(Jednání zahájeno v 11.00 hodin,)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji další jednací den 17. schůze Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.

Prosím, abyste se všichni přihlásili svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo žádá o vydání karty náhradní. Paní místopředsedkyně Jermanová má kartu číslo 6.

Sděluji vám, že o omluvení své neúčasti na jednání požádali tito poslanci: pan poslanec Adam - zdravotní důvody, paní poslankyně Adamová - pracovní důvody, pan poslanec Benešík - pracovní důvody, pan poslanec Běhounek - zahraniční cesta, paní poslankyně Černochová - pracovní důvody, pan poslanec Černý bez udání důvodu, pan poslanec Číp - zdravotní důvody, paní poslankyně Dobešová - zahraniční cesta, pan poslanec Fiala Petr - osobní důvody, pan poslanec Gabrhel - pracovní důvody, pan poslanec Holeček - pracovní důvody, pan poslanec Holík - zahraniční cesta, paní poslankyně Hnyková - pracovní důvody, paní poslankyně Chalánková - pracovní důvody, pan poslanec Kalousek - osobní důvody, pan poslanec Karamazov - zahraniční cesta, pan poslanec Kasal od 11. hodiny - pracovní důvody, pan poslanec Kaňkovský - pracovní důvody, pan poslanec Koníček - zahraniční cesta, pan poslanec Korte - pracovní důvody, pan poslanec Kořenek - pracovní důvody, pan poslanec Kostřica - pracovní důvody, pan poslanec Luzar - osobní důvody, paní poslankyně Marková - zahraniční cesta, pan poslanec Nekl - zdravotní důvody, paní poslankyně Nohavová - pracovní důvody, paní poslankyně Nováková do 12. hodiny - pracovní důvody, paní poslankyně Nytrová - pracovní důvody, pan poslanec Opálka - pracovní důvody, pan poslanec Pavera - osobní důvody, paní poslankyně Pecková - pracovní důvody, pan poslanec Podivínský od 11 hodin do 13.30 bez udání důvodu, pan poslanec Seďa od 14.30 - zahraniční cesta, paní poslankyně Semelová - pracovní důvody, pan poslanec Sklenák od 11 do 12 hodin - pracovní důvody, pan poslanec Soukup - pracovní důvody, paní poslankyně Strnadlová - zdravotní důvody, pan poslanec Šincl - zdravotní důvody, pan poslanec Štětina - osobní důvody, pan poslanec Toufar od 11 do 13 hodin - pracovní důvody, paní poslankyně Váhalová - zahraniční cesta, pan poslanec Volčík - pracovní důvody, pan poslanec Vyzula - zahraniční cesta a pan poslanec Zavadil - pracovní důvody.

Z členů vlády se omlouvá pan premiér od 13.30 z pracovních důvodů, pan ministr Brabec je zde, takže omluvu ruší, pan ministr Dienstbier - pracovní důvody, paní ministryně Jourová - zahraniční cesta a pan ministr Jurečka z pracovních důvodů. Tolik tedy omluvy.

Měli bychom se věnovat pevně zařazeným bodům, nicméně mám zde přihlášku pana předsedy klubu ANO, pana poslance Faltýnka. A prosím o klid v Poslanecké sněmovně.

 

Poslanec Jaroslav Faltýnek: Hezké dopoledne, vážené kolegyně, kolegové, vážený pane předsedo. Dovolte mi, abych navrhl nějaké pouze technické úpravy v dnešním programu jednání schůze po debatě s ostatními kolegy, předsedy klubů. Nechci již opakovat svou chybu, kterou jsem učinil v minulosti a za kterou jsem se kolegům omluvil. Jde opravdu pouze o technické záležitosti.

Dovolte mi, abych navrhl, abychom předřadili třetí čtení, konkrétně vládní návrh zákona 239, o podmínkách provozu vozidel, a vládní návrh zákona 156, o hnojivech, na začátek dnešní schůze před pevně zařazené body z bloku Ministerstva financí.

Potom bych chtěl poprosit o zařazení nového bodu a tím je vládní návrh, první čtení, kterým se mění zákon o veřejných zakázkách, na konec dnešního jednacího dne, respektive jako poslední bod za pevně zařazené body z bloku Ministerstva financí. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, jenom se zeptám. V tom původním pořadu je první zákon o hnojivech a potom je zákon o provozu na pozemních komunikacích. Může to být tak, jak to je? Ano. (Souhlas.)

Pan předseda Stanjura.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Hezké dopoledne. Jednak chci podpořit a potvrdit tu dohodu, kterou jsme učinili s panem předsedou poslaneckého klubu ANO, že dneska ještě projednáme v prvém čtení zákon o zadávání veřejných zakázek, tak ať se tomu mohou věnovat výbory, zejména hospodářský.

Ale když už ten program rozšiřujeme, tak dovolte, abych navrhl nový bod. Název řeknu úplně na konec a zkusím zrekapitulovat a citovat několik výroků členů vlády. (V sále je nadměrný hluk.)

Předevčírem jsme si mnozí všimli tiskové konference, kterou pořádal hejtman Kraje Vysočina a současně náš kolega a současně taky předseda Správní rady VZP, který bezesporu má dostatek zkušeností a informací z oblasti zdravotnictví, spolu s řediteli jak státních, tak krajských nemocnic s tím, že oznámili, že audity, které dělá Ministerstvo financí v těchto nemocnicích, jsou účelové, že probíhají nekorektně, že nemají možnost se bránit. Dokonce zazněla slova z úst jednoho ředitele, že -

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Já se velmi omlouvám, ale prosím všechny, kteří teď dorazili do sněmovny, aby se usadili a snížili také hladinu hluku v sále, protože pan předseda Stanjura má právo mluvit v důstojné atmosféře.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Nebo alespoň o něco snížená hladina hluku. Úplné ticho si tady snad ani neumím představit.

Dokonce jeden z těch ředitelů říkal, že mají právo na spravedlivý proces, který je jim ze strany Ministerstva upírán. Chci připomenout, že v tom neměla opozice žádný podíl, jak se velmi často vzpomínalo, že opozice si tady hraje nějaké předvolební vystoupení a podobně. Takže pan hejtman a poslanec Běhounek je za sociální demokracii. Vystupoval tam ředitel Nemocnice v Motole, kandidát sociální demokracie na post pražského primátora. Reagoval potom ministr zdravotnictví a ministr financí.

Dovolte mi, abych ocitoval doslovný přepis vystoupení dvou členů vlády předevčírem v televizi, kdy pan ministr zdravotnictví říkal: "No pokud by to dopadlo tak, že nemocnice budou muset vracet peníze, tak nepochybuji, že nemocnice uspějí ve své možnosti obrátit se na soud." Na to kontruje ministr financí: "Těšíme se na to, těšíme. A pokud to neumí, nechť nám to dají a my to rádi odřídíme, ty nemocnice." Úplně přesně jsem nepochopil, jestli ty nemocnice má řídit Ministerstvo financí, nebo hnutí ANO.

Načež zase ministr zdravotnictví říká: "Říkali ředitelé nemocnic, že se v podstatě dozvěděli neoficiálně na začátku auditu, že výsledek bude, že to dopadne špatně, že je dán a že se budou bavit jenom o výši sankcí." Nebudu to číst celé, má to čtyři strany. Mimo jiné v dalším vystoupení ministra financí zaznělo velmi kolegiální vyjádření na adresu ministra zdravotnictví: "No pan Němeček se mimochodem taky proslavil nákupem prodražených přístrojů." A pan ministr financí pokračuje - a teď prosím fakt o pozornost, protože pan ministr financí identifikoval, kdo dělá předvolební kampaň, a říká: "Pan Němeček tady dělá politickou kampaň ČSSD před komunálními volbami." A pokračuje: "Dneska volební kampaň dělá pan Němeček, dělá se volební kampaň na Českou poštu, na ČSA a nevím na co, na všechny věci, na kterých se ČSSD podílela." A tak dále.

Takže jsem chtěl říct, že to není předvolební útok opozice na vládu, ale je to souboj uvnitř vlády. V zásadě, když to zjednoduším, tak ministr zdravotnictví a ředitelé nemocnic říkají "Tady je neprůhledný audit, jehož výsledky jsou dány ještě předtím, než začal. My se nemáme možnost bránit." A ministr financí a zejména jeho první náměstek, což je politický náměstek za hnutí ANO, říká: "Všechno je v pořádku. Ti ředitelé nemocnic se bojí svých vlastních pochybení. Mimo jiné v tom jede i ministr zdravotnictví Němeček. My tady děláme pořádek."

My samozřejmě víme jako občanští demokraté, že požadavek ministra zdravotnictví na zveřejnění auditních zpráv nelze realizovat. Myslím, že každý, kdo ve své instituci měl nějaký audit, ví, že by to bylo porušení zákona, kdyby se v plném znění zveřejňovaly auditní zprávy. Takže je to v zásadě taky politický požadavek. Jsem přesvědčen, že ministr zdravotnictví to ví. Nicméně my jako opozice v tom opravdu tápeme. My nejsme schopni říct, kde je pravda, když se takhle docela tvrdě střetnou v přímém přenosu ministři vlády z různých koaličních stran.
Přihlásit/registrovat se do ISP