(11.20 hodin)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další přihlášenou s faktickou poznámkou je paní poslankyně Hnyková. Máte slovo, paní poslankyně.

 

Poslankyně Jana Hnyková: Dobrý den dámy a pánové. Já bych se s vámi chtěla podělit o takovou věc. Pokaždé, když se vracím na své pracoviště, tak mi naše paní mzdová a personalistka říká: Jano, prosím vás, udělejte něco s těmi exekutory. To, co se dotýká těch lidí, se nedotýká jenom jich, ale taky organizací. Dneska si organizace už musí najímat právníky, aby to vyřizovali. Takže já bych velmi chtěla apelovat na to, aby si v tomto vláda pospíšila a tento problém urychleně řešila.

Chci jenom říci, že hnutí Úsvit to přece nemyslí špatně. Nelíbí se mi, že tady nazýváte naše návrhy paskvily. Vždyť my se snažíme prosadit dobré věci. I vy jste to měli přece ve volebních programech a děláte to přece pro lidi, tak si myslím, že podaný návrh naším předsedou klubu, aby vznikla tato expertní skupina napříč politickým spektrem, je velmi dobrý podnět, a doufám, že získáme i vaši podporu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Další faktickou poznámku má pan poslanec Chvojka.

 

Poslanec Jan Chvojka: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl reagovat vaším prostřednictvím na svého předřečníka kolegu Fialu. Já souhlasím s tím, aby vznikla expertní skupina. Nejsem toho názoru, že by se o tom mělo nechat hlasovat. Mám za to, že to je nesmysl, různých skupin ve Sněmovně je spousta, mám takový pocit, že se obyčejně o nich nikdy nehlasovalo, prostě vznikly ad hoc. Já velmi rád budu jejím členem, ale za podmínky, že předsedou nebude pan Tomio Okamura, jinak se hlásím tímto do expertní skupiny. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji vám. Další faktickou poznámku má pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já bych chtěl říct, že se exekucím a exekutorům věnujeme. Koneckonců je tady další poslanecký návrh, který se týká mobiliárních exekucí, kde jsou předkladateli poslanci sociální demokracie i Úsvitu. Ten bude projednáván na příští schůzi. Já jsem přesvědčen, že tento návrh může být o řadu věcí rozšířen, aniž by se tyto věci stávaly přílepkem. Neměla by to být teritorialita, to asi skutečně by přílepek byl, ale jsem přesvědčen, že se té problematice věnujeme a právě tímto způsobem pomáháme i vládě, která skutečně není schopna při délce legislativního procesu, který je standardní a který tady chceme, aby byl zachován, připravit návrh v řádu týdnů. Na to je skutečně potřeba přibližně pět až sedm měsíců, aby ten návrh prošel kolečkem na jednotlivých ministerstvech, a to je důvod, proč paní ministryně Válková teď pracuje na dalších návrzích v této oblasti. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní bych poprosil pana poslance Laudáta s faktickou poznámkou.

 

Poslanec František Laudát: Vážený pane místopředsedo, dámy a pánové, z důvodu efektivity, prosím vás, pojďte hlasovat o tom návrhu pana kolegy Tejce a skutečně, teď už je to ve smyčce dokola. Pojďme o tom hlasovat, poslat to tedy zpátky, jestliže s tím předkladatel souhlasí, a tam ať se řeší ty další náležitosti.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Každopádně než přikročíme k hlasování, tak zde mám řádně přihlášené a včetně dalších přihlášených do diskuse, takže dokud oni nestáhnou svoje přihlášky, tak musí diskuse proběhnout. Další s faktickou je pan poslanec Faltýnek.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Dobrý den. Já jsem chtěl říct v podstatě totéž co kolega Laudát s tím, že za náš klub bych chtěl slíbit, že i my se zúčastníme aktivně práce v té pracovní skupině. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Dalším z přihlášených s přednostním právem je pan poslanec Černoch.

 

Poslanec Marek Černoch: Já jsem chtěl říct víceméně to samé a poděkovat vám za tu ochotu a vstřícnost, protože tady zaznělo x pro a proti. Musím říct, že mě mrzí, že pan ministr Dienstbier tady hovoří opět o paskvilu, a přitom opravdu ten pohled dozadu si myslím, že taky nedává úplně důvěru v to, jak by se měla vláda chovat. Ale není to narážka na to. Vůbec to nechci řešit. Jenom budu velmi rád, protože se tomuhle problému víceméně od začátku od vstupu do Poslanecké sněmovny. A jenom bych rád odpověděl panu Chvojkovi, že to nemělo s panem Novákem vůbec nic společného, tohle to.

Takže ode mne v tuto chvíli je to za předkladatele asi vše a velmi rád budu, když ta expertní skupina bude pracovat, a myslím si, že i my podpoříme jakýkoliv váš návrh, který má hlavu a patu, a že to nemá být politický boj, ale že to má být opravdu o tom hyperprůšvihu, který se děje venku. Díky.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Vzhledem k tomu, že už nikoho dalšího už nemám přihlášeného do diskuse, tak než se dáme do hlasování, tak se táži pana předkladatele... Ještě mám zde faktickou poznámku. Takže pane poslanče, pojďte.

 

Poslanec Jiří Mihola: Já bych chtěl, protože taky komunikujeme s kolegy z Úsvitu a s ostatními stranami, tak bych chtěl ubezpečit, že také se zúčastníme této práce jako KDU-ČSL, předpokládám, že kolega Klaška, který se touto problematikou zabývá. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Chci se zeptat pana navrhovatele a pana zpravodaje, jestli chtějí mít závěrečná slova. Ne. Děkuji vám. V tento moment neregistruji žádnou přihlášku do diskuse a končím obecnou rozpravu. Přistoupíme k hlasování. Než budeme hlasovat, tak vás všechny odhlásím, poprosím vás o opětovné přihlášení do systému. Padly zde dva návrhy, takže budeme hlasovat.

 

První návrh zní, že vracíme předložený návrh navrhovateli k dopracování.

Zahajuji hlasování 185. Kdo je pro takto navržené usnesení, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti?

Zdržel se.

Končím hlasování číslo 185. Přítomných poslanců je 129, pro tento návrh bylo 126. Návrh byl přijat.

 

Jako další návrh zde padl návrh na zřízení expertní skupiny, která se bude zabývat exekucemi. Návrh trvá.

Dávám hlasovat, kdo je pro zřízení této expertní skupiny. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať zvedne ruku a zmáčkne tlačítko. Kdo je proti? Zdržel se.

Je to hlasování číslo 186. Přítomných poslanců 130, pro bylo 40 poslanců. Tento návrh byl zamítnut.

 

Končím projednávání tohoto bodu a s přednostním právem se hlásí pan poslanec Kalousek. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP