Stenozáznamy - jmenný rejstřík
Jaroslav Faltýnek

Schůze: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 17, 19, 20, 23, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61

1. schůze (25. - 27. 11. 2013)

14. Návrh na zřízení výborů Poslanecké sněmovny
část č. 18 (27. 11. 2013)

2. schůze (4. - 6. 12. 2013)

7. Návrh na potvrzení předsedů výborů Poslanecké sněmovny
část č. 14 (6. 12. 2013)

3. schůze (6. 12. 2013)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - prvé čtení  
části č. 4-5, část č. 13 (6. 12. 2013)

4. schůze (10. - 19. 12. 2013)

část č. 50 (16. 12. 2013)

2. Návrh na zřízení stálých komisí Poslanecké sněmovny, stanovení počtu členů a způsobu jejich ustavení nebo volby
část č. 7, část č. 9 (10. 12. 2013)

18. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 /sněmovní tisk 6/ - druhé čtení  
části č. 55-56, část č. 68, část č. 70, část č. 72 (16. 12. 2013)

5. schůze (21. - 22. 1. 2014)

část č. 2 (21. 1. 2014)

5. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - prvé čtení  
část č. 46 (22. 1. 2014)

6. schůze (4. - 18. 2. 2014)

část č. 3 (4. 2. 2014), část č. 195 (13. 2. 2014)

24. Návrh poslanců Davida Kádnera, Tomia Okamury, Radima Fialy, Petra Adama, Augustina Karla Andrleho Sylora, Marka Černocha, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Pražáka, Milana Šarapatky a Jiřího Štětiny na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 40/ - prvé čtení  
část č. 161 (12. 2. 2014)

54. Návrh na volbu členů Dozorčí rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky
část č. 83 (6. 2. 2014)

60. Žádost vlády České republiky o vyslovení důvěry
část č. 277 (18. 2. 2014)

71. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 /sněmovní tisk 64/  
část č. 262 (14. 2. 2014)

81. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti se stanovením přístupu k činnosti bank, spořitelních a úvěrních družstev a obchodníků s cennými papíry a dohledu nad nimi /sněmovní tisk 108/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 257 (14. 2. 2014)

7. schůze (18. - 26. 3. 2014)

část č. 1 (18. 3. 2014), část č. 34 (19. 3. 2014), části č. 147-148 (25. 3. 2014)

49. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2014 /sněmovní tisk 64/  
části č. 166-168 (25. 3. 2014)

8. schůze (29. 4. - 15. 5. 2014)

část č. 59 (6. 5. 2014), část č. 91 (7. 5. 2014), části č. 133-134, část č. 136, části č. 140-141, část č. 143 (13. 5. 2014)

4. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - druhé čtení  
část č. 106 (7. 5. 2014)

15. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 49/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2  
část č. 171 (14. 5. 2014)

26. Návrh poslanců Marka Černocha, Tomia Okamury, Jaroslava Holíka, Martina Lanka, Karla Fiedlera, Olgy Havlové, Jany Hnykové, Augustina Karla Andrleho Sylora, Stanislava Berkovce, Václava Snopka a Kateřiny Konečné na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 120/2001 Sb., o soudních exekutorech a exekuční činnosti (exekuční řád), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 127/ - prvé čtení  
část č. 227 (15. 5. 2014)

54. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 110/1997 Sb., o potravinách a tabákových výrobcích a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 72/ - třetí čtení  
část č. 199 (14. 5. 2014)

63. Návrh na volbu předsedy Dozorčí rady Státního zemědělského intervenčního fondu
část č. 112 (7. 5. 2014)

97. Odsouzení rostoucích projevů vybízení k násilí na politicích a všech druhů šířící se xenofobie, rasismu a nenávisti ve společnosti, zvláště v médiích a na sociálních sítích a ve virtuálním mediálním prostoru
část č. 233 (15. 5. 2014)

Slib poslance
část č. 2 (29. 4. 2014)

10. schůze (10. - 20. 6. 2014)

část č. 1 (10. 6. 2014), část č. 31 (11. 6. 2014), část č. 172, části č. 176-177 (18. 6. 2014), část č. 263 (20. 6. 2014)

112. Informace předsedy vlády o situaci na ministerstvu spravedlnosti
část č. 212, část č. 214 (18. 6. 2014)

12. schůze (15. 7. - 27. 8. 2014)

část č. 180 (30. 7. 2014)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 206/ - druhé čtení
část č. 21 (15. 7. 2014)

22. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 215/ - třetí čtení
část č. 157 (23. 7. 2014)

25. Návrh poslanců Romana Sklenáka, Jeronýma Tejce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 218/2002 Sb., o službě státních zaměstnanců ve správních úřadech a o odměňování těchto zaměstnanců a ostatních zaměstnanců ve správních úřadech (služební zákon) /sněmovní tisk 71/ - třetí čtení
část č. 223 (27. 8. 2014)

13. schůze (24. 7. 2014)

část č. 10 (24. 7. 2014)

17. schůze (16. 9. - 1. 10. 2014)

část č. 4 (16. 9. 2014), části č. 24-25 (17. 9. 2014), část č. 177 (23. 9. 2014), části č. 353-354 (1. 10. 2014)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 251/ - druhé čtení
část č. 22 (16. 9. 2014)

27. Návrh poslanců Věry Jourové, Petra Gazdíka, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 26/ - druhé čtení
část č. 190, část č. 197 (23. 9. 2014)

38. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 475/2013 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2014 a o změně zákona č. 504/2012 Sb., o státním rozpočtu České republiky na rok 2013, ve znění zákona č. 258/2013 Sb. /sněmovní tisk 293/ - prvé čtení
část č. 362 (1. 10. 2014)

128. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 256/ - třetí čtení
část č. 262 (24. 9. 2014)

179. Odvolání se proti rozhodnutí mandátového a imunitního výboru podle § 16 odst. 1 jednacího řádu Poslanecké sněmovny
část č. 284 (25. 9. 2014)

19. schůze (21. 10. - 7. 11. 2014)

část č. 130 (29. 10. 2014), část č. 244 (5. 11. 2014)

1. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2015 /sněmovní tisk 331/ - prvé čtení
část č. 65 (22. 10. 2014)

60. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 339/ - prvé čtení  
části č. 11-12 (21. 10. 2014)

131. Návrh na zřízení Vyšetřovací komise Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR pro vyšetření závažných pochybení, která se stala při realizaci stavby dálnice D47 /sněmovní dokument 1142/
část č. 82 (23. 10. 2014)

132. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 175, část č. 177 (30. 10. 2014), část č. 296 (7. 11. 2014)

134. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 307/ - druhé čtení
část č. 219 (31. 10. 2014)

Slib poslance
část č. 29 (22. 10. 2014)

20. schůze (4. 11. - 5. 12. 2014)

část č. 1, část č. 3 (4. 11. 2014), část č. 28 (7. 11. 2014)

7. Návrh na zkrácení zákonné lhůty pro projednání sněmovního tisku 339 ve výborech Poslanecké sněmovny
část č. 20 (4. 11. 2014)

23. schůze (2. - 22. 12. 2014)

část č. 130 (5. 12. 2014)

17. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - prvé čtení
část č. 247 (11. 12. 2014)

25. schůze (20. 1. - 13. 2. 2015)

část č. 124 (23. 1. 2015), část č. 151 (10. 2. 2015)

2. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 294/6/ - vrácený Senátem  
část č. 15 (20. 1. 2015)

97. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 269/ - třetí čtení
část č. 192 (11. 2. 2015)

117. Dotační programy zemědělství pro rok 2015 poskytované podle § 1, § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 373/
část č. 230 (12. 2. 2015)

143. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 334/1992 Sb., o ochraně zemědělského půdního fondu, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 388/1991 Sb., o Státním fondu životního prostředí České republiky, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 339/7/ - vrácený Senátem  
část č. 157 (10. 2. 2015)

26. schůze (10. 3. - 10. 4. 2015)

část č. 1 (10. 3. 2015), část č. 21 (11. 3. 2015), část č. 86 (12. 3. 2015), části č. 117-118 (31. 3. 2015), část č. 215 (7. 4. 2015)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení
část č. 286, části č. 288-289, část č. 294 (8. 4. 2015)

82. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 351/ - třetí čtení
část č. 346 (10. 4. 2015)

124. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 84 (12. 3. 2015)

27. schůze (28. 4. - 27. 5. 2015)

část č. 125, část č. 128 (19. 5. 2015), část č. 238 (27. 5. 2015)

23. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 460/ - prvé čtení
část č. 150 (19. 5. 2015)

25. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení
části č. 279-280, část č. 282 (27. 5. 2015)

29. schůze (16. 6. - 10. 7. 2015)

část č. 1 (16. 6. 2015), část č. 206 (8. 7. 2015)

31. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - prvé čtení
část č. 320 (10. 7. 2015)

45. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 418/ - prvé čtení
část č. 76, část č. 81 (17. 6. 2015)

109. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 296/ - třetí čtení
část č. 42 (17. 6. 2015)

168. Návrh zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
část č. 305 (9. 7. 2015)

30. schůze (18. 6. - 1. 10. 2015)

1. Informace předsedy vlády České republiky o řešení nelegální imigrace na území EU
část č. 59 (1. 10. 2015)

31. schůze (15. 9. - 2. 10. 2015)

části č. 216-217 (29. 9. 2015)

19. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 29/2000 Sb., o poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 509/ - druhé čtení  
část č. 47 (15. 9. 2015)

154. Návrh poslanců Jana Farského, Andreje Babiše, Pavla Bělobrádka a dalších na vydání zákona o Registru smluv a o změně zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 42/ - třetí čtení
části č. 195-196 (18. 9. 2015)

214. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 117 (17. 9. 2015)

32. schůze (1. 10. 2015)

1. Informace vlády České republiky o aktuální situaci kolem zakázek v České poště, s.p.
část č. 2, část č. 5 (1. 10. 2015)

33. schůze (6. - 27. 10. 2015)

části č. 2-6 (6. 10. 2015)

9. Vládní návrh zákona o evidenci tržeb /sněmovní tisk 513/ - druhé čtení  
část č. 91, část č. 93 (7. 10. 2015)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 418/ - druhé čtení  
část č. 206 (20. 10. 2015)

28. Návrh poslance Jana Volného na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 437/ - druhé čtení
část č. 33, části č. 35-36 (6. 10. 2015)

205. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
části č. 290-291 (22. 10. 2015)

35. schůze (27. 10. - 13. 11. 2015)

8. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o ukončení důchodového spoření /sněmovní tisk 494/ - třetí čtení  
část č. 40 (6. 11. 2015)

11. Vládní návrh zákona o jednorázovém příspěvku důchodci /sněmovní tisk 526/ - třetí čtení  
část č. 50 (13. 11. 2015)

36. schůze (24. 11. - 18. 12. 2015)

část č. 2 (24. 11. 2015), část č. 92 (26. 11. 2015), část č. 198 (9. 12. 2015), části č. 296-297 (15. 12. 2015)

9. Vládní návrh zákona o službě vojáků v záloze /sněmovní tisk 456/ - druhé čtení  
části č. 26-27 (24. 11. 2015)

143. Vládní návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2016 /sněmovní tisk 617/ - třetí čtení
část č. 222 (9. 12. 2015)

146. Rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 a střednědobý výhled na roky 2017 a 2018 /sněmovní tisk 619/
část č. 247 (9. 12. 2015)

214. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 243/2000 Sb., o rozpočtovém určení výnosů některých daní územním samosprávným celkům a některým státním fondům (zákon o rozpočtovém určení daní), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 416/5/ - vrácený Senátem
část č. 355 (16. 12. 2015)

220. Návrh rozpočtu Státního zemědělského intervenčního fondu na rok 2016 /sněmovní tisk 661/
část č. 381 (17. 12. 2015)

37. schůze (11. 12. - 10. 2. 2016)

část č. 1, část č. 10 (11. 12. 2015)

Sloučená rozprava k bodům 1 a 2 /sněmovní tisky 513 a 514/
část č. 87 (22. 1. 2016), část č. 115, část č. 131, část č. 135 (29. 1. 2016)

38. schůze (22. 12. 2015)

část č. 7 (22. 12. 2015)

39. schůze (19. 1. - 12. 2. 2016)

část č. 162 (26. 1. 2016), část č. 265 (9. 2. 2016), část č. 293 (10. 2. 2016)

37. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/ - prvé čtení
část č. 218 (27. 1. 2016)

127. Návrh poslanců Petra Fialy, Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Miroslavy Němcové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 360/2014 Sb., kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 649/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 40 (19. 1. 2016)

143. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony /sněmovní tisk 464/ - třetí čtení
část č. 183 (27. 1. 2016)

40. schůze (28. 1. 2016)

část č. 9 (28. 1. 2016)

42. schůze (1. - 23. 3. 2016)

část č. 142 (8. 3. 2016), část č. 257 (11. 3. 2016)

157. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 583/ - třetí čtení
část č. 43 (2. 3. 2016)

221. Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
část č. 292 (22. 3. 2016)

44. schůze (12. 4. - 6. 5. 2016)

část č. 123 (15. 4. 2016), část č. 149 (19. 4. 2016), část č. 189 (20. 4. 2016), část č. 321 (4. 5. 2016)

3. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 547/5/ - vrácený Senátem
část č. 164 (19. 4. 2016)

57. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 169/1999 Sb., o výkonu trestu odnětí svobody a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 293/1993 Sb., o výkonu vazby, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 588/ - prvé čtení
část č. 345 (4. 5. 2016)

71. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 597/ - prvé čtení
část č. 282 (22. 4. 2016)

114. Návrh poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 592/ - prvé čtení  
část č. 65, části č. 70-71, část č. 73 (13. 4. 2016)

46. schůze (5. 5. - 29. 6. 2016)

1. Informace členů vlády k očekávanému zastavení výstavby silnic, dálnic a železnic
část č. 12 (5. 5. 2016)

47. schůze (24. 5. - 3. 6. 2016)

část č. 132 (31. 5. 2016), část č. 164 (1. 6. 2016)

149. Vládní návrh zákona o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek /sněmovní tisk 508/ - třetí čtení
části č. 53-54 (25. 5. 2016)

154. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 574/ - třetí čtení
části č. 129-130 (27. 5. 2016)

231. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 217 (2. 6. 2016)

48. schůze (28. 6. - 13. 7. 2016)

části č. 2-3, část č. 7 (28. 6. 2016), část č. 36 (29. 6. 2016), část č. 150 (1. 7. 2016)

11. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ - druhé čtení  
část č. 77, část č. 84, část č. 87 (29. 6. 2016)

157. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s prokazováním původu majetku /sněmovní tisk 504/ - třetí čtení  
část č. 155 (1. 7. 2016)

223. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 839/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
část č. 221, část č. 223, část č. 225 (13. 7. 2016)

49. schůze (6. - 16. 9. 2016)

část č. 5 (6. 9. 2016), část č. 243 (15. 9. 2016)

32. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 321/2004 Sb., o vinohradnictví a vinařství a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o vinohradnictví a vinařství), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 712/ - druhé čtení
část č. 284 (16. 9. 2016)

43. Návrh poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 592/ - druhé čtení
část č. 74 (7. 9. 2016)

211. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/ - třetí čtení
část č. 193, části č. 205-206 (14. 9. 2016)

213. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 300 (16. 9. 2016)

50. schůze (18. 10. - 11. 11. 2016)

část č. 147 (25. 10. 2016), část č. 263 (8. 11. 2016)

173. Návrh poslanců Jaroslava Zavadila, Romana Sklenáka, Bohuslava Sobotky a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) /sněmovní tisk 592/ - třetí čtení
část č. 298 (9. 11. 2016)

175. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a další související zákony /sněmovní tisk 642/ - třetí čtení
část č. 186 (26. 10. 2016)

261. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 89 (20. 10. 2016)

53. schůze (29. 11. - 9. 12. 2016)

část č. 1 (29. 11. 2016), část č. 133 (2. 12. 2016), část č. 183 (7. 12. 2016), část č. 238 (8. 12. 2016), část č. 265 (9. 12. 2016)

1. Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/12 - vrácený Senátem
část č. 7, část č. 11 (29. 11. 2016)

5. Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní /sněmovní tisk 873/ - druhé čtení
část č. 83 (30. 11. 2016)

202. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 149/2003 Sb., o uvádění do oběhu reprodukčního materiálu lesních dřevin lesnicky významných druhů a umělých kříženců, určeného k obnově lesa a k zalesňování, a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 732/ - třetí čtení
část č. 293 (9. 12. 2016)

54. schůze (10. 1. - 3. 2. 2017)

část č. 32 (11. 1. 2017), část č. 262 (20. 1. 2017), část č. 281 (31. 1. 2017), část č. 312 (1. 2. 2017)

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 564/14/ - vrácený prezidentem republiky
část č. 6, část č. 10, část č. 16, část č. 18 (10. 1. 2017), část č. 42, části č. 45-46 (11. 1. 2017)

55. schůze (21. 2. - 15. 3. 2017)

část č. 150 (28. 2. 2017), část č. 182 (1. 3. 2017)

21. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony /sněmovní tisk 954/ - druhé čtení
část č. 171 (28. 2. 2017)

172. Návrh poslanců Jana Volného, Jaroslava Faltýnka, Karla Šidla, Karla Fiedlera, Františka Laudáta, Adolfa Beznosky, Jaroslava Klašky, Milana Brázdila, Miloslavy Rutové a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 976/ - prvé čtení podle § 90 odst. 2
části č. 82-83 (23. 2. 2017)

221. Návrh poslanců Mariana Jurečky, Jana Bartoška a Petra Kudely na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) /sněmovní tisk 699/ - třetí čtení
část č. 50 (22. 2. 2017)

291. Návrh na změny zasedacího pořádku poslanců v jednacím sále Poslanecké sněmovny
část č. 198 (1. 3. 2017)

293. Odpovědi členů vlády na písemné interpelace
část č. 81 (23. 2. 2017)

299. Daňové podvody ministra financí
část č. 331, část č. 336, část č. 338 (15. 3. 2017)

56. schůze (4. - 28. 4. 2017)

část č. 149 (11. 4. 2017), část č. 264 (26. 4. 2017), část č. 351 (28. 4. 2017)

57. schůze (16. 5. - 9. 6. 2017)

část č. 1 (16. 5. 2017), část č. 121 (19. 5. 2017), část č. 148 (23. 5. 2017), část č. 279 (6. 6. 2017), část č. 352 (7. 6. 2017)

258. Návrh poslanců Robina Böhnische, Jiřího Koubka, Jiřího Junka, Jiřího Dolejše, Martina Komárka, Romana Sklenáka, Miroslava Kalouska a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 742/ - třetí čtení
část č. 315 (7. 6. 2017)

273. Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 1024/ - třetí čtení
část č. 386, část č. 388 (9. 6. 2017)

350. Návrh usnesení Poslanecké sněmovny ke 100. výročí bitvy u Zborova /sněmovní dokument 6519/
část č. 311 (7. 6. 2017)

352. Návrh na změny ve složení orgánů Poslanecké sněmovny
část č. 334 (7. 6. 2017)

58. schůze (10. 5. 2017)

část č. 8 (10. 5. 2017)

59. schůze (27. 6. - 14. 7. 2017)

část č. 168 (12. 7. 2017), část č. 243 (14. 7. 2017)

Slib poslance
část č. 131 (11. 7. 2017)

60. schůze (5. - 13. 9. 2017)

část č. 139 (12. 9. 2017)

39. Návrh poslanců Zbyňka Stanjury, Jany Černochové, Petra Fialy, Ivana Adamce a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, ve znění pozdějších předpisů /sněmovní tisk 966/ - třetí čtení
část č. 126 (8. 9. 2017)

45. Žádost o vyslovení souhlasu Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance Andreje Babiše a poslance Jaroslava Faltýnka
část č. 34, část č. 37, část č. 48, část č. 59, část č. 70, část č. 73 (6. 9. 2017)

90. Zpráva vlády o kompenzacích podnikům postiženým letošním katastrofálním suchem
části č. 75-76 (6. 9. 2017)

61. schůze (16. 10. 2017)

část č. 26 (16. 10. 2017)


Přihlásit/registrovat se do ISP