(Schůze zahájena v 9.00 hodin.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, přeji vám pěkné dopoledne a zahajuji 37. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám. Tato schůze byla svolána podle § 51 odst. 4 našeho jednacího řádu na základě žádosti 56 poslanců a pozvánka vám byla rozdána prostřednictvím poslaneckých klubů dne 4. prosince 2015.

(Na tiskové konferenci před zahájením schůze se poslanecký klub ANO představil v tričkách s hesly jako například Kalousku nezdržuj a Nechte nás makat. Někteří z nich pak v tomto oblečení přišli i do jednacího sálu.)

Prosím, abyste se všichni přihlásili identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání náhradní karty.

 

Nyní přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, abychom určili poslance Františka Laudáta a poslankyni Martu Semelovou. Má někdo jiný návrh? Nevidím, v tom případě dám hlasovat o těchto ověřovatelích.

Zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti návrhu?

Je to hlasování s pořadovým číslem 1, přihlášeno je 123 poslankyň a poslanců, pro návrh 118, proti nikdo. Konstatuji, že jsme ověřovali 37. schůze Poslanecké sněmovny určili pana poslance Františka Laudáta a poslankyni Martou Semelovou.

 

Sděluji, že do zahájení schůze požádali o omluvení své neúčasti na jednání tito poslanci: Adam Vojtěch ze zdravotních důvodů, Bartošek Jan od 14 hodin z pracovních důvodů, Zdeněk Bezecný od 12 do 15 z pracovních důvodů, Jana Černochová z pracovních důvodů, Pavel Čihák z rodinných důvodů, Jana Fischerová z rodinných důvodů, Vlastimil Gabrhel z pracovních důvodů, Stanislav Grospič z pracovních důvodů, Václav Horáček z pracovních důvodů, Jiří Junek do 12 hodin z osobních důvodů, David Kádner z důvodu zahraniční cesty, Martin Komárek od 14 hodin z osobních důvodů, Jiří Koskuba - zahraniční cesta, Leo Luzar od 14 hodin ze zdravotních důvodů, Josef Nekl od 14.45 z pracovních důvodů, Miroslava Němcová bez udání důvodu, Igor Nykl - zdravotní důvody, Karel Schwarzenberg - osobní důvody, Zbyněk Stanjura do 13 hodin bez udání důvodu, Karel Tureček z pracovních důvodů, Helena Válková do 12.30 z pracovních důvodů a Josef Vondrášek z osobních důvodů.

Z členů vlády se dnes omlouvá pan premiér Bohuslav Sobotka z důvodu zahraniční cesty, Richard Brabec - zahraniční cesta... Já vás požádám kolegyně a kolegové o ztišení, abychom se navzájem nepřekřikovali.

Daniel Herman od 14.30 z pracovních důvodů, Michaela Marksová z důvodu zahraniční cesty, Svatopluk Němeček z pracovních důvodů, Robert Pelikán z pracovních důvodů, Dan Ťok z osobních důvodů, Kateřina Valachová z pracovních důvodů, Lubomír Zaorálek ze zdravotních důvodů.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu 37. schůze, jehož návrh je uveden na pozvánce. Připomínám, že podle § 54 odst. 7 zákona o jednacím řádu rozhodne Sněmovna pouze o pořadu uvedeném v žádosti. Nelze navrhnout žádnou změnu ani doplnění pořadu. Rovněž tak nelze rozšiřovat schválený pořad.

První vystoupí navrhovatel, předseda klubu ANO pan poslanec Faltýnek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Vážené kolegyně, kolegové. Sešli jsme se dnes ke třetímu čtení zákona o elektronické evidenci tržeb. Jedná se již o čtvrtou schůzi, na které je tento zákon ve třetím čtení zařazen. Předpokládám, že snad dnes zazní zásadní politická stanoviska k tomuto návrhu zákona.

Jen pro připomenutí provedu kratičkou časovou rekapitulaci. Zákon byl předložen do Sněmovny 4. června letošního roku. Projednávání v prvním čtení trvalo sedm hodin čistého času. Ve druhém čtení osm hodin čistého času. Souhrn pozměňovacích návrhů byl poslancům rozdán 8. 10. Stanovisko garančního výboru 16. 10. Tento zákon byl ve třetím čtení již zařazen na pořady 33., 35., a 36. schůze. Tady tou krátkou časovou rekapitulací jsem chtěl jen zdůraznit, že na přípravu projednávání třetího čtení se domnívám, že jsme měli všichni relativně dostatek času.

Všichni víte, že všechny ekonomiky světa se neustále potýkají a potýkaly s daňovými úniky a evidencí plateb v hotovosti. Právě proto má většina států v Evropě již dnes zavedeny systémy evidence tržeb a ostatní státy, které to zatím nemají, je intenzivně připravují. Evidence tržeb především narovnává tržní podnikatelské prostředí, ale navíc zajišťuje výběr stanovených daní i u firem, které se snaží placení daní uniknout. Zavedením evidence tržeb stát tedy získá navíc miliardy korun do státního rozpočtu. Tyto miliardy pak můžeme použít mj. na podporu školství, zdravotnictví, zkvalitnění bezpečnosti a životní úrovně našich občanů a nebo i na splátku státního dluhu.

Ti, kdo odmítají, podle našeho názoru, zavedení elektronické evidence tržeb, nadále podporují okrádání státu. Tedy i okrádání všech poctivě podnikajících firem a živnostníků, měst, obcí, a tím vlastně všech občanů naší země.

Chtěl bych závěrem poprosit všechny členy Poslanecké sněmovny o konstruktivní, věcnou a neosobní diskusi k tomuto tématu. Moc vás o to prosím. Děkuji za pozornost. (Potlesk v celém sále.)

 

Místopředseda PSP Jan Bartošek: Nyní se hlásí s přednostním právem pan předseda Kalousek. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Miroslav Kalousek: Děkuji za slovo. Dobré ráno, vážené dámy, vážení pánové. Já se shoduji se svým předřečníkem panem předsedou Faltýnkem v jediném - že skutečně zazněla zásadní politická stanoviska a že jsme to probírali mnoho desítek hodin, nejenom v této Sněmovně, ale i na veřejných, odborných diskusích a seminářích. V této diskusi se jednoznačně prokázalo, že nic z toho dalšího, co pan předseda Faltýnek tady řekl, není pravda. Pohlédneme-li do dat Eurostatu, nikoliv do chorvatské propagandy pana ministra Lalovace nebo jeho kolegy Babiše, ale pohlédneme-li do evropské statistiky Eurostatu, pak zjistíme, že díky této balkánské novince Chorvatsko nevybralo jednu jedinou kunu navíc. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP