Dokumenty EU

Zpravodajem Mgr. Jiří Kobza

Celkem nalezeno 9 dokumentů.

KódReferenceNázevStav
 6521/21COM(2021) 82 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vytvoření Unie odolné vůči změně klimatu – Nová strategie EU pro přizpůsobení se změně klimatuProjednáno a přijato usnesení
14012/20COM(2020) 789 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Strategie pro udržitelnou a inteligentní mobilitu – Nasměrování evropské dopravy do budoucnostiProjednáno a přijato usnesení
10035/20COM(2020) 608 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Akční plán EU proti nedovolenému obchodování s palnými zbraněmi na období 2020–2025Projednáno a přijato usnesení
 9390/20COM(2020) 301 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vodíková strategie pro klimaticky neutrální EvropuProjednáno a přijato usnesení a v jeho rámci politický dialog
13721/19COM(2019) 566 finalZpráva Komise Evropskému parlamentu a Radě o provádění směrnice 2009/31/ES o geologickém ukládání oxidu uhličitéhoVzato na vědomí
 8799/19COM(2019) 186 finalSdělení Komise - Efektivnější rozhodování v oblasti sociální politiky: určení oblastí pro přechod k hlasování kvalifikovanou většinouProjednáno a přijato usnesení
 8302/19COM(2019) 149 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich životaProjednáno, přijato usnesení a postoupeno pro informaci výboru
15237/18COM(2018) 798 finalSdělení Komise Evropskému parlamentu, Evropské radě a Radě - Řízení migrace ve všech jejích aspektech: pokrok dosažený při plnění evropského programu pro migraciProjednáno a přijato usnesení
12167/18COM(2018) 643 finalSdělení Komise - Sdělení o nové alianci mezi Afrikou a Evropou pro udržitelné investice a zaměstnanost: posunout naše partnerství pro investice a zaměstnanost na další úroveňVzato na vědomí


ISP (příhlásit)