Hlasování
34. schůze, 27. 2. 2001

Procedurální hlasování
124 (27. 2. 2001)

69. Vládní návrh zákona o ochraně hospodářské soutěže /sněmovní tisk 704/ - třetí čtení
125 - 135 (27. 2. 2001)

66. Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 705/ - třetí čtení
136 (27. 2. 2001)

67. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., a zákon č. 359/1992 Sb., o zeměměřických a katastrálních orgánech, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 699/ - třetí čtení
137 - 138 (27. 2. 2001)

Procedurální hlasování
139 (27. 2. 2001)

68. Vládní návrh zákona o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod ryzích, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon) /sněmovní tisk 700/ - třetí čtení
140 - 162 (27. 2. 2001)

70. Návrh poslanců Petra Matějů, Waltra Bartoše, Petra Plevy, Cyrila Svobody a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů /sněmovní tisk 665/ - třetí čtení
163 - 170 (27. 2. 2001)

71. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 674/ - třetí čtení
171 - 173 (27. 2. 2001)

73. Návrh poslanců Cyrila Svobody, Pavla Svobody a Tomáše Kvapila na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze /sněmovní tisk 761/ - třetí čtení
174 - 181 (27. 2. 2001)

Procedurální hlasování
182 (27. 2. 2001)

66. Vládní návrh zákona o odpadech a o změně některých dalších zákonů /sněmovní tisk 705/ - třetí čtení
183 - 199 (27. 2. 2001)

75. Vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka a dalších osob v souvislosti s trestním řízením /sněmovní tisk 697/ - třetí čtení
200 - 215 (27. 2. 2001)

77. Návrh poslanců Václava Brouska, Milady Emmerové, Jaroslava Lobkowicze a Jiřího Maštálky na vydání zákona o dálničním obchvatu Plzně /sněmovní tisk 758/ - třetí čtení
216 - 223 (27. 2. 2001)


ISP (příhlásit)