Neautorizováno !


(19.00 hodin)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Stanjurovi. Prosím poslance, aby nekřičeli na jiné poslance, že oni křičí, od toho jsem tu já.

S další faktickou poznámkou pan poslanec Benda. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Marek Benda: Vážený pane místopředsedo, vážené dámy, vážení pánové, jestli si všímáte, tak tam máme dva body na té tabuli. První je Informace vlády České republiky o situaci kolem zakázek České pošty. Druhý je teprve vyšetřovací komise. Všichni se baví o vyšetřovací komisi. Já nevím proč. Proč se nebavíme o tom prvním bodu, kde mimochodem informaci vlády podává šéf České pošty. To je tedy taky lehce pikantní, že informaci za vládu podává šéf České pošty, ale asi to tak dneska už je, že šéfové podniků, když už můžou v této zemi vládnout, tak můžou i za tu vládu podávat zprávu. To je tedy první, jestli jsme vůbec nějakou informaci dostali.

Druhá věc, na kterou bych rád upozornil. Nezazněla tady žádná pochybnost o této informaci vlády. Tak proč tady něco pořád zaznívá o vyšetřovací komisi? Co je účelem vyšetřovací komise, tak jak je zřízena. Mimochodem, zadání, které máme, jestli říká jednací řád, že obsahuje přesné určení věci, která má být vyšetřena, tak tvrdím, že návrh usnesení, který předkládá paní poslankyně Jermanová, není v souladu s jednacím řádem. Ale k tomu se dostaneme až v tom bodě druhém.

Ale co je přece účelem? Je tady stíhána nějaká společnost ze skupiny Agrofert a je třeba kolem toho vytvořit mlhu. Takže zřídíme komisi, pravděpodobně opět vládní koalice nenavolí jejího předsedu, ale bude se říkat: Jo, komise jednou za třeba půl roku, za rok začne šetřit, a pak se ukáže, že ten chudák Agrotec je obviněn neoprávněně a že měli být obviněni jiní. Nechte došetřit policii a státní zástupce a nevymýšlejte mlhu. (Potlesk zprava.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Bendovi. Nemám žádnou další faktickou poznámku. Nyní s přednostním právem pan poslanec Laudát, po něm pan ministr Chovanec. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já bych tu tedy chtěl slyšet informaci vlády České republiky o situaci kolem zakázek v České poště, státní podnik. Jestli mám brát to, co tady řekl pan generální ředitel, říkal, že zakázky mají přísnější pravidla, že jsou auditované. Pokud vy máte problém s nějakými zakázkami - já říkám, Česká pošta není moje téma - směrem do minulosti, tak co vám bránilo na vládě uložit ministrovi vnitra - nebo kdo vlastně, já nevím, neznám tu strukturu, kdo jmenuje, ale zřejmě tím výkonným správcem je Ministerstvo vnitra -, aby byl proveden audit, a přece oni jsou potom jako statutáři povinni dát příslušné podklady, pokud se domnívají, že byl porušen zákon, policii a ta má konat. Já si skutečně myslím, že vy jste navrhovali ten bod, my jsme ho tedy podpořili, protože nám na něm bylo jasné, o co běží, ale pokud byste hodili ručník do ringu a nechali to být, ale je to váš návrh, tak i vy byste si ho měli stáhnout. Mění se to v hrozně trapnou situaci. Samozřejmě můžou se nabízet otázky, zda nechcete, aby některý váš poslanec se začal dostávat k datům.

Pokud jde o to, co tu odcitoval pan Koníček, tak já nevím, jestli se týká to obvinění jedné z těch společností éry, kdy pan předseda klubu byl v Agrotecu, nebo ne. Já skutečně prostě nikomu nezávidím policejní kauzy ani je nikomu nepřeji, protože v okamžiku, kdy se dostanou do vleku, tak vím, jak pražskou radu rozložilo obvinění kvůli opencartě, a pod tímto tlakem se špatně pracuje. A budete se divit, já nemám zájem a nepřeji nikomu, aby tuhle zemi řídili lidé v klíčových pozicích, kteří potom mají i jiné problémy a vlastně ani nemají jasnou budoucnost z hlediska trestněprávního. Skutečně tady se hodně moc obávám, byl by to absolutní precedens, protože jestli se domníváte, že policie nešetří nebo nešetřila, ale tady vláda prostě nepředložila žádnou informaci, ze které by jasně vyplývalo, že policie konala špatně, tzn. něco odložila, nevím co, nebo že v nějaké konkrétní kauze nekoná, to by tady asi mělo být v tomto bodu. A to tady nic nebylo.

Pan Faltýnek tady mluvil o tom, že pošta je klíčová, teď mě neberte přesně za slovo, ne všechno jsem pochytil, a že nemůže být poškozována. No dnešním vystoupením a vůbec svoláním schůze v této podobě jste neuvěřitelným způsobem Českou poštu poškodili. Protože to je zpochybnění této instituce s tisíci zaměstnanci, jak tady padlo... A skutečně vy si musíte uvědomit po téměř dvou letech, někdy v polovině ledna, nevím kolikátého, jestli devatenáctého nebo kdy, jste byli jmenováni do vlády. A vy zodpovídáte za deset milionů obyvatel této země, deset a půl. A prostě skutečně nerozehrávejte tady hry, které jste možná rozehrávali při svém privátním působení, ale tady už jako končí sranda.

Já věřím tomu - a co bychom měli říkat v minulém období, když protikorupční policie zasahovala na Úřadu vlády, pak u paní Nagyové apod. Mohli jsme říkat, zpochybňovat to, nicméně prostě oni mají zákonné právo konat a konají i v těchto kauzách.

Říkám, já vám nepřeju, že ta firma byla obviněna. Pokud ta situace je vážná, tak se domnívám, že by tady měl být i pan premiér, protože z hlediska politického bych se ho zeptal, jestli mu nevadí, že tedy má prvního místopředsedu vlády, který vlastní firmu, která je obviněna, a že ve statutárním orgánu té firmy seděl předseda druhého nejmocnějšího klubu a součásti vládní koalice. Jestli mu to nevadí, protože v minulosti za podstatně menší záležitosti jsme tady byli, nevím, jak bych to řekl slušně, popotahováni, a to byly nekonečné interpelace, vystoupení, zařazování mimořádných bodů, bylo to nekonečné, ale my jsme to akceptovali, protože to je součást politického boje.

Nicméně to, co tady dnes předvádíte... Tak za prvé, obávám se, že zpochybňujete dobré jméno pošty. Za druhé, nás se pan předseda klubu ANO nemůže ptát, proč tedy byla svolána bezpečnostní rada. Já to nevím a nemůžete se ptát, aby tady byla pokládána otázka. To je přece věc vlády a doufám, že měla dobré důvody. Ale my se ani nesmíme dovědět, tak proč tyto otázky tady padají? A co vám brání, aby byly provedeny jakékoli audity směrem do minulosti, po kterou zákony předepisují, že jsou nějaké podklady, mají být prostě ukládány a k dispozici, pak jsou nějaké promlčecí doby nebo něco. Ale říkám, vy tu nebezpečně nahráváte tomu, že můžete být nařčeni z toho, že se chcete dostat k nějakým datům. Nic nebrání tomu, aby - protože zase z médií vím, jiné informace nemám, že snad proběhlo obvinění, tudíž předpokládám, že nastoupí právníci, a ti se přece mohou domluvit, co ze strany svých svědků, anebo podobně s obžalovanými zveřejní nebo nezveřejní. Já tohle to prostě nevím.

A skutečně řekněte tedy jedno. Za prvé, kde je informace vlády České republiky kolem zakázek České poště, státní podnik. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP