Sněmovní tisk 307
Novela z. o veřejném zdravotním pojištění

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 3 Senát PS O V S PS PS Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 3. 9. 2014.
Zástupce navrhovatele: ministr zdravotnictví.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 307/0 dne 4. 9. 2014.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 998/14, PID RACK9LLKBEOK.


  Navrhovatel navrhl sněmovně projednávání návrhu zákona tak, aby sněmovna s ním mohla vyslovit souhlas již v prvém čtení (§ 90 odstavec 2 zákona č. 90/1995 Sb, o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů).

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 4. 9. 2014 (usnesení č. 81). Určil zpravodaje: Mgr. Soňa Marková a navrhl přikázat k projednání výborům: Výbor pro zdravotnictví

 • 1

  1. Čtení
  Návrh projednán v obecné rozpravě 25. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Sněmovna nesouhlasila s projednáváním tak, aby mohla s návrhem zákona vyslovit souhlas již v prvém čtení.
  Čtení proběhlo 25. 9. 2014 na 17. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 432).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 31. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 31. 10. 2014 na 19. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 307/2, který byl rozeslán 31. 10. 2014 v 12:33.

 • 3

  3. Čtení proběhlo 7. 11. 2014 na 20. schůzi. Návrh zákona schválen (hlasování č. 16, usnesení č. 515).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Zákon doručen Senátu 14. 11. 2014.
  Návrh zákona 10. 12. 2014 vrácen sněmovně.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona ve znění, ve kterém byl postoupen Senátu rozeslán 10. 12. 2014 poslancům jako tisk 307/3.
  Dokument Senátu doručen sněmovně a rozeslán 10. 12. 2014 poslancům jako tisk 307/4.
  O návrhu zákona vráceném Senátem hlasováno 22. 12. 2014 na 23. schůzi.
  Sněmovna zákon přijala (hlasování č. 251, usnesení č. 579).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 22. 12. 2014.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 22. 12. 2014.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 23. 12. 2014.

Zákon vyhlášen 6. 1. 2015 ve Sbírce zákonů v částce 1 pod číslem 1/2015 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
1494Ludvík Hovorka06955-08789.doc (24 KB) / PDF (276 KB, 3 strany) 21. 10. 2014 v 14:05:05
1539Leoš Heger07000-08843.doc (22 KB) / PDF (272 KB, 3 strany) 30. 10. 2014 v 13:00:06
1540Ludvík Hovorka07001-08844.doc (25 KB) / PDF (273 KB, 3 strany) 31. 10. 2014 v 09:33:06


Hesla věcného rejstříku: Pojištění, Zdravotnictví

Deskriptory EUROVOCu: chronické onemocnění, státní pojištění, všeobecné zdravotní pojištění, zdravotnické zařízení

Navržené změny předpisů (1)ISP (příhlásit)