Dokument EU 8302/19

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Přezkum provádění právních předpisů v oblasti životního prostředí 2019: Evropa, která chrání své občany a zlepšuje kvalitu jejich života
/kód dokumentu 8302/19, COM(2019) 149 final/

Přílohy dokumentu

e0830219cs.pdf
e0830219cs.docx (Dokument DOCX, 263 KB)
e0830219cs-ad10re01.pdf (Dokument PDF, 2 MB)
e0830219cs-ad10re01.docx (Dokument DOCX, 1 MB)
e0830219cs-ad10.pdf (Dokument PDF, 2 MB)
e0830219cs-ad10.docx (Dokument DOCX, 1 MB)
e0830219cs-ad02.pdf (Dokument PDF, 915 KB)
e0830219cs-ad02.docx (Dokument DOCX, 182 KB)
e0830219cs-ad01.pdf (Dokument PDF, 557 KB)
e0830219cs-ad01.docx (Dokument DOCX, 431 KB)ISP (příhlásit)