Hlasování poslance
Robert Vokáč
27. schůze, 2. 3. 2004

110. Vládní návrh zákona o podnikání na kapitálovém trhu /sněmovní tisk 522/ - třetí čtení
523 - 533 (2. 3. 2004)

111. Vládní návrh zákona o kolektivním investování /sněmovní tisk 523/ - třetí čtení
534 - 537 (2. 3. 2004)

112. Vládní návrh zákona o dluhopisech /sněmovní tisk 524/ - třetí čtení
538 - 539 (2. 3. 2004)

113. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o podnikání na kapitálovém trhu, zákona o kolektivním investování a zákona o dluhopisech /sněmovní tisk 525/ - třetí čtení
540 - 542 (2. 3. 2004)

114. Vládní návrh zákona o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje /sněmovní tisk 520/ - třetí čtení
543 - 545 (2. 3. 2004)

115. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), a některé další zákony /sněmovní tisk 521/ - třetí čtení
546 - 548 (2. 3. 2004)

116. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 424/ - třetí čtení
549 - 555 (2. 3. 2004)

117. Vládní návrh zákona o zahájení činnosti Krajského soudu v Brně - pobočky ve Zlíně /sněmovní tisk 516/ - třetí čtení
556 - 557 (2. 3. 2004)

121. Návrh poslanců Václava Exnera, Radima Turka a dalších na vydání zákona o poskytnutí jednorázové peněžní částky příslušníkům československých zahraničních armád a spojeneckých armád v letech 1939 až 1945, kterým dosud nebyla jednorázová peněžní částka poskytnuta /sněmovní tisk 406/ - třetí čtení
558 - 561 (2. 3. 2004)

123. Vládní návrh zákona o zřízení Univerzity obrany /sněmovní tisk 461/ - třetí čtení
562 - 568 (2. 3. 2004)


ISP (příhlásit)