Sněmovní tisk 374
Novela z. o provozu na pozemních komunikacích

Stav projednávání ke dni: 25. února 2020

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Petr Dolínek předložil sněmovně návrh zákona 17. 1. 2019.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 374/0 dne 18. 1. 2019.

  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů). Parlamentní institut vypracoval stanovisko ke kompatibilitě tisku s právem EU 0374.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 23. 1. 2019. Vláda zaslala stanovisko 12. 2. 2019. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 12. 2. 2019 jako tisk 374/1 (souhlas).

Poslanecká sněmovna

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 21. 2. 2019 (usnesení č. 159). Určil zpravodaje: Ing. Jan Bauer a navrhl Hospodářský výbor jako garanční.

 • 1

  1. Čtení Návrh byl projednán v obecné rozpravě 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.

  Projednávání pokračovalo 6. 3. 2019 na 27. schůzi. Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 545).

 • V
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 4. 4. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 374/2 (přerušuje projednávání).
  • Garanční Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 6. 5. 2019 usnesení doručené poslancům jako tisk 374/3 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 26. 11. 2019 na 39. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 374/4, který byl rozeslán 28. 11. 2019 v 8:25.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 12. 12. 2019 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 374/5 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 22. 1. 2020 na 40. schůzi.
  Schválen návrh na opakování 2. čtení (usnesení č. 874).

Projednávání tisku navrženo na pořad 41. schůze (od 3. března 2020).


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentDatum
2416Jana Pastuchová14640-21813.docx (15 KB)20. 3. 2019 v 13:40:28
2607Petr Dolínek14831-22087.docx (14 KB)15. 4. 2019 v 18:27:57
2661Zuzana Ožanová14885-22142.docx (16 KB)16. 4. 2019 v 17:14:08
2919Monika Oborná15143-22569.docx (15 KB)31. 5. 2019 v 11:33:44
3253Zuzana Ožanová15477-23309.docx (15 KB)4. 9. 2019 v 13:14:51
3362Josef Kott15586-23452.docx (16 KB)12. 9. 2019 v 16:03:52
3801Radek Koten16025-24175.docx (26 KB)26. 11. 2019 v 16:12:05
3815Jana Mračková Vildumetzová16039-24189.odt (19 KB)26. 11. 2019 v 17:15:59


Deskriptory EUROVOCu: bezpečnost dopravy, dopravní přestupek, dopravní značky, hromadná doprava, pozemní doprava, silniční síť, taxi

Navržené změny předpisů (2):

CitaceZměnaPředpisOd
13/1997novelizujeZákon o pozemních komunikacích374/4
361/2000novelizujeZákon o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů374/0


ISP (příhlásit)