Sněmovní tisk 732
Novela z. o obchodu s reprodukčním materiálem lesních dřevin

Vysvětlení legislativního procesu

Předkladatel PS PS Poslanecká sněmovna O 1 V 2 G 3 Senát PS O V S Prezident P Zákon

Předkladatel

Vláda předložila sněmovně návrh zákona 2. 3. 2016.
Zástupce navrhovatele: ministr zemědělství.

Poslanecká sněmovna

 • PS

  Návrh zákona rozeslán poslancům jako tisk 732/0 dne 2. 3. 2016.
  Návrh zaevidován v systému eKLEP pod čj. OVA 1495/15, PID KORNA29CRJJ6.

 • O

  Organizační výbor projednání návrhu zákona doporučil 9. 3. 2016 (usnesení č. 259). Určil zpravodaje: Miloš Babiš a navrhl Zemědělský výbor jako garanční.

 • 1

  Čtení proběhlo 2. 6. 2016 na 47. schůzi.
  Návrh zákona přikázán k projednání výborům (usnesení č. 1256).
  Lhůta k projednání výbory byla určena na 30 dní.

 • V
  • Garanční Zemědělský výbor projednal návrh zákona a vydal 24. 6. 2016 usnesení doručené poslancům jako tisk 732/1 (doporučuje schválit).
 • 2

  2. Čtení Návrh zákona prošel obecnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Návrh zákona prošel podrobnou rozpravou 18. 10. 2016 na 50. schůzi.
  Podané pozměňovací návrhy zpracovány jako tisk 732/2, který byl rozeslán 19. 10. 2016 v 13:05.

 • G
  • Zemědělský výbor vydal usnesení garančního výboru, které bylo 2. 11. 2016 doručeno poslancům jako sněmovní tisk 732/3 (stanovisko).

 • 3

  3. Čtení proběhlo 9. 12. 2016 na 53. schůzi. Návrh zákona schválen (usnesení č. 1490).

Text návrhu zákona schváleného Poslaneckou sněmovnou.

Senát

 • PS

  Poslanecká sněmovna postoupila dne 20. 12. 2016 návrh zákona Senátu jako tisk 37, dokument 37/0.

 • O

  Organizační výbor dne 22. 12. 2016 stanovil garančním výborem Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu.

 • V
  • Výbor pro hospodářství, zemědělství a dopravu projednal návrh dne 11. 1. 2017 a přijal usnesení č. 29, které bylo rozdáno jako tisk 37/1 (schvaluje).
 • S

  Návrh projednán dne 19. 1. 2017 na 4. schůzi Senátu.
  Senát návrh schválil (usnesení č. 85).

Prezident republiky

 • P

  Zákon doručen prezidentovi k podepsání 31. 1. 2017.
  Prezident zákon podepsal.
  Rozhodnutí doručeno do Sněmovny 14. 2. 2017.

Sbírka zákonů

 • VL

  Schválený zákon odeslán k publikaci ve Sbírce zákonů 20. 2. 2017.

Zákon vyhlášen 3. 3. 2017 ve Sbírce zákonů v částce 21 pod číslem 62/2017 Sb.


Písemné pozměňovací návrhy
ČísloPředkladatelDokumentPopisDatum
4513Pavel Čihák09974-13676.docx (29 KB) / PDF (404 KB, 6 stran) 2. 6. 2016 v 15:50:45
5050Dana Váhalová10511-14714.docx (20 KB) / PDF (228 KB, 3 strany) 11. 10. 2016 v 16:24:01


Hesla věcného rejstříku: Lesy

Deskriptory EUROVOCu: les, lesní legislativa, ochrana lesa, pěstování stromů, rozmnožování rostlin

Navržené změny předpisů (2)ISP (příhlásit)