. o. 158 (Konice, KJM)

P-NS (místopředs.), VÚP; 1968/VIII: 21. - 28.

NS II, III

ZEITHAML, Richard

nar. 28. 5. 1916; zámečník; nár. česká

KSČ, v. o. 12 (Jinonice, Radlice, Košíře, Smíchov-hl. m. Praha)

VSP; 1968/VIII: 22. - 28.

ZEMÁNEK, Vojtěch

nar. 22. 4. 1923; vedoucí montážní čety; nár česká

B, v. o. 208 (Vsetín, KSM)

VP; 1968/VIII: 22. - 28.

NS III

ZEMANOVÁ, Štefánia

nar. 24. 12. 1915; zootechnička státního statku; nár. slovenská

KSS, v. o. 284 (Michalovce, KVS)

VZVž; 1968/VIII: 22.-28.; rezig. (8. SL, 27. 5. 1970)

ZIMA, Josef

nar. 8. 4. 1924; předseda JZD; nár. česká

B., v. o. 120 (Dobruška, KVČ)

VZVž; 1968/VIII: 21. - 28.

NS III

ZÍMA, Rudolf

nar. 1. 4. 1917; zámečník; nár. česká

KSČ, v. o. 97 (Louny, KSvČ)

VP; 1968/VIII: 21. - 28.; FS II

NS III

ZSELENÁK, Jozef

nar. 20. 4. 1927; předseda JRD; nár. maďarská

KSS, v. o. 299 (Kráľovský Chlmec, KVS)

VZVž; 1968/VIII: 24. - 27.

ZUPKA, František

nar. 30. 6. 1901; důchodce; nár. slovenská

KSS, v. o. 224 (Komárno, KZS)

VZ; 1968/VIII: -; FS II

PS IV, PNS, ÚNS, NS I, II, III

čl. ÚV KSS

ZVÁRA, Josef

nar. 3. 6. 1906; důchodce; nár. česká

KSČ, v. o. 117 (Holice, KVČ)

VK; 1968/VIII: 21. - 26.

NS l, II, III

ŽIAK, Andrej

nar. 24. 10. 1905; místopředs. NS; nár. slovenská

SSO, v. o. 255 (Liptovský Mikuláš, KStS)

P-NS (místopředs.), VZ; 1968/VIII: 21. - 28. rezig. (9. SL, 8. 7. 1970)

ÚNS, NS I, II, III

čl. PÚV NF

ŽILINSKÝ, Pavol

nar. 11. 3. 1933; předseda JRD; nár. slovenská

KSS, v. o. 217 (Pezinok, KZS)

VZVž; 1968/VIII: -

NS III

Související odkazyPřihlásit/registrovat se do ISP