Hlasování
18. schůze, 2. 7. 2003

Procedurální hlasování
192 (2. 7. 2003)

73. Vládní návrh zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 256/ - třetí čtení
193 - 260 (2. 7. 2003)

74. Vládní návrh zákona o změně zákonů souvisejících s přijetím zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů /sněmovní tisk 257/ - třetí čtení
261 - 269 (2. 7. 2003)

75. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon), ve znění zákona č. 309/2002 Sb., a zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) a o změně dalších zákonů, ve znění zákona č. 6/2002 Sb. /sněmovní tisk 236/ - třetí čtení
270 - 275 (2. 7. 2003)

Procedurální hlasování
276 (2. 7. 2003)

76. Návrh poslanců Zdeňka Koudelky, Pavla Němce, Miloslava Výborného a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád) /sněmovní tisk 234/ - třetí čtení
277 - 278 (2. 7. 2003)

77. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) a zákon č. 309/2002 Sb., o změně zákonů souvisejících a přijetím zákona o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 253/ - třetí čtení
279 - 285 (2. 7. 2003)

80. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 154/1994 Sb., o Bezpečnostní informační službě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 308/ - třetí čtení
286 (2. 7. 2003)

53. Vládní návrh, kterým se předkládá Parlamentu České republiky k vyslovení souhlasu Návrh postupu pro zabezpečení souladu mezinárodněprávních závazků České republiky se závazky vyplývajícími z jejího členství v Evropské unii /sněmovní tisk 186/ - druhé čtení
287 - 289 (2. 7. 2003)

84. Návrhy Poslanecké sněmovny na propůjčení nebo udělení státních vyznamenání
290 - 314 (2. 7. 2003)

85. Zpráva o výsledku jednání stálé komise Poslanecké sněmovny pro bankovnictví o řešení situace v Union bance
315 - 316 (2. 7. 2003)

Procedurální hlasování
317 (2. 7. 2003)

86. Návrh na zřízení vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny pro objasnění rozhodování státu v souvislosti s Union bankou
318 (2. 7. 2003)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 269/ - druhé čtení
319 (2. 7. 2003)

99. Návrh Kodexu České televize /sněmovní tisk 199/
320 (2. 7. 2003)

100. Zpráva o průběhu likvidace Fondu dětí a mládeže v likvidaci vypracovaná k 31. prosinci 2002 /sněmovní tisk 226/
321 - 324 (2. 7. 2003)

101. Výroční zpráva o činnosti České televize v roce 2002 /sněmovní tisk 280/
325 (2. 7. 2003)

102. Zpráva o stavu vysílání a činnosti Rady pro rozhlasové a televizní vysílání za období 1.1. 2002 - 31.12. 2002 /sněmovní tisk 240/
326 (2. 7. 2003)

103. Výroční zpráva Rady Českého rozhlasu o činnosti Českého rozhlasu za rok 2002 /sněmovní tisk 291/
327 (2. 7. 2003)

104. Výroční zpráva o činnosti a hospodaření České tiskové kanceláře v roce 2002 /sněmovní tisk 302/
328 (2. 7. 2003)

Procedurální hlasování
329 (2. 7. 2003)

105. Roční účetní závěrka Státního fondu rozvoje bydlení za rok 2002 a Výroční zpráva o činnosti Státního fondu rozvoje bydlení /sněmovní tisk 278/
330 - 332 (2. 7. 2003)

106. Návrh státního závěrečného účtu České republiky za rok 2002 /sněmovní tisk 315/
333 - 335 (2. 7. 2003)

109. Informace o nasazení 6. polní nemocnice v Afghánistánu v rámci mise Mezinárodních bezpečnostních podpůrných sil ISAF /sněmovní tisk 187/
336 (2. 7. 2003)

110. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období duben až září 2002 /sněmovní tisk 227/
337 (2. 7. 2003)

111. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období říjen - prosinec 2002 /sněmovní tisk 258/
338 (2. 7. 2003)

112. Informace o přeletech a průjezdech ozbrojených sil členských států Organizace Severoatlantické smlouvy (NATO) a států zúčastněných v programu Partnerství pro mír (PfP) uskutečněných přes území České republiky od 1. října 2002 do 31. prosince 2002 /sněmovní tisk 283/
339 (2. 7. 2003)

113. Informace o nasazení sil a prostředků Armády České republiky v zahraničních operacích za období červenec - prosinec 2002 /sněmovní tisk 320/
340 (2. 7. 2003)

114. 1. doplněk plánu vojenských cvičení jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj v roce 2003 /sněmovní tisk 329/
341 (2. 7. 2003)

115. Informace o vojenských cvičeních jednotek a štábů Armády České republiky se zahraničními partnery na území České republiky i mimo něj za období leden - březen 2003 /sněmovní tisk 346/
342 (2. 7. 2003)


ISP (příhlásit)