Hlasování poslance
Robert Vokáč
27. schůze, 26. 2. 2004

Procedurální hlasování
335 - 341 (26. 2. 2004)

93. Vládní návrh, kterým se Parlamentu České republiky předkládá k vyslovení souhlasu s ratifikací Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou, kterou se mění Smlouva mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o úpravě režimu a o spolupráci na společných státních hranicích ze dne 29. října 1992, ve znění Smlouvy ze dne 18. srpna 1997, podepsaná dne 27. ledna 2004 v Bratislavě /sněmovní tisk 578/ - prvé čtení
342 - 352 (26. 2. 2004)

104. Vládní návrh zákona o dani z přidané hodnoty /sněmovní tisk 496/ - třetí čtení
353 - 443 (26. 2. 2004)

Procedurální hlasování
444 - 445 (26. 2. 2004)


ISP (příhlásit)