Hlasování
18. schůze, 3. 7. 2003

116. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
343 - 347 (3. 7. 2003)

Procedurální hlasování
348 - 354 (3. 7. 2003)

81. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony na úseku ochrany veřejného zdraví /sněmovní tisk 215/ - druhé čtení
355 (3. 7. 2003)

Procedurální hlasování
356 (3. 7. 2003)

9. Návrh poslanců Miloše Kužvarta, Zuzky Rujbrové a Josefa Mikuty na vydání zákona, kterým se mění zákon č 71/1967 Sb., o správním řízení (správní řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 152/ - druhé čtení
357 (3. 7. 2003)

41. Vládní návrh ústavního zákona, kterým se mění ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 349/ - prvé čtení
358 (3. 7. 2003)


ISP (příhlásit)