(12.10 hodin)
(pokračuje Bartošek)

Prosím, aby místo u stolku zpravodajů zaujal za navrhovatele poslanec Augustin Karel Andrle Sylor a zpravodaj garančního výboru pan poslanec František Vácha. Pozměňovací návrhy jsou uvedeny ve sněmovním tisku 450/3, který byl doručen dne 12. února 2016. Usnesení garančního výboru bylo doručeno jako sněmovní tisk 450/4.

Nyní se táži navrhovatele, zda má zájem vystoupit před otevřením rozpravy. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Augustin Karel Andrle Sylor: Dámy a pánové, jen krátce bych chtěl připomenout, že budeme hlasovat o tom, jestli uznáme za vhodné, aby významný den české státnosti byl 14. květen, a to proto, že ten den se narodil syn Elišce Přemyslovně a Janu Lucemburskému Václav, později Karel IV.

Když jsem tento návrh předkládal, původně jsem myslel, že by to mohlo být trošku jinak, že by to byla Eliška Přemyslovna a Jan Lucemburský, ale po dohodě s poslaneckými kluby se to změnilo na Elišku Přemyslovnu a Karla IV. O Karlu IV. bych nerad hovořil, protože všichni znáte výsledky jeho práce, a o Elišce Přemyslovně jako matce tohoto významného císaře a krále bych řekl, že byla ta, která spojila rody Přemyslovců s Lucemburky, ona nastartovala etapu, která trvala více než sto let, kdy bylo české království vrcholem, kdy panovník byl i římským císařem. Proto vás prosím, podpořte prosím tento můj a váš, nebo výborový návrh. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Otevírám rozpravu. Táži se, kdo se do ní hlásí. Prosím, pan zpravodaj, poté s přednostním právem pan předseda Kováčik.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji. Musím načíst legislativně technickou změnu, kterou doporučuje legislativní odbor k pozměňovacímu návrhu pod písmenem C, to znamená k pozměňovacímu návrhu paní poslankyně Heleny Válkové. Dovolím si načíst legislativně technickou úpravu.

1. V čl. I úvodní věta zní: Zákon č. 245/2000 Sb., o státních svátcích a ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění zákona č. 101/2004 Sb., zákona č. 129/2006 Sb., zákona č. 162/2013 Sb. a zákona č. 359/2015 Sb. se mění takto:".

2. Vložit novelizační bod 1 (tj. poznámka návrh pod písmenem C), který zní: 1. V § 1 se slova "17. listopad - Den boje za svobodu a demokracii" nahrazují slovy "17. listopad - Mezinárodní den studenstva a den boje za svobodu a demokracii".

3. Za novelizační bod 1 doplnit další novelizační body podle schválených poznámek k návrhům ve třetím čtení týkajících se § 4, odst. 1.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Eviduji faktickou poznámku pana poslance Bendla, poté přednostní právo pana předsedy. Než se ujmete slova, požádám vás, kolegyně a kolegové, o ztišení. Jestli máte potřebu něco řešit a debatovat, přesuňte svou diskusi do předsálí. Týká se to i stolku zpravodajů. Děkuji vám.

Prosím, pokračujte.

 

Poslanec Petr Bendl: Děkuji, pane předsedající. Ještě jsem nezačal, tak nebudu pokračovat (s úsměvem), spíš začnu.

Chtěl jsem předkladatelům poděkovat za to, že vyňali z návrhu Jana Lucemburského. Důvody tady říkat nebudu, myslím si, že je to nadbytečné, ale jsem rád, že tam už toto jméno není.

Pro ty z vás, kteří se v historii doby Jana Lucemburského a Karla IV. orientují, nabízím alternativní návrh, který říká, že se v tom významném dni neobjeví jméno Elišky Přemyslovny, ale zůstane tam jen Otec vlasti Karel IV. Nechci to rozpitvávat. Myslím si, že by to nebylo důstojné Přemyslovců a ani toho období, protože jsou různí historici, kteří mají na to různý názor. Myslím si ale, že by bylo ostudou, kdyby tam Karel IV. nebyl napsán, zvlášť v roce, který je pro nás a pro období Karla IV. tak významný. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče. Nyní faktická poznámka pana poslance Martina Novotného. prosím, máte slovo.

 

Poslanec Martin Novotný: Kolegyně a kolegové, ve dvou minutách zkusím co nejstručněji zmínit jeden aspekt, kterého se tato problematika také týká, a to je onen Mezinárodní den studenstva. Myslím si, že v této Sněmovně sedí spousta lidí, která si neuvědomuje určité kontexty, které tento den historie nabyla v průběhu 20. století. Samozřejmě je to jeden z mála svátků spojených s naší historií, s tragickými událostmi druhé světové války. Ta věc je ale také spojena se schizmatem studentského hnutí v době studené války, s existencí ultralevicových studentských organizací, které shodou okolností měly sídlo v naší zemi, jejichž funkcionáři byli také vysocí představitelé budoucí naší komunistické strany. A tahle záležitost, to jest onen boj o studentské hnutí, pokračuje i dnes. I dnes se odehrávají nejrůznější světové slety ultralevicových studentů v zemích většinou ovládaných nejrůznějšími diktátory, jako je Kuba či země Jižní Ameriky. Myslím si, že si spousta lidí neuvědomuje, že ona nedělitelnost svobody, která je v našem postoji, to je k zachování názvu státního svátku 17. listopadu, a snaha udělat tento doplněk souvisí také s tím, že toto téma je pořád živé a že výrazně levicové hnutí v dnešním světě stále ještě existuje a tenhle svátek velmi rádo zneužívá ke svým cílům. Proto jsem to tady chtěl zdůraznit a vysvětlit znovu, proč myslím nejen já nebudeme pro tuto věc hlasovat.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. S faktickou poznámkou paní poslankyně Nováková, po ní pan poslanec Kováčik.

 

Poslankyně Nina Nováková: Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi poznámku k návrhu významného dne 14. květen. Když o tom začal předkladatel hovořit, tak víme, že mluvil o posledním srpnu, kdy došlo ke sňatku Jana Lucemburského a Elišky Přemyslovny. Já jsem tehdy sama v diskusi mluvila o tom, že významnější je Karel IV. Musím ale říci, že nesouhlasím s tím, abychom najednou zapomněli na otce Karla IV. a nechali tam jen matku. Toto je důvod, proč nemohu podpořit návrh předkladatele, aby tam byla Eliška Přemyslovna a Karel IV., ale dovolím si vás, aspoň některé z vás, požádat, abyste podpořili pozměňovací návrh pana poslance Bendla, aby tam zůstal jen Karel IV., protože ten matku i otce má. A mně to ubývání jednou otce, jednou matky prostě vadí. Karel IV. má otce Jana Lucemburského a matku - nebo měl - Elišku Přemyslovnu a jednoho z nich vyškrtávat považuji za špatné.

Narození Karla IV. je dostatečně významným dnem, a jsem tedy pro pozměňovací návrh pana poslance Bendla.***
Přihlásit/registrovat se do ISP