Sněmovní tisk 269
Novela z. o státním rozpočtu ČR na rok 2003

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 20. 3. 2003.
Zástupce navrhovatele: Sobotka Bohuslav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 269/0 dne 21. 3. 2003.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 20. 3. 2003 (usnesení č. 109). Určil zpravodaje: Ing. Miroslav Kalousek a navrhl přikázat k projednání výborům: Rozpočtový výbor

 • 1

  Čtení proběhlo 9. 4. 2003 na 14. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 371).

 • V
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal usnesení doručené poslancům jako tisk 269/1 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 2. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 2. 7. 2003 na 18. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 269/2, který byl rozeslán 3. 7. 2003 v 18:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 8. 7. 2003 na 18. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 607).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 16. 7. 2003.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 30. 7. 2003.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 31. 7. 2003.

Zákon vyhlášen 6. 8. 2003 ve Sbírce zákonů v částce 86 pod číslem 252/2003 Sb.Hesla věcného rejstříku: Rozpočet

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Národní hospodářství

Deskriptory EUROVOCu: emise cenných papírů, návrh rozpočtu, státní rozpočet

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)