Hlasování
34. schůze, 2. 3. 2001

83. Informace předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání o postupu rady ve věci převodu podílu FTV Premiéra, s.r.o.
310 - 311 (2. 3. 2001)

43. Vládní návrh zákona o České konsolidační agentuře a o změně některých zákonů (zákon o České konsolidační agentuře) /sněmovní tisk 839/ - prvé čtení
312 - 315 (2. 3. 2001)

Procedurální hlasování
316 (2. 3. 2001)

105. Vládní návrh zákona o státním dluhopisovém programu na úhradu závazků plynoucích ze Smlouvy mezi vládou České republiky, Slovenské republiky a Spolkové republiky Německo o ukončení vzájemného zúčtovacího styku v převoditelných rublech a vypořádání vzájemných závazků a pohledávek, které vznikly jako saldo v převoditelných rublech ve prospěch Spolkové republiky Německo /sněmovní tisk 674/ - třetí čtení
317 - 322 (2. 3. 2001)

94. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny o podrobnostech postupu při výběru kandidátů na členy Rady České televize a při jejich volbě
323 - 324 (2. 3. 2001)

87. Souhrnná zpráva o postupu integrace České republiky do Evropské unie /sněmovní tisk 796/
325 - 326 (2. 3. 2001)

88. Aktuální zpráva vlády o stavu negociací o vstupu České republiky do Evropské unie
327 (2. 3. 2001)

84. Informace obsahující rozbor stavu vývozu a jeho podpory /sněmovní tisk 764/
328 (2. 3. 2001)


ISP (příhlásit)