(11.10 hodin)

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já bych chtěl navázat na vystoupení svého kolegy Františka Laudáta, který apeloval na vládní poslance. A my vám budeme pořád připomínat, když budete volit dvojí metr na stejné případy. Tak příští týden uplynou čtyři měsíce od okamžiku, kdy jsme v prvém čtení projednávali skvělý návrh nového služebního zákona. Říkali jste, že to není účelové, že to není kvůli jmenování jednoho ministra, že to není kvůli tomu, že si to pan prezident dal jako podmínku - a hle!, uplynulo 120 dnů, ve výborech to ještě nebylo, protože koalice se schází, scházejí se koaliční rady, já tomu rozumím, že to tak je a že to je podle mě složitá problematika, ale v tom případě jste nebyli tak přísní, nevrátili jste to k přepracování, i když byl návrh, nehlasovali jste pro zamítnutí, i když byl návrh, a úplně jste otočili legislativní proces. Je to taková rarita, že nejdřív schválíme zákon v prvém čtení, potom se schvaluje věcný záměr zákona v koaličním jednání. To nevím, jestli už máte za sebou, nebo ne. Pak se připravuje paragrafované znění zákona a pak se to načte jako komplexní pozměňovací návrh ve druhém čtení v některém z výborů. A pak dostaneme pravděpodobně tak tři, možná čtyři, možná pět dnů na to, abychom si to prostudovali, hlasovali a rozhodli.

Takže jestli chceme být přísní k poslaneckým návrhům zákonů, prosím, ale buďme přísní ke všem. A tady máte evidentní případ toho, kdy sami autoři vědí, že jejich původní text půjde někam na smetiště legislativních návrhů, sami autoři ho přepracovávají. Nikdo to nekritizuje z vládních řad, všichni jsou spokojení a ještě se ukazují v televizi, jak i toho 2. května, chudáci, se scházejí a pracují, možná i v sobotu 3. května, jestli si pamatuji dobře ty televizní záběry. Nicméně už je dneska 15. května, zase další týden uplynul a pořád nemáme návrh. Ve výborech se to neprojednává, protože koaliční rada, jinými slovy, jak říkal někdo z předřečníků, nejvyšší političtí činitelé této koalice se ještě nedomluvili, jak vlastně návrh služebního zákona bude vypadat. Ale bylo by to v pořádku, kdyby poté, co se domluvíte, proběhl standardní legislativní proces všech ministerstev, vláda to schválila a předložila návrh nového služebního zákona Poslanecké sněmovně. Nic proti tomu. Postupujete přesně naopak a to vám nevadí! U opozičních návrhů vám to samozřejmě vadí! Žádost z naší strany je, abyste ke všem přistupovali stejně: buď stejně přísně, nebo se stejnou benevolencí. (Potlesk v pravé části sálu.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Nyní zde mám dvě faktické poznámky. První je pan poslanec Birke.

 

Poslanec Jan Birke: Děkuji. Vážený pane předsedající, dámy a pánové, dovolte mi jenom, abych krátce vystoupil k dané věci. Samozřejmě nebudu hovořit o daném problému do hloubky, protože nejsem právník, nicméně aby to nebylo ode zdi ke zdi, tak samozřejmě souhlasím s návrhem pana poslance Tejce na vrácení k dopracování, ale je potřeba posoudit záležitost, že zcela určitě lidi, kteří se dostali do dluhové pasti, je potřeba chránit, protože zvěrstva, která se dneska dějí, jsou bezesporu nad rámec slušnosti a nad rámec jakéhokoliv běžného postupu.

Na druhou stranu ale je potřeba, aby ten návrh nebyl, jak už jsem řekl, ode zdi ke zdi, je potřeba posuzovat i lidi, kteří zneužívají systém, kdy se vám přihlásí na trvalý pobyt na městský úřad. Je tady celá řada mých kolegů starostů a všichni velmi dobře vědí, že mají na úřadě přihlášenu celou řadu lidí, kteří se tam přihlašují především z toho důvodu - třeba manželský pár má nezbedného syna, který se dostane do problémů, tak syna dáme na městský úřad, aby nám nesebrali majetek. A já to říkám naprosto jasně, protože já jsem jenom oběhl teď pár kolegů a ptal jsem se jich, kolik mají těchto lidí na městském úřadě přihlášeno. Nymburk přes 600 lidí, já jich tam mám skoro 700 (z pléna: 2 500). Dva tisíce pět set atd. atd. Promiňte, já to nechci zlehčovat. Chci jenom říci, že je tady skupina osob, která zneužívá systém, a já bych velmi prosil, pokud vznikne pracovní skupina a vrátí se tato norma k přepracování nebo k dopracování, tak bych prosil, aby se nezapomnělo i na tyto osoby, které samosprávu, starosty současné i budoucí velmi pálí a předně pálí lidi, kteří běžně chodí do práce a plní si své povinnosti. Jenom chci říci... (Předsedající: Váš čas, pane poslanče!) Děkuji. To je vše. (Potlesk poslanců ČSSD.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Také děkuji. Další s faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Tejc.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Já bych si dovolil pár poznámek ke služebnímu zákonu. Já bych se také raději věnoval jiným činnostem v sobotu a v neděli, než jednal o služebním zákonu. Bohužel realita je neúprosná a my jsme od roku 2002, kdy zákon byl schválen, neudělali nic pro to, aby byl účinný. Nevládla tady osm let sociální demokracie, takže za tuto věc nemůžeme nést odpovědnost. Koneckonců jsme nehlasovali pro odložení účinnosti tohoto zákona při tom posledním hlasování, kdy se jeho účinnost odložila na 1. 1. 2015.

A chtěl bych upozornit, byť nerad straším a nerad poslouchám strašení Evropskou unií a Evropskou komisí, že pokud zákon přijat nebude a budeme čekat na řešení, které by bylo určitě lepší, pohodlnější i pro mě osobně i pro další, že se připraví vládní návrh zákona a předloží se třeba v říjnu do Poslanecké sněmovny, tak možná v říjnu nebo v listopadu budeme mít informaci z Evropské komise, že se nám zastavuje čerpání evropských peněz ve výši set miliard korun, a to bych skutečně si já osobně na odpovědnost vzít nemohl. To znamená, děláme, co můžeme. Ano, zákon vzniká, uznávám, ne úplně standardním způsobem, uznávám, že se neprojednává tak, jak by měl, a také ve lhůtách, které bych si představoval já, ale bohužel realita je taková. Ale rozhodně se nechceme chovat tak, jak se chovala minulá koalice v tom, že bychom i zde dávali desítky stran návrhů dopoledne na výboru a odpoledne by se o nich hlasovalo. Já bych rád, aby to jednání minimálně ve výborech trvalo několik týdnů a aby předtím, než bude znám text a bude se o něm hlasovat na Poslanecké sněmovně, to byla minimálně měsíční lhůta. Já doufám, že bude naplněna, ale rozumím tomu, že nás tlačí čas. Bohužel třeba i bude muset být svolána mimořádná schůze Sněmovny, ale já věřím, že to je věc, kterou jsme schopni zvládnout. Takže v tomto smyslu uznávám námitky, které tady zazněly. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji, pane poslanče, včetně za to, že jste dodržel čas úplně přesně. Další faktickou poznámku má pan poslanec Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Bohužel dnes odpoledne z omluv vyplývá, že tady bude opravdu torzo vlády. Snad jeden nebo dva ministři nejsou omluveni. Je to jedna z věcí, kterou jsem chtěl interpelovat, ale příslušní ministři tady nebudou. A já také slýchávám v posledních týdnech a měsících o tom riziku z Evropské komise a už jsem se tady opakovaně ptal v diskusích, ať nám řeknou z Evropské komise, na základě čeho nám tak vyhrožují. Podle mě je to politický názor současných členů Evropské komise, kteří tady končí příští týden, protože končí funkční období Evropského parlamentu. Nevíme, jaké bude složení Evropské komise, a není to věc, která je podepřena evropskou legislativou. A prosil bych někoho, ať se tak vzájemně nestrašíme, ať ta rizika nepřeceňujeme, ale současně abychom je nezlehčovali, aby nám někdo dal černé na bílém informaci, na základě čeho a kdo nám tím hrozí. My jsme přesvědčeni, že žádnou evropskou legislativu neporušujeme a není žádný důvod kromě politického nátlaku nebo politického vyjednávání, ať jsem korektnější, že to po nás chtějí. Ale my opakovaně opakujeme, že to děláme pro sebe. A to je hlavní důvod, proč chceme služební zákon.

A nebyla úplně korektní informace pana kolegy Tejce - my jsme přece nakonec v minulém volebním období předložili vládní návrh zákona. Že se nestačil projednat a že mnohé legislativní návrhy tím, že se Poslanecká sněmovna rozpustila, spadly pod stůl, je pravda. Ale ten návrh existuje. Kdo chce, si ho může přečíst. Má nějaké číslo sněmovního tisku v minulém volebním období, proběhl řádným připomínkovým procesem, ale bohužel jsme ho nestihli projednat. Takže není úplně pravdivá informace, že to nikdo neřešil.

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Děkuji. Poprosím kolegy v levé části sněmovny, aby ztišili hlasitost svých rozhovorů, abychom se navzájem slyšeli. Děkuji.

Dalším přihlášeným s faktickou poznámkou je pan poslanec Fiala.

 

Poslanec Radim Fiala: Děkuji za slovo. I od dalších řečníků, kteří stáli u tohoto pultíku, jsme slyšeli, jak palčivý je to problém, jak se lidé hlásí na městské a obecní úřady, jak se přihlašují, aby se ubránily rodiny exekucím. Je to opravdu velký společenský problém. My jsme udělali to kompromisní řešení jako hnutí Úsvit, že jsme řekli: dobře, budeme hlasovat pro vrácení zákona k přepracování a budeme se snažit připomínkám, které tady dnes zazněly, vyjít vstříc, změnit návrh zákona tak, aby byl pro většinu Poslanecké sněmovny přijatelný.

Nicméně pojďme se tedy dohodnout, pojďme udělat kulatý stůl, pojďme si sednout a říct, co nás napříč politickým spektrem na tom návrhu zákona trápí a co bychom chtěli změnit. Já, pane předsedající, navrhuji, abychom hlasovali o vzniku expertní skupiny napříč politickým spektrem k tomuto zákonu, aby se sešli odborníci a abychom mohli o těchto věcech diskutovat. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP