Neautorizováno !


(18.20 hodin)
(pokračuje Laudát)

Tady vy jste vládní koalice. Jestli víte o nějakých trestných činech v minulosti, tak vaší občanskou povinností je podat příslušná trestní oznámení. Tady vy jste vládní koalice, která vládne bezmála již za chvíli dva roky. A po dvou letech abyste vypustili kouřovou clonu zřejmě na nějakou minulost, o které já nevím... A jestli vy něco víte, tak to máte oznámit policii. Ale to, co tady předvádíte, tzn. v okamžiku, kdy je nějaká Babišova firma, jejím statutárním orgánem byl předseda klubu hnutí ANO, vystavena vyšetřování, tak je to nestandardní a vznikne vyšetřovací parlamentní komise? Vy nevěříte orgánům činným v trestním řízení? Přece vyšetřovací komise by měla vznikat v okamžiku, kdy je jasné, že selhávají nějaké státní instituce. A vy chcete říci, že selhává policie tím, že si dovolila obvinit nebo vyšetřovat Agrotec, a už má vznikat parlamentní komise? Je to živá kauza? A nebo se chcete vrátit někam do minulosti? Jestli něco víte, tak jste to měli říci a měli jste podat příslušná trestní oznámení. A pokud ne, tak asi špatně je, když si policie dovolí vás obvinit. Já skutečně nevím, co to tady chcete rozehrát za Matrix. A budu pozorně sledovat, s čím přijdete. Ale opravdu když koaliční partner tady nařkne instituci v resortu koaličního partnera ministra vnitra, že tam je to netransparentní... Vždyť vy se opravdu chováte způsobem, který je úplně... Já nevím, co na to mám říct. Vy hrajete s touto zemí Matrix, který tady nemá od roku 1989 obdoby. A možná že by někdo měl vyšetřovat vaši minulost od roku 1990, pana Babiše, pana Faltýnka a dalších! Tak já skutečně netuším, co to tady rozehráváte za Matrix. (Potlesk některých poslanců zleva i zprava.)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Registruji žádost pana předsedy klubu ANO. Zeptám se, zda chce využít přednostního práva teď, nebo zda vystoupí až v rozpravě, pokud bude schválen program. V rozpravě, dobrá.

 

V tom případě pokud se nikdo další nehlásí, tak bychom přistoupili ke stanovení pořadu schůze tak, jak vám byl písemně předložen. Budeme tedy hlasovat. Ještě zavolám kolegy z předsálí.

Zahajuji hlasování a ptám se, kdo souhlasí s návrhem pořadu tak, jak byl uveden na pozvánce. Kdo je proti?

Hlasování má číslo 3, přihlášeno je 130, pro 109, proti 8. Konstatuji, že jsme s návrhem pořadu vyslovili souhlas.

 

Přistoupíme k prvnímu bodu a tím je

1.
Informace vlády České republiky o aktuální situaci kolem zakázek v České poště, s.p.

Zeptám se pana ministra, zda se chce ujmout v zastoupení vlády slova, aby tento bod uvedl. (Poukazuje na generálního ředitele České pošty.) Protože jsme odsouhlasili možnost vystoupení pana generálního ředitele, tak vám dám prostor. Prosím, pane řediteli. (V sále hlučno.)

 

Generální ředitel České pošty Martin Elkán Dobrý večer, dámy a pánové. Já to, co mohu říci za systém veřejných zakázek nebo za systém kontrol, popř. to, že by Česká pošta nehospodařila nebo nechovala se transparentně.

V první řadě zásadně odmítám, že bychom se nechovali transparentně. Všechny věci, které jsme měli nebo mohli zveřejnit, jsme zveřejnili. Za poslední rok jsme udělali téměř 80 externích auditů, přes 50 interních auditů tak, abychom vše to, co nějakým způsobem máme možnost kontrolovat, abychom dobře kontrolovali. Všechny podklady, o které jsme byli požádáni, ať už na Ministerstvo financí, nebo na Ministerstvo vnitra jsme předali. Pakliže jsme něco nemohli dát, tak se to týká našich obchodních vztahů. A já pak musím chránit Českou poštu, zájmy České pošty a naše zaměstnance.

Co se týče veřejných zakázek. Postupujeme podle zákona o veřejných zakázkách. V mnohých případech postupujeme nad rámec, kdy zveřejňujeme zakázky na internetu. Kdokoli se může přihlásit. Postupujeme systémem e-aukcí. Za celou tu dobu jsme nezaznamenali žádný případ toho, že by došlo k prokázání, že by Česká pošta postupovala netransparentně v této oblasti, že bychom postupovali špatně, že bychom porušovali zákon v oblasti veřejných zakázek. Znovu opakuji, provedli jsme řadu kontrol. Ano. Provádíme věci, které se týkají přehodnocování zakázek. Chceme, abychom zlepšili hospodaření České pošty. Proto některé obchodní vztahy ukončujeme, přesoutěžujeme tak, aby právě hospodaření bylo transparentní.

Bylo tady ještě zmíněno 1,5 mld. za univerzální službu. Já si myslím, že je naprosto standardní a normální, protože Česká pošta se pohybuje v konkurenčním prostředí, že náklady, které máme za něco, co si stát objednal, tak chceme pokrýt, abychom mohli hospodařit. My se pohybujeme v konkurenci. My chceme hospodařit tak jako kterákoli jiná firma a chceme být na trhu úspěšní.

To je asi všechno. Když tak případně jsem k dispozici na dotazy. Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Děkuji, pane řediteli. Otevírám obecnou rozpravu, kde mám tedy přihlášku pana poslance Faltýnka, kterého prosím, aby se ujal slova. A současně, protože je prvním vystupujícím v rozpravě, aby se následně ujal i role zpravodaje. Prosím.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké odpoledne nebo brzký večer, kolegyně, kolegové. Já bych jenom stručně doplnil vystoupení paní místopředsedkyně Jermanové, proč jsme požádali o svolání této schůze.

Já rozumím prostřednictvím pana předsedajícího Františkovi Laudátovi, že možná je to neobvyklé, protože v minulosti, když se jednalo o nějaké zásadní případy, ať už to byla obvinění některých kolegů ministrů, nebo jiných kauz machinací s veřejnými zakázkami, tak se k tomu mimořádné schůze nesvolávaly, ani když někteří kolegové, bývalí ministři, volali policii a ovlivňovali vyšetřování, tak se také mimořádné schůze nesvolávaly a vyšetřovací komise neustavovaly. Ale v poslední době kolem České pošty těch kauz novinových - a je jedno, jestli to byly noviny takový nebo makový - bylo poměrně hodně. A když se podíváte i do minulosti, tak samozřejmě z veřejně přístupných zdrojů tady můžu poměrně dlouho hovořit - a to nejde za panem ředitelem Elkánem nebo za stávajícím vedením pošty, to jsou věci z minulosti za posledních x let, kdy si všichni pamatujeme, že na České poště zasahovala policie poměrně mnohokrát. Vyšetřovala různé kauzy. Já ty kauzy tady nechci jmenovat, protože bych hovořil velmi dlouho a my nevíme, jak to dopadlo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP