(12.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Nyní tedy pan poslanec Kováčik. Připraví se pan poslanec Pilný.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Paní a pánové, já bych nerad, aby se toto téma stalo určitým odlehčením předobědového času, a proto to zavedu zpátky do vážnější polohy. Především bych se chtěl, pane předsedající vaším prostřednictvím, trochu ohradit proti určitému despektu v tónu pana kolegy z ODS Novotného Martina, když se vyjadřoval o levicových hnutích. Na rozdíl od něho - ten názor mu neberu a nechci brát - nepovažuji slovo "levicový" nebo "levicová hnutí" za něco sprostého, odporného, nehodného jakékoliv pozornosti, za něco, co se snad ani nesluší ve slušné společnosti vyprávět.

Za druhé. Ta diskuse, nechat-li otce či matku, či matku jenom, nebo jenom otce, nebo oba rodiče, ta tady byla. A věřte, nestává se mi to často, aby můj názor souzněl s návrhem pana kolegy Bendla. Nechme to pouze na tom Otci vlasti. Vylučme všechny ty předcházející z toho procesu. A jestliže vnímáme Karla IV. i v kontextu výročí, které máme v podstatě teď všude, tak nechme toho Karla IV.

A poslední, a to je možná jen povzdechnutí, nebo možná jenom přiznání mé určité nepozornosti směrem k panu předkladateli. Možná jsem si jenom nevšiml v procesu projednávání tohoto návrhu zákona, jestli hlásil, nebo nehlásil střet zájmů, protože pokud je mi známo, spravuje on spolu s některými rodinnými příslušníky nadaci Elišky Přemyslovny. A pokud vím, tak patří k dobrým mravům v této Sněmovně hlásit střet zájmů, alespoň formálním způsobem tak provést. Jestli jste tak, pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, učinil, tak se samozřejmě omlouvám, že vás k tomu vyzývám. Ale pakliže ne, vypořádejte se s tím.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Já vám také děkuji. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Pilný. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Ivan Pilný: Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážené kolegyně a kolegové, chtěl bych vás poprosit, jestli by nebylo možné, abychom v kalendáři nechali také nějaké obyčejné dny, protože k Elišce Přemyslovně se přibalují další pozměňovací návrhy. Byl tady zmíněn i nový pokus o přejmenování 17. listopadu, který už jsme jednou odmítli. Pak tady máme návrh na Den seniorů, což je vítaná příležitost pro politiky nechat se v domovech seniorů vyfotit, jinak na ně vzpomínáme akorát v okamžiku, kdy hlasujeme o nějaké valorizaci. Takže buďme trochu střízlivější a nechme tam nějaké všední dny a rozlišme tedy u těch ostatních - už jich tam je příliš mnoho a ztrácí se v tom opravdu přehled a za chvíli už nebudeme mít žádný všední den.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Pane poslanče, hlásíte se s faktickou poznámkou? Tak prosím, s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Martin Lank: Jenom bych zareagoval na ctěného pana předsedu Kováčika, který tady mluvil o střetu zájmu. Nedovedu si úplně představit, jakou by kdokoliv mohl mít výhodu z toho, že bude schválen významný den. Jestli tam střet zájmu někde vidíte, já ho najít nedokážu. Myslím, že to není opravdu úplně nezbytně nutné.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Táži se, zda někdo další se ještě hlásí do rozpravy. Nikoho nevidím. V tom případě, pokud se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Táži se, zda pan navrhovatel nebo pan zpravodaj si chcete vzít závěrečná slova. Není tomu tak.

V tom případě přikročíme k hlasování o pozměňovacích návrzích. Poprosím zpravodaje garančního výboru, aby nás seznámil s procedurou hlasování a poté přednášel jednotlivé pozměňovací návrhy a před hlasováním k nim sdělil své stanovisko stejně tak jako pan předkladatel. Prosím, máte slovo.

Pardon. Omlouvám se, přehlédl jsem přihlášku s přednostním právem pana předsedy Stanjury. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Požádal bych poslaneckou legislativu. Když jsme projednávali daň z příjmů, bylo tam stanovisko legislativy, co je, co není legislativně technická úprava, že je to věcná. Podívejte se na materiál 450/3 stranu číslo dvě návrhu paní poslankyně Heleny Válkové, jaké navrhuje - ten samý legislativní odbor při projednávání daně z příjmů tvrdil, že když odkážu na chybějící paragraf, že to není legislativně technická úprava - co tady navrhuje. Úplně to samé, co v jiném tisku odmítal. Myslím si, že tak se postupovat prostě nemá a musí se to jasně vyjasnit. To není nic proti tomu konkrétnímu návrhu. Ale to si z nás někdo dělá legraci z té legislativy. Tak se podívejte.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vzhledem k tomu, že nezazněl žádný návrh, budeme pokračovat v proceduře hlasování. Poprosím vás tedy, pane zpravodaji, abyste nás seznámil s procedurou, o které budeme hlasovat.

 

Poslanec František Vácha: Takže ještě jednou. Výbor pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu na své 23. schůzi dne 17. února 2016 doporučuje Poslanecké sněmovně hlasovat ve třetím čtení o pozměňovacích návrzích v tomto pořadí. Já si dovolím udělat malou změnu, protože jsem na návrh legislativního odboru načetl legislativně technickou změnu. Takže bychom jako první opět hlasovali o té legislativně technické změně. Poté bychom hlasovali o návrhu pod písmenem C ve znění legislativně technických úprav, tak jak jsou v tisku 450/3, což je návrh poslankyně Válkové. Potom bychom hlasovali o návrhu A1, návrhu výboru. Bude-li tento schválen, je nehlasovatelný návrh D, tzn. návrh pana poslance Bendla. Potom bychom hlasovali o návrhu B, což je návrh poslance Sklenáka, to jsou ti senioři. Potom bychom hlasovali o návrhu D, pokud by neprošel návrh A1, což je návrh poslance Bendla. A potom bychom hlasovali o návrhu A2, což je účinnost, a poté bychom hlasovali o návrhu jako celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Táži se, zda někdo vznáší protinávrh o proceduře hlasování. Není tomu tak. To znamená, dám hlasovat o navržené proceduře hlasování.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro proceduru, tak jak byla navržena, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 57. (Domluva mimo mikrofon mezi poslanci o přehlášení se z poslanecké lavice ke stolku zpravodajů.) Je zde vznesena připomínka proti hlasování? Nevidím. V tom případě bylo to hlasování s pořadovým číslem 57. Přihlášeno bylo 170 poslankyň a poslanců, pro návrh 154, proti žádný. Konstatuji, že s návrhem procedury byl vysloven souhlas.

 

Požádám vás tedy, pane zpravodaji, abyste nás provedl touto procedurou.

 

Poslanec František Vácha: Dovolil bych si navrhnout hlasovat o legislativně technické změně, kterou jsem načetl v rozpravě.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vaše stanovisko? (Doporučuji.) Pan předkladatel? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování a táži se pro tento návrh tak, jak byl přednesen, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 58. Přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro návrh 150, proti 1. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec František Vácha: Takže teď bychom hlasovali podle schválené procedury. Jako první bychom hlasovali o návrhu C ve znění legislativně technických úprav, které jsme si teď schválili. Jedná se o návrh poslankyně Válkové, kde se mění 17. listopad ze Dne boje za svobodu na Mezinárodní den studentstva a den boje za svobodu a demokracii. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP