Sněmovní tisk 697
Vládní návrh zákona o zvláštní ochraně svědka

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna PS 1 V 2 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 29. 8. 2000.
Zástupce navrhovatele: Gross Stanislav.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 697/0 dne 1. 9. 2000.
  Předseda sněmovny projednání zákona doporučil 4. 9. 2000. Určil zpravodaje: JUDr. Dalibor Matulka a navrhl přikázat k projednání výborům: Ústavně právní výbor (rozhodnutí č. 66)

 • 1

  Čtení proběhlo 18. 10. 2000 na 28. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1235).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 80 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 21. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 21. 2. 2001 na 34. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 697/5, který byl rozeslán 22. 2. 2001 v 17:00.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 27. 2. 2001 na 34. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 215, usnesení č. 1453).

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 14. 10. 2002 návrh zákona Senátu jako tisk 42, dokument 42/0.

 • O

  Organizační výbor dne 14. 10. 2002 stanovil garančním výborem Ústavně-právní výbor (Ing. Jaroslav Šula) a přikázal tisk k projednání: Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice (Josef Pavlata), Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost (Michael Žantovský).

 • V
  • Výbor pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice projednal návrh dne 17. 1. 2001 a přijal usnesení č. 34, které bylo rozdáno jako tisk 42/2 (schvaluje).
  • Výbor pro zahraniční věci, obranu a bezpečnost projednal návrh dne 21. 3. 2001 a přijal usnesení č. 39, které bylo rozdáno jako tisk 42/3 (schvaluje).
  • Ústavně-právní výbor projednal návrh dne 22. 3. 2001 a přijal usnesení č. 24, které bylo rozdáno jako tisk 42/1 (schvaluje).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 3. 4. 2001.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 13. 4. 2001.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 18. 4. 2001.

Zákon vyhlášen 24. 4. 2001 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 137/2001 Sb.Hesla věcného rejstříku: Soudnictví

Hesla Přehledu legislativní činnosti: Obrana a bezpečnost, Státní správa a justice

Deskriptory EUROVOCu: soudní dokazování, trestní řízení, výslech svědkaISP (příhlásit)