Dokument EU 9390/20

Sdělení Komise Evropskému parlamentu, Radě, Evropskému hospodářskému a sociálnímu výboru a Výboru regionů - Vodíková strategie pro klimaticky neutrální Evropu
/kód dokumentu 9390/20, COM(2020) 301 final/

Přílohy dokumentu

e0939020cs.pdf
e0939020cs.docx (Dokument DOCX, 147 KB)ISP (příhlásit)