(12.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o pozměňovacích návrzích pod písmenem 4. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 52, přihlášeno je 166 poslanců a poslankyň, pro 153, proti jeden, návrh byl přijat.

 

Prosím, pane zpravodaji.

 

Poslanec Roman Procházka: Nyní budeme hlasovat o návrzích uvedených pod bodem V, zde o variantě číslo 2, protože byly přijaty návrhy I, II, III i IV. Stanovisko výboru - doporučuje.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Stanovisko pana ministra? (Souhlas.)

Zahajuji hlasování o návrzích pod bodem V. Kdo je pro, nechť zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 53, přihlášeno je 168, pro 158, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Tím jsme se vypořádali se všemi pozměňovacími návrhy. Je to tak prosím, pane zpravodaji?

 

Poslanec Roman Procházka: Ano, přesně tak, a měli bychom nyní hlasovat o zákonu jako celku.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Přikročíme k hlasování o celém návrhu zákona.

 

Přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s vládním návrhem zákona, kterým se mění zákon č. 496/2012 Sb., o audiovizuálních dílech a podpoře kinematografie a o změně některých zákonů (zákon o audiovizi), a zákon č. 231/2001 Sb., o provozování rozhlasového a televizního vysílání a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 547, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Stanovisko pana zpravodaje? (Doporučuji.) Stanovisko pana ministra? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování o návrhu zákona jako celku. Kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Je to hlasování číslo 54, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro 158, proti žádný, návrh byl přijat.

 

Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Děkuji panu ministrovi i panu zpravodaji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dámy a pánové, přeji pěkné odpoledne. Než budeme pokračovat v projednávání dalšího bodu, přečtu omluvenky, které dorazily. Dnes mezi 11. a 13. hodinou z osobních důvodů se omlouvá paní poslankyně Anna Putnová, dále do 13 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Šarapatka, dále od 11.30 do 12 hodin z pracovních důvodů se omlouvá pan poslanec Jaroslav Klaška a dále od 12.15 do 14.30 z důvodů jednání se omlouvá paní poslankyně Jana Hnyková.

 

Otevírám další bod dnešního jednání a tím je

 

152.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 47/2002 Sb.,
o podpoře malého a středního podnikání a o změně zákona č. 2/1969 Sb.,
o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů státní správy České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 545/ - třetí čtení

Tímto tiskem jsme se zabývali dne 27. ledna 2016 na 39. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili rozpravu. Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele ministr průmyslu a obchodu Jan Mládek a zpravodaj garančního výboru pan poslanec Michal Kučera.

Eviduji přihlášku s přednostním právem pana předsedy Miholy. Prosím.

 

Poslanec Roman Sklenák: Jmenuji se Sklenák. (Veselost v sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane předsedo (směje se), nějak jsem vás zařadil do řad KDU-ČSL. (Veselost v sále.)

 

Poslanec Roman Sklenák: Ne, ještě ne. Ještě ne.

Vzhledem k tomu, že pan ministr Mládek je dnes řádně omluven, si dovoluji navrhnout, abychom tento bod přerušili do středy příštího týdne.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, eviduji to jako procedurální návrh. Přivolám kolegy z předsálí...

 

Zahajuji hlasování. Táži se, kdo je pro takto navržený procedurální návrh, tedy přerušení bodu, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 55, přihlášeno je 168 poslankyň a poslanců, pro návrh 122, proti nikdo. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas a tento bod byl přerušen.

 

Otevírám tedy další bod dnešního jednání a tím je

 

157.
Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 104/2000 Sb.,
o Státním fondu dopravní infrastruktury, ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 583/ - třetí čtení

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal ministr dopravy Dan Ťok a zpravodaj garančního výboru za hospodářský výbor Martin Kolovratník. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 583/4, který byl doručen dne 12. února 2016, a usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 583/5.

Eviduji zde přednostní právo předsedy... Faltýnka (veselost v sále). Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Děkuji, pane místopředsedo. Já bych chtěl poprosit o přerušení tohoto bodu do příchodu pana ministra. Teď jsem s ním hovořil. Je na cestě, omlouvá se, nepředpokládal, že ten průběh bude tak rychlý, odhaduje svůj příjezd na 12.35, 12.40. Čili bych chtěl poprosit o přerušení tohoto bodu do příchodu pana ministra Ťoka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Dobře. Jedná se i zde o procedurální návrh. Já opět zavolám kolegyně a kolegy z předsálí.

 

O procedurálním návrhu dám hlasovat bez rozpravy. To znamená, že zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento procedurální návrh tak, jak byl předložen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 56, přihlášeno je 169 poslankyň a poslanců, pro návrh 107, proti návrhu 23. Konstatuji, že návrh na přerušení tohoto bodu do příjezdu pana ministra Ťoka byl přijat.

 

Eviduji přihlášku s přednostním právem. Prosím, pane předsedo. (Hlas ze sálu: Stanjura!)

 

Poslanec Pavel Kováčik: Ne, nejsem, nejmenuji se Stanjura. (Předsedající: Pan předseda Kováčik. Prosím. - Smích v sále.)

Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, poslanecký klub KSČM nepodpořil přerušení tohoto bodu do příchodu pana ministra. Tady je vidět, když se parlamentní práce rozjede tak, jak má, tak že to také dokáže, jak se říká, odsýpat, a je škoda, že vládní strany, zejména ty, které si stěžují na to, že to tady pořád jde pomalu a že je to zbytečné kecání a žvanění o čemkoli dokola a že se pořád obstruuje, a teď když se to rozjede, tak ta koordinace mezi vládní stranou a jejími ministry je tak bídná, že teď musíme čekat my jako Sněmovna na to, až páni ministři se sem dostaví. Já jsem přesvědčen o tom, že když nic jiného, tak jestli si strany uzavřely koaliční smlouvu o tom, že budou společně vládnout, tak by si měly také udělat pořádek v tom, aby ti, jejichž prostřednictvím zde uplatňují to právo, nesporné právo od voličů dané, právo vládnout, tak aby to také fungovalo, abychom nemuseli zbytečně na někoho čekat. Není to žádná obstrukce, paní a pánové, je to jenom takové povzdechnutí. A parlamentní demokracie je i o tom, že vláda je kontrolována Poslaneckou sněmovnou, a pokud má být kontrolována Poslaneckou sněmovnou, tak prostě pokud je na programu bod pana ministra XY, tak pan ministr XY tady má sedět a čekat, až ten bod přijde na řadu, a ne že tady 200 poslanců bude sedět a čekat, než pan ministr se dostaví. Děkuji. (Slabý potlesk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Budeme pokračovat tedy dalším bodem dnešního programu a tím je

 

165.
Návrh poslanců Augustina Karla Andrleho Sylora, Pavla Bělobrádka,
Daniela Hermana, Heleny Válkové, Leoše Hegera, Marka Černocha,
Jiřího Koskuby a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon
č. 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných
dnech a o dnech pracovního klidu,ve znění pozdějších předpisů
/sněmovní tisk 450/ - třetí čtení

***
Přihlásit/registrovat se do ISP