Neautorizováno !


(18.50 hodin)
(pokračuje Fiedler)

Když se podívám na tu tabuli vlevo nebo vpravo, to je jedno, bod 2, vyšetřovací komise Česká pošta, já to nebudu brát kolegyni Havlové, ona se určitě ozve, až na tento bod dojde. Slyšel jsem tady několikrát padni komu padni, tak já doufám, že to bude platit, až dojdeme na ty vyšetřovací komise. Až moje kolegyně Olga Havlová tady zmíní vyšetřovací komisi D47, která jedenáct měsíců nevyšetřuje. Takže jestli chcete padni komu padni, tak opravdu vyšetřeme i tu D47 a tou začněme. Protože to bude asi podmínka našeho klubu, že my tuto komisi podpoříme pouze tehdy, pokud uvedete konečně v život komisi k D47. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Fiedlerovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Seďa, po něm s faktickou poznámkou pan předseda Faltýnek. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Antonín Seďa: Děkuji, pane předsedající. Já mám dvě poznámky. První poznámka, chtěl bych osvěžit paměť panu předsedovi poslaneckého klubu ANO 2011 prostřednictvím vás, pane předsedající. Jako předseda představenstva Agrotec, a. s., jste působil od 29. 9. 2006 do 1. 2. 2014. To jsou veřejné informace z rejstříku firem.

A druhá věc, chtěl bych připomenout kolegům a kolegyním, že i pro nás platí zákon o střetu zájmů, konkrétně § 8, oznámení o osobním zájmu. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Seďovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Faltýnek. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Omlouvám se, moc jsem nepochopil prostřednictvím pana předsedajícího pana kolegu Seďu. O tom střetu zájmů. Já jsem to tady řekl, že jsem byl od roku 2006, kdy jsem tu firmu kupoval a následně restrukturalizoval, řídil, do 2. dubna 2014, to jsem byl vymazán z rejstříku. To jsem tady řekl. Ale možná kdyby mě policie oslovila, obvinila, vyslýchala v této kauze, tak možná bych cítil nějaký konflikt zájmů, ale já jsem všechny tyto informace, které jsem tady říkal, tak mám pouze z médií. Bohužel. Bohužel tedy. (Ze sálu: To přijde!) To přijde, no. Ale já jsem chtěl jenom v rámci té technické poznámky, když je tedy všechno v pořádku a vlastně není zájem to řešit a zřídit komisi. Rozumím všem stranám, které tady vystupují, ať už minulé, nebo současné. Tak proč tedy o situaci v České poště jednalo předsednictvo Bezpečnostní rady státu? To je poměrně zásadní informace. Já to třeba osobně nevím. Možná je to tajné a nebudu se zlobit, když se to ani nedozvíme. Ale asi tedy úplně všechno v pořádku není.

A pokud se týká živých nebo mrtvých kauz, tak přece víme všichni, že policie vyšetřovala nákup společnosti ABAS CiT Management, to byla firma na převážení peněz. A x dalších věcí, takže... Ale pokud není zájem se na to podívat, jak ty věci v minulosti probíhaly, já jsem teď hovořil o veřejných zakázkách za posledních deset let. Tak pojďme hlasovat a můžeme tu debatu, jak tady někdo z kolegů říkal trapnou, ukončit. My jsme jenom prostě chtěli, aby to tady jasně zaznělo, že máme zájem, aby se prostě vyšetřily všechny věci týkající se zakázek na České poště a aby se česká veřejnost dozvěděla, jak transparentně Česká pošta hospodaří. Děkuju.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu předsedovi Faltýnkovi. Nyní s faktickou poznámkou nejprve pan poslanec Svoboda, po něm pan poslanec Bendl, po něm pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Benda. Pan poslanec Svoboda, prosím o jeho faktickou poznámku.

Ještě než přijde pan poslanec Svoboda, tak o omluvu požádal pan ministr Andrej Babiš dnes od 18.50 hodin z pracovních důvodů. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Bohuslav Svoboda: Děkuji za slovo. Já chápu institut vyšetřovací komise jako institut mimořádný, který má nahradit nebo řešit věci, ve kterých normální systém, státní systém selhal. A tomu rozumím, to má fungovat. Ale aby takový institut mohl vzniknout, musím já jako poslanec vědět "Why? Proč? Pourquoi?" - a já to nevím. Já tady sedím a do této chvíle nevím, co je důvod pro to, abychom zřídili vyšetřovací komisi na poštu. Protože jinak bych mohl říct, že můžeme zřídit vyšetřovací komisi na Lesy České republiky, a nic nezdůvodňovat. V okamžiku, kdy uslyším důvod, proč se má komise zřídit, a ten důvod pochopím, budu pro ni hlasovat. V okamžiku, kdy je to jenom požadavek, aby se něco takového zřídilo, nezlobte se, to není správně, to je v rozporu s tím, proč tady jsme.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Svobodovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Bendl, připraví se pan poslanec Stanjura. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Petr Bendl: Protože jsem viděl, že se hlásí pan ministr vnitra, tak bych mu položil právě otázku: Když máte vládu, vážení koaliční poslanci, máte ministry, máte řadu nástrojů, jak ovlivnit práci dozorčích rad a podobně, po dvou letech vládnutí říkáte, že chcete vyšetřovat Českou poštu, přestože nejste schopni uvést nějaký konkrétní důvod, ale říkáte, budeme šetřit zakázky za deset let v situaci, kdy zrovna jeden z podniků, který má blízko k jedné koaliční straně, je údajně vyšetřován policií a podobně. Můžete mi, pane ministře vnitra říct - takže vy jako neposkytujete informace koaličním partnerům? Nebo nejste schopni v rámci svých dozorčích rádců, které máte ve společnosti, říct, co je tam špatně, a podobně? Protože jinak to opravdu spíš vytváří dojem jakéhosi mocenského tlaku poslanců na fungování pošty dovnitř, jestli někdo potřebuje vytvořit nějaký prostor, aby začal někomu vyhrožovat tím či oním tlakem, jestli se má bát nebo nebát o svoje místo a podobně. Třeba nevyhověl něčím nebo by měl vyhovět do budoucna a podobně.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendlovi. S další faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura, po něm pan poslanec Benda.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Něco už řekl můj předřečník, ale dá se to charakterizovat asi takhle. Jedna vládní strana si myslí, že vláda není schopna získat informace o tom, jak funguje Česká pošta. Já myslím, že tu absurditu už popisovali dneska mnozí, kteří k této věci vystoupili. Možná by se to dalo pochopit, kdyby se dožadovala nějakých informací opozice, která nemá žádné nástroje kromě toho, co vidí v médiích. Ale vláda má úplně všechny nástroje, protože se nejedná o privátní podnik! Ale je to státní podnik! Takže kolegové z hnutí ANO, kdo selhává, jaké informace nemáte? Kdo vám je nepodává? Kdo řídí Českou poštu? Řídí ji vláda, nebo ne? Vy říkáte, že ji vláda neřídí! (Z levé strany sálu: Nekřič!) A místo toho musí přijít Poslanecká sněmovna a musí zřídit vyšetřovací komisi. Sice nevíme k čemu, my si mnozí myslíme, že to nebude 300 metrů kubických té mlhy, ale mnohem více. Ale pro to nemáme žádný důkaz, tak o tom mluvit nebudu.

Ale to je jediné logické vysvětlení, že vláda neví, co se děje v České poště, a chce požádat, aby to udělalo sedm poslanců, nebo kolik má mít vyšetřovací komise, a ta vládě řekne, co se v České poště děje.

Já nevím, jestli rozumíte absurditě tohoto přístupu. My tedy ne. My jsme to neiniciovali, my tady jenom posloucháme ty zvláštní věci, co se tady dějí. Ale když už tady máme pana ředitele - už to, že ten bod uvádí ředitel České pošty, nepřipadá vám to divné? Mně to tedy divné připadá. A to není nic proti panu řediteli. To je proti té proceduře.

Ale já jsem se z veřejných zdrojů dozvěděl, že Česká pošta podala trestní oznámení, určitě není jedno, ale budu konkrétní, na nějakou firmu, která se údajně pokusila dodat zmanipulovaný posudek. Tak já bych se chtěl zeptat pana ředitele a využít jeho přítomnosti, aby nám řekl, na kterou firmu, jaké podezření mají a jestli je o tom informovaná vláda, a tím pádem i vlastní poslanci. Děkuji.***
Přihlásit/registrovat se do ISP