Sněmovní tisk 374
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Stav projednávání ke dni: 18. září 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Petr Dolínek předložil sněmovně návrh zákona 17. 1. 2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 374/0 dne 18. 1. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0374.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 1. 2019. Vláda zaslala stanovisko 12. 2. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 2. 2019 jako tisk 374/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 545).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 374/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 374/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 374/4, který byl rozeslán 28. 11. 2019 v 8:25.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 374/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (hlasování č. 43, usnesení č. 874).

 • 2

  2. Čtení Projednávání návrhu zákona bylo 6. 3. 2020 na 41. schůzi přerušeno.

Projednávání tisku zařazeno na pořad 58. schůze (od 15. září 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2416Jana Pastuchová14640-21813.docx (15 KB)20. 3. 2019 v 13:40:28
2607Petr Dolínek14831-22087.docx (14 KB)15. 4. 2019 v 18:27:57
2661Zuzana Ožanová14885-22142.docx (16 KB)16. 4. 2019 v 17:14:08
2919Monika Oborná15143-22569.docx (15 KB)31. 5. 2019 v 11:33:44
3253Zuzana Ožanová15477-23309.docx (15 KB)4. 9. 2019 v 13:14:51
3362Josef Kott15586-23452.docx (16 KB)12. 9. 2019 v 16:03:52
3801Radek Koten16025-24175.docx (26 KB)26. 11. 2019 v 16:12:05
3815Jana Mračková Vildumetzová16039-24189.odt (19 KB)26. 11. 2019 v 17:15:59
4489Jan Čižinský16713-25317.docx (18 KB)3. 3. 2020 v 14:51:33
4491Jan Čižinský16715-25319.docx (19 KB)3. 3. 2020 v 14:53:28
4894Josef Kott17118-25917.docx (16 KB)15. 4. 2020 v 12:52:12
5351Zuzana Ožanová17575-26630.docx (21 KB)26. 5. 2020 v 14:18:24
5706Josef Kott17930-27069.docx (22 KB)16. 6. 2020 v 09:51:29
6148Petr Dolínek18372-28011.doc (188 KB)7. 9. 2020 v 12:43:42


Písemné přihlášky do rozpravy k tisku (8)

Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, dopravní přestupek, dopravní značky, hromadná doprava, pozemní doprava, silniční síť, taxi

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)