Hlasování
18. schůze, 8. 7. 2003

Procedurální hlasování
359 (8. 7. 2003)

72. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/1993 Sb., o nabývání a pozbývání státního občanství České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 254/ - třetí čtení
360 - 362 (8. 7. 2003)

79. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 579/2002 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2003 /sněmovní tisk 269/ - třetí čtení
363 - 365 (8. 7. 2003)

67. Vládní návrh zákona o Antarktidě /sněmovní tisk 195/ - třetí čtení
366 - 372 (8. 7. 2003)

78. Vládní návrh zákona o výkonu zajištění majetku a věcí v trestním řízení a o změně některých zákonů /sněmovní tisk 262/ - třetí čtení
373 - 375 (8. 7. 2003)

82. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví /sněmovní tisk 215/ - třetí čtení
376 - 390 (8. 7. 2003)

93. Návrh na volbu člena Správní rady Ústřední pojišťovny Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
391 - 395 (8. 7. 2003)

94. Návrh na jmenování členů Rady pro rozhlasové a televizní vysílání
396 - 402 (8. 7. 2003)

91. Návrh na volbu člena dozorčí rady České konsolidační agentury
403 (8. 7. 2003)

41. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 349/ - prvé čtení
404 - 410 (8. 7. 2003)

83. Vládní návrh na zapojení kontingentu Armády České republiky do souboru mezinárodních opatření ke stabilizaci bezpečnostní situace a pro poskytování humanitární pomoci a obnovu Irácké republiky /sněmovní tisk 368/
411 - 412 (8. 7. 2003)

42. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 555/1992 Sb., o Vězeňské službě a justiční stráži České republiky, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 351/ - prvé čtení
413 - 414 (8. 7. 2003)

43. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 353/ - prvé čtení
415 - 416 (8. 7. 2003)


ISP (příhlásit)