Neautorizováno !


(19.10 hodin)
(pokračuje Laudát)

K tomu druhému bodu, i když nebyl, tak bych se zeptal: Ve všech kauzách, které kolem České pošty běží, prosím sdělte, v čem máte pochybnosti, že policie nebo státní zástupce koná špatně, aby vznikla vyšetřovací komise.

U komise Opencard to bylo celkem jasné - jeden a deset, protože paní Udženija nebyla přítomna. Deset s prominutím nešťastníků se pokoušelo morálně v zákoně velice pofidérně definovaném případě, resp. něco, co zákon neumí řešit tak, aby bylo nakládáno s něčím jako racionální hospodář, se pokusili zachránit projekt, na který někdo vyházel a vyplýtval 1,5 mld. nebo kolik. Oni něco udělali a byli obviněni. Ti, kteří ten projekt zakládali, obviněni dodneška nejsou, takže první otazník zakládal právo ustavit vyšetřovací komisi. A tam už nastupovala státní instituce, to znamená ať už státní zástupce, nebo policie, zda šetřila, anebo proč nešetří a proč státní zástupce nenařídil nebo neběželo vyšetřování, co se stalo od začátku založení Opencard, včetně obrovských nákladů, které stála.

Za druhé. Proč ten, kdo dal oznámení a navrhl spolupráci, se stal obžalovaným a mám pocit, že i dokonce odsouzeným teď. Proč ti, kteří v radě tenkrát hlasovali, nebo rada nehlasovala, ona někomu přenechala práva rozhodovat o 1,5 mld.? Proč to udělala? Měla na to právo? Schválilo to zastupitelstvo? (Nesroz.) rozhodovací pravomoci někam jinam? A tam se nekonalo. Tam působila policie, tam působili nějací státní zástupci apod., teď je to u soudu. Takže tam prostě byl důvod k oprávněným pochybám a komise dospěla k závěru, že příslušná žalobkyně by měla být obviněna za svoji činnost, jestli si dobře vzpomínám.

Už méně jasné mně to bylo u projektu tunelového komplexu Blanka z prostého důvodu. Pokud by bylo iracionální nakládání s finančními prostředky, tak od toho investorem je hlavní město Praha, jsou to prostředky se kterými disponuje hl. m. Praha, a hlavní město Praha v prvé fázi by si mělo případně založit svoji vyšetřovací komisi jak v případech, kdy se ho to týkalo a mělo ještě svéprávné politiky, tak tak učinilo, jako bylo v případě například utopeného metra po povodních v roce 2002, a byla by ostuda, kdyby se obracelo na někoho jiného. Policie tam možná něco šetřila, šetří, já to nevím, odložila, ale nikde tady nepadlo obvinění nebo podezření, že státní orgány konaly špatně. Takže tam jsem věšel velký otazník, zda toto má smysl, jestli město má podezření, tak v prvé fázi má mraky úředníků, má možnosti objednat si analýzy, což asi také dělá, a prostě nejdříve ono samo by mělo si zjistit situaci, případně dát žaloby nebo trestní oznámení. Pak kdyby státní instituce nekonaly nebo konaly údajně třeba špatně, bylo by podezření nebo pochybnosti, pak by měl nastoupit parlament, ustavit vyšetřovací komisi a záležitost šetřit.

V tomto případě skutečně zvažte za této situace, jestli třeba přerušíte tento bod a přijde sem, já nevím, pan ministr vnitra Chovanec za nějaký čas anebo někdo, kdo přinese informaci vlády ČR o situaci kolem zakázek v České poště, protože tak jak ji podal pan generální ředitel, tak buď běží všechno tak, že konají orgány činné v trestním řízení a ostatní je zřejmě v souladu se zákony. To je tedy informace vlády, ale na základě toho přeci, proč budeme zřizovat v tuto chvíli vyšetřovací komisi? A skutečně já se tam moc obávám toho, že tam je živá kauza, která se dotýká konkrétních dvou lidí sedících v této Sněmovně, a právě proto nevím, který píárista vám zrovna tento postup poradil, nicméně považuji to i pro vás za postup krajně nešťastný.

Děkuji za pozornost. (Potlesk poslanců TOP 09.)

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Děkuji panu poslanci Laudátovi. Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Stanjura a po něm pan ministr. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já nevím, kdo mi odpoví, ale otázku položit musím. Já jsem dal konkrétní dotaz k zakázkám České pošty panu řediteli a teď nevím procedurálně, jestli pan ředitel bude mít možnost někdy odpovědět, nebo ne, jestli naše otázky, které jsou konkrétní k tomuto bodu, ne k vyšetřovací komisi, tady padnou, nebo ne. Nicméně je opravdu úsměvné, když se předseda koaličního klubu ptá Poslanecké sněmovny, proč byla svolána Bezpečnostní rada státu. Já si pamatuji ty starostlivé obličeje premiéra a obou vicepremiérů po jednání té Bezpečnostní rady státu, jak říkali: situace je vážná, bylo to oprávněné, opravdu jsme to museli řešit, udělali jsme dobře. Možná byste si to mohli říct uvnitř koalice nebo uvnitř jedné vládní strany - ty informace, které nepodléhají utajenému režimu, pochopitelně. Ale tvářil se jak premiér, tak oba jeho vicepremiéři - a všimněte si, nejsou tady! Bezpečnostní rada státu kvůli tomu zasedala. Když chce někdo použít tak mimořádný institut, jako je vyšetřovací komise, tak tady nejsou. Oni si to už asi řekli na té bezpečnostní radě a teď my máme sehrát co, my ostatní? A koalice tam chce mít většinu v té komisi? A předseda by měl být ale z hnutí ANO? To já si myslím, že je logické, ne? (Smích zprava.) Rozhodně, říká pan předseda Faltýnek a já s ním souhlasím. Přesně v té logice věci, že ti, kteří to mohou, mají na to kompetenci, se tváří, že na to kompetenci nemají a chtějí ustavovat vyšetřovací komisi.

Já bych navrhl přerušení tohoto bodu do příchodu minimálně tří členů Bezpečnostní rady státu, těch, kteří informovali veřejnost, aby nám řekli aspoň ty informace, které nepodléhají utajení, a ať nám řeknou, proč potřebují vyšetřovací komisi, proč vláda se domnívá, že nemá dostatek kompetencí a dostatek informací, aby to vyřešila, když už to řešila Bezpečnostní rada státu! To je selhání vlády. Aspoň si to myslí jeden vládní klub. Neříkám že vláda. Jeden vládní klub si to myslí, proto zřejmě požádal o svolání této schůze. A my bychom se měli ptát těch kompetentních, pana premiéra, který to jednání svolal, a obou vicepremiérů, kteří moudře říkali: ano, bylo potřeba, to jednání bylo užitečné, aby nám něco řekli a řekli, s čím si nemohou poradit, a pak jim možná pomůžeme. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Nechci se vlády příliš zastávat, ale vláda vám, milí kolegové odpoví v momentě, kdy na ni dojde řada. Teď se přihlásil s faktickou poznámkou pan poslanec Laudát, takže na pana ministra opět nedojde zatím řada. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec František Laudát: Děkuji za slovo. Já nebudu zdržovat. Tuhle frašku jste vyvolali vy. Pokud máte nějaké informační zdroje zevnitř pravicových opozičních stran a domákli jste se, že hodláme nebo přemýšlíme o svolání mimořádné schůze k této problematice, tak ta schůze by se v žádném případě netýkala toho, že bychom chtěli informace z Ministerstva vnitra nebo od policie nebo od státního zástupce k těm kauzám. Ta by se týkala toho a ptali bychom se premiéra Sobotky, jestli mu nevadí, že prvním vicepremiérem vlády je majitel firmy, která byla obviněna ve státní zakázce, a předsedou koaličního a druhého nejsilnějšího klubu je člověk, který seděl v té éře ve statutárních orgánech. A to je politikum. Ale vy tady chcete něco, co jde do podstaty, která nemá obdoby v této Sněmovně, minimálně ne třetí období, to vám můžu odpřisáhnout.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Pardon, nyní s faktickou poznámkou -

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Pane místopředsedo, já jsem navrhl procedurálně přerušení projednávání tohoto bodu a očekával jsem, že bez rozpravy se o něm bude hlasovat. To v mém vystoupení zaznělo a poprosil bych v této chvíli, abychom o tom hlasovali. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Petr Gazdík: Určitě. Nepostřehl jsem váš návrh, omlouvám se, přeslechl jsem jej. Budeme tedy hlasovat o procedurálním návrhu pana poslance Stanjury na přerušení této schůze. Prosím o upřesnění dokdy.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Do příchodu tří členů Bezpečnostní rady státu, aby nám poskytli informace vlády o situaci kolem zakázek v České poště, protože jak mi ukazoval kolega poslanec Fiedler, v odpovědi na jeho interpelaci pan premiér mu napsal, že Bezpečnostní rada státu se zabývala mj. hospodařením státního podniku Česká pošta, a to se bezesporu týká i situace zakázek v České poště. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP