Sněmovní tisk 351
Novela z. - energetický zákon - EU

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 24. 10. 2014.
Zástupce navrhovatele: min. prům. a obchodu.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 351/0 dne 24. 10. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 950/14, PID RACK9KTHAVJW.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 29. 10. 2014 (usnesení č. 105). Určil zpravodaje: Ing. Milan Urban a navrhl přikázat k projednání výborům: Hospodářský výbor

 • 1

  1. Čtení proběhlo 4. 11. 2014 na 20. schůzi. Projednávání návrhu bylo přerušeno. Čtení proběhlo 11. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 566).

 • V
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 14. 1. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/1 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 4. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/2 (přerušuje projednávání).
  • Výbor pro životní prostředí projednal návrh zákona a vydal 4. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/3 (pozměňovací návrhy).
  • Ústavně právní výbor projednal návrh zákona a vydal 5. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/4 (pozměňovací návrhy).
  • Rozpočtový výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/5 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 9. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/6 (pozměňovací návrhy) (revokováno).
  • Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/7 (pozměňovací návrhy).
  • Hospodářský výbor projednal návrh zákona a vydal 10. 2. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/8 (pozměňovací návrhy).
  • Výbor pro sociální politiku projednal návrh zákona a vydal 6. 3. 2015 usnesení doručené poslancům jako tisk 351/9 (pozměňovací návrhy).
 • 2

  2. čtení V průběhu projednávání sněmovního tisku byl změněn zákon o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.
  Garančním výborem byl 10. 3. 2015 na 26. schůzi určen Hospodářský výbor (usnesení č. 651).
  Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 11. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 11. 3. 2015 na 26. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 351/10, který byl rozeslán 12. 3. 2015 v 11:50.

 • G
  • Hospodářský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 26. 3. 2015 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 351/11 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 1., 10. 4. 2015 na 26. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 721).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 21. 4. 2015.
  Senát se návrhem zákona nezabýval.

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 19. 5. 2015.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 21. 5. 2015.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 1. 6. 2015.

Zákon vyhlášen 5. 6. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 56 pod číslem 131/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1865Ivan Adamec07326-09356.doc (13 KB) / PDF (351 KB, 2 strany) 19. 1. 2015 v 15:26:56
1866Ivan Adamec07327-09357.doc (13 KB) / PDF (354 KB, 2 strany) 19. 1. 2015 v 15:28:37
1867Ivan Adamec07328-09358.doc (21 KB) / PDF (185 KB, 1 strana) 19. 1. 2015 v 15:29:59
1916Václav Zemek07377-09423.odt (21 KB) / PDF (434 KB, 1 strana) 23. 1. 2015 v 11:00:12
1917Václav Zemek07378-09424.odt (23 KB) / PDF (54 KB, 3 strany) 23. 1. 2015 v 11:01:33
1954Jana Hnyková07415-09475.doc (54 KB) / PDF (0 KB) 10. 2. 2015 v 12:22:26
2031Olga Havlová07492-09695.doc (100 KB) / PDF (0 KB) 9. 3. 2015 v 15:29:16
2032Karel Fiedler07493-09696.doc (14 KB) / PDF (0 KB) 9. 3. 2015 v 15:41:18
2033Karel Šidlo07494-09697.doc (13 KB) / PDF (0 KB) 9. 3. 2015 v 16:30:37
2042Milan Urban07503-09711.odt (66 KB) / PDF (100 KB, 8 stran) 10. 3. 2015 v 12:48:32
2044Petr Adam07505-09714.doc (35 KB) / PDF (0 KB) 10. 3. 2015 v 13:20:44
2054Václav Zemek07515-09727.odt (20 KB) / PDF (335 KB, 2 strany) 10. 3. 2015 v 15:55:46
2057Karel Fiedler07518-09733.doc (29 KB) / PDF (0 KB) 11. 3. 2015 v 08:03:55
2058Zuzana Šánová07519-09748.doc (23 KB) / PDF (0 KB) 11. 3. 2015 v 10:02:37
2063Karel Fiedler07524-09752.doc (13 KB) / PDF (0 KB) 11. 3. 2015 v 15:06:30


Hesla věcného rejstříku: Energetika, Evropská unie, Správa státní

Deskriptory EUROVOCu: elektrárenský průmysl, energetická politika, obchodní licence, odvětví energetiky, rozvod elektřiny, tepelná energie, veřejná správa, výroba energie, zásobování plynem

Navržené změny předpisů (16)ISP (příhlásit)