Sněmovní tisk 256
V. n. z. o služ. poměru přísluš. bezpečnostních sborů - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 18. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 256/0 dne 20. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: Tomáš Kladívko a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro obranu a bezpečnost

 • 1

  Čtení proběhlo 16. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 405).

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 24., 25. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 25. 6. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 256/3, který byl rozeslán 30. 6. 2003 v 12:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 2. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 260, usnesení č. 581).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 17. 7. 2003 návrh zákona Senátu jako tisk 135, dokument 135/0.

 • O

  Organizační výbor dne 17. 7. 2003 stanovil garančním výborem Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Ing. František Kroupa) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu (Ing. Jiří Rückl).

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh a přijal usnesení č. 114, které bylo rozdáno jako tisk 135/2 (odročuje jednání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 67 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 30. 7. 2003 a přijal usnesení č. 109 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 6. 8. 2003 a přijal usnesení č. 70, které bylo rozdáno jako tisk 135/1 (odročuje jednání).
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 3. 9. 2003 a přijal usnesení č. 127, které bylo rozdáno jako tisk 135/3 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 4. 9. 2003 a přijal usnesení č. 80, které bylo rozdáno jako tisk 135/4 (pozměňovací návrhy).
 • S

  Návrh projednán dne 10. 9. 2003 na 10. schůzi Senátu.
  Senát návrh vrátil sněmovně s pozměňovacími návrhy (usnesení č. 197).
  Návrh projednán dne 10. 9. 2003 na 10. schůzi Senátu.
  Senát schválil doprovodné usnesení (usnesení č. 198).

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 12. 9. 2003 poslancům jako tisk 256/4.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 12. 9. 2003 poslancům jako tisk 256/5.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 23. 9. 2003 na 20. schůzi.
  Sněmovna setrvala na původním návrhu zákona (hlasování č. 21, usnesení č. 645).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 30. 9. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 10. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 21. 10. 2003.

Zákon vyhlášen 31. 10. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 121 pod číslem 361/2003 Sb.Související tisk: 257 (V. n. z. o služebním poměru přísl. bezp. sborů - související).


Hesla věcného rejstříku: Síly ozbrojené

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Informační služby, Obrana a bezpečnost, Pracovní síla, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: celník, policie, pracovní právo, tajná služba, vězeňský personál

Navržené změny předpisů (8)ISP (příhlásit)