(12.30 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Vaše stanovisko?

 

Poslanec František Vácha: Moje stanovisko není asi tak zajímavé, jako je zajímavé stanovisko garančního výboru.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Důležité je, zde se prezentuje pouze stanovisko výboru.

 

Poslanec František Vácha: Moje je negativní, nicméně stanovisko výboru - výbor doporučuje.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko předkladatele? (Doporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti tomuto návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 59, přihlášeno 170 poslankyň a poslanců, pro návrh 100, proti 42, konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec František Vácha: Nyní bychom hlasovali o návrhu A1. Je to návrh výboru. Bude-li tento návrh schválen, nebudeme moci hlasovat o návrhu D. Jedná se o návrh, kdy 14...

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Omlouvám se, pane poslanče, že vám vstupuji do vašeho projevu, ale požádám vás o klid. Není slyšet, co pan zpravodaj přednáší. Prosím, pokračujte.

 

Poslanec František Vácha: Děkuji. Jedná se o návrh, kdy 14. květnem bude Den Elišky Přemyslovny a Karla IV.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Pan předkladatel? (Doporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 60, přihlášeno je 170 poslankyň a poslanců, pro návrh 54, proti 68, tento návrh byl zamítnut. Můžeme pokračovat dál.

 

Poslanec František Vácha: Nyní budeme hlasovat o návrhu pod písmenem B. Jedná se o návrh poslance Sklenáka, kdy navrhuje, že by 1. říjen byl Mezinárodním dnem seniorů. (V sále je silný hluk.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko výboru? (Doporučuje.) Pan předkladatel? (Doporučuji.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 61, přihlášeno je 171 poslankyň a poslanců, pro návrh 98, proti 14. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

(Hluk v sále trvá. Zpravodaj: Já bych poprosil sněmovnu...)

Opět vás žádám, kolegyně a kolegové, o ztišení. Respektuji to, že máte radost, že návrh byl přijat, ale oslavu nechejte až poté, co projdeme hlasováním, a oslavu přeneste do předsálí, ať rozumíme, co se zde přednáší. Ještě jednou vás žádám o klid.

 

Poslanec František Vácha: Jelikož nebyl přijat návrh A1, jestli se nepletu... (Obrací se k předsedajícímu. Předsedající: Přesně tak.) Budeme hlasovat o návrhu D, což je návrh poslance Bendla, který tím 14. květnem prohlašuje pouze Den Karla IV.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Negativní.) Pan předkladatel? (Doporučuji) Děkuji. Eviduji žádost o odhlášení, všechny vás tedy odhlásím. Než dám hlasovat, požádám vás, abyste se opět přihlásili svými kartami.

 

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 62, přihlášeno je 160 poslankyň a poslanců, pro návrh 126, proti 12. Konstatuji, že s návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec František Vácha: Nyní bychom hlasovali o návrhu A2, což je účinnost. Účinnost, tento zákon nabývá účinnosti dnem vyhlášení.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Stanovisko výboru. (Doporučuje.) Pan předkladatel? (Doporučuji.)

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 63, přihlášeno je 162 poslankyň a poslanců, pro návrh 136, proti 16. Konstatuji, že s tímto návrhem byl vysloven souhlas. Můžeme pokračovat.

 

Poslanec František Vácha: Nyní bychom tedy hlasovali o návrhu zákona jako o celku.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučující.)

Prošli jsme v tomto případě hlasováním všemi pozměňujícími návrhy, a já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Augustina Karla Andrleho Sylora, Pavla Bělobrádka, Daniela Hermana, Heleny Válkové, Leoše Hegera, Marka Černocha, Jiřího Koskuby a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 450, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Poprosím vás o stanovisko. (Zpravodaj: Doporučující.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Stanovisko výboru? (Doporučující.) Prošli jsme v tomto případě hlasováním všemi pozměňujícími návrhy, a já přednesu návrh usnesení: "Poslanecká sněmovna vyslovuje souhlas s návrhem poslanců Augustina Karla Andrleho Sylora, Pavla Bělobrádka, Daniela Hermana, Heleny Válkové, Leoše Hegera, Marka Černocha, Jiřího Koskuby a dalších na vydání zákona, kterým se mění zákon číslo 245/2000 Sb., o státních svátcích, o ostatních svátcích, o významných dnech a o dnech pracovního klidu, ve znění pozdějších předpisů, podle sněmovního tisku 450, ve znění schváleném Poslaneckou sněmovnou."

Poprosím vás o stanovisko. (Zpravodaj: Doporučující.) Pan předkladatel? (Doporučující.) Děkuji.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro tento návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování s pořadovým číslem 64, přihlášeno je 163 poslankyň a poslanců, pro návrh 102, proti 35. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. (V sále je velmi rušno.)

 

Končím projednávání tohoto bodu. S přednostním právem se hlásí pan předseda Kalousek. Prosím. Kolegyně a kolegové, opět vás žádám o ztišení. V případě, že nebudete respektovat požadavek na ztišení, budu nucen přerušit jednání Poslanecké sněmovny.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Rozhodla Poslanecká sněmovna, tak jak rozhodla. Myslím, že každý z nás, jak tu sedíme, ví, jak strašně důležité v politice i ve veřejném životě jsou symboly. Věděly to estébácké struktury, když si prosadily do služebního zákona, že ve vládě může sedět estébák. Padl jeden velký symbol. Vědí to komunistické struktury, když dokázaly dnes při tomto hlasování prohlasovat změnu státního svátku 17. listopadu do dob před rokem 1989. Už tady máme zase Mezinárodní den studenstva.

Padá jeden symbol za druhým stejnou rychlostí, jak přibývá represivních, restriktivních a šmírovacích opatření. Atmosféra se mění a mění se vaším přičiněním. Také vás, kteří dnes hlasovali pro přejmenování 17. listopadu.

Nemohu jinak, než se zase obrátit na své kolegy z KDU-ČSL: pro ty estébáky jste hlasovali a teď jste jako předkladatelé se nechali zneužít k této hanebnosti. Opravdu vám blahopřeji, bratři.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Přednostní právo pan předseda Kováčik, po něm pan předseda Mihola. Prosím.

 

Poslanec Pavel Kováčik: Děkuji za slovo. Pane předsedající, paní a pánové, já se naopak hluboce skláním před těmi, kdo se dokázali vymanit ze slupky zapšklosti, zaprděnosti popřevratové české politiky (pokřik a bouchání do lavic vpravo) a dokázali vzdát hold i těm, kteří v roce 1939 na základě rozhodnutí z Londýna vzdali hold studentům, kteří byli vyloučeni z českých vysokých škol, a těm obětem, které přinesli. Prvně byla tato událost. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP