Sněmovní tisk 665
Novela zákona o vysokých školách

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Vláda VL Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Skupina poslanců předložila sněmovně návrh zákona 4. 7. 2000.
Zástupce navrhovatele: Matějů Petr a další.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 665/0 dne 10. 7. 2000.

Vláda

 • VL

  Návrh zaslán vládě k vyjádření stanoviska 4. 7. 2000. Vláda zaslala stanovisko 3. 8. 2000. Stanovisko vlády rozesláno poslancům 7. 8. 2000 jako tisk 665/1 (nesouhlas).

Poslanecká sněmovna

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 40, dokument 40/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Irena Ondrová) a přikázal tisk k projednání: Ústavně-právní výbor (JUDr. Richard Falbr).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 22. 3. 2001 a přijal usnesení č. 36, které bylo rozdáno jako tisk 40/1 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 3. 2001 a přijal usnesení č. 23, které bylo rozdáno jako tisk 40/2 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 11. 4. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2001.

Sbírka zákonů

 • Sb

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 4. 2001.

Zákon vyhlášen 27. 4. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 58 pod číslem 147/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Školství

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Politika, Pracovní síla, Státní správa a justice, Školství

Deskriptory EUROVOCu: celoživotní vzdělávání, délka studia, ekonomické podmínky, přístup ke vzdělání, stupeň vzdělání, univerzita, vysokoškolské vzděláníISP (příhlásit)