(14.00 hodin)

 

Poslanec Karel Šidlo: Vážené kolegyně, kolegové, já bych chtěl poděkovat za rozpravu, která tady zazněla. Zaznělo tady mnoho argumentů - některé byly pozitivní, některé byly negativní k tomu návrhu a k jeho úpravě formou komplexního pozměňovacího návrhu. Já jako předkladatel samozřejmě jsem vnitřně přesvědčen, že po jednání, která s ministerstvy byla - já si myslím tady v tom případě je nejdůležitějším ministerstvem Ministerstvo financí, které nedalo negativní stanovisko k tomu komplexnímu pozměňovacímu návrhu -, lze vycházet z toho, že ty argumenty, které jsme prodiskutovali a probrali, odpovídaly i tomu, že tento návrh není zcela scestný a že by měl postoupit do třetího čtení. Je tady návrh na to, abychom to vrátili do druhého čtení, je tady návrh další, abychom tomu ještě věnovali čas. Já si myslím, že tento čas, pokud bude umožněn a většinově se rozhodnete, není nic na překážku, na druhé straně si myslím, že když bude vtaženo více vás do té diskuse nad obsahem tohoto tématu, možná bude také jasněji při závěrečném hlasování ve třetím čtení. Nic proti tomu jako předkladatel nemám, i když bych upřednostnil tu variantu, že pokud nejsou pozměňovací návrhy, měli bychom postoupit do třetího čtení a rozhodnout hlasováním o tom, jaký ten návrh, včetně komplexního pozměňovacího návrhu, je. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji zástupci navrhovatelů, který splnil částečně i povinnost zpravodajky, ale dávám slovo zpravodajce k jejímu závěrečnému slovu.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěla jenom všem poděkovat za spolupráci při tvorbě tohoto pozměňovacího návrhu hlavně Ministerstvu financí, se kterým jsme tento pozměňovací návrh připravovali. Myslím si, že bychom měli dát hlasovat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Tak, ano, to je váš úkol, paní zpravodajko, připomenout mi, že v průběhu rozpravy padl návrh na vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání, jestli jsem dobře zaznamenal minimálně dva diskutující. Ano? To je věc, která se hlasuje nyní, takže o tomto procedurálním návrhu - samozřejmě všechny vás předtím odhlásím, požádám vás o novou registraci. Prosím, přihlaste se svými identifikačními kartami.

 

O návrhu, který padl v rozpravě - vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání, budeme hlasovat v hlasování pořadové číslo 297, které jsem zahájil. Ptám se, kdo je pro vrácení návrhu zákona výborům k novému projednání. Kdo je proti? Děkuji vám.

Hlasování pořadové číslo 297, z přítomných 119, pro 34, proti 80. Návrh nebyl přijat.

 

Znamená to, že mohu ukončit druhé čtení. Děkuji zástupci navrhovatelů, děkuji zpravodaji a končím dnešní bod 29. Zároveň přerušuji zasedání 17. schůze Poslanecké sněmovny - a jestli si dobře pamatuji a pomohli mi k tomu předsedové poslaneckých klubů ranním hlasováním - do středy, to je do 1. října do 11 hodin, kdy se Poslanecká sněmovna sejde k pevně zařazeným bodům.

Takže děkuji vám. Přeji hezký den, hezký víkend, pokud ho máte volný v době předvolební kampaně.

 

(Jednání skončilo ve 14.03 hodin.) ***
Přihlásit/registrovat se do ISP