(13.50 hodin)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Prosím, nepokřikujte! Pokud jste přihlášeni, dostanete slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: - platit zbytečné pokuty do systému, který nefunguje a je nefunkční. (Potlesk poslanců hnutí ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktické poznámky - pan poslanec Bronislav Schwarz, poté pan poslanec Uhlík, Stanjura a Šarapatka. V tomto pořadí. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Bronislav Schwarz: Hezký den, pane místopředsedo, kolegyně, kolegové. Já bych jenom matematiku. Nebudu řešit věci. Jenom bych s vámi prošel matematiku. Z praxe: Kancelář pojistitelů je zvyklá na nějaký přínos peněz. Tomu rozumím. Když zlevníme výši pokut, je to nemravné, souhlasím s tím, tak mám strach, že vícero lidí přestane platit pojištění, to znamená, že kanceláři pojistitelů začnou chybět peníze v tom balíku, a ti lidé, ti slušní, jak se tady ozývá, kteří nabourají, nevezmou si to na tom, kdo do nich naboural, budou to vymáhat od kanceláře pojistitelů, tak ta ty peníze nebude mít. Ona je zvyklá na nějaký zisk, tak kde ho vezme? Tak mám strach, je to jenom matematika, aby opravdu se něco nezměnilo v pojištění. Tomu rozumím.

Na druhou stranu já zastávám jednu věc. Je problém, nebo postrádám, aby kancelář pojistitelů okamžitě, jakmile zjistí, že nemám pojištění, zákonem měla uloženo, že nás musí vyrozumět, aby ti slušní, kteří opravdu zapomněli, si to mohli zaplatit bez sankcí - neprodleně, rychle. Tomu bych rozuměl. Jenom snížení toho nemravného se bojím, protože to je to, po čem voláme i v dopravních přestupcích, kdekoliv. Čím máme nižší pokuty, lidé si toho neváží, a proto zákony poruší. Jediné, co dnes platí, jak jsem tak zjistil, je to smutné, mrzí mě to, je právě, že lidé dodržují zákony kvůli vysokým sankcím. Je to smutné, ale musel jsem vám to říct. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Josef Uhlík s faktickou poznámkou. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Uhlík: Já jenom krátce. Znovu tedy připomínám, že opravdu bychom se tím měli znovu zabývat ve výborech, a bylo také řečeno hned při prvním čtení, že by tady měl být souhlas tří ministerstev. Já jsem tady slyšel o tom, že Ministerstvo financí dalo neutrální stanovisko, což já mám jiné informace. Vím, že oficiálně dali neutrální - už bych informoval, že spíš byli přinuceni dát neutrální, ale to je moje spekulace. Ale žádal bych, aby ostatní ministerstva - myslím, že tam bylo dopravy a další, jestli se to prohlasuje a půjdeme do třetího čtení, tak bych žádal, aby tato ministerstva opravdu dala jasné kladné stanovisko k tomu, jestli můžu tedy takto požádat.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Zbyněk Stanjura k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já se chci opravdu silně ohradit proti sprostému osobnímu útoku paní zpravodajky. Já jsem měl věcné argumenty - možná chybné. Se mnou nikdo z pojišťoven nemluvil, se mnou nemluvila žádná lobbistická firma. Mohla jste si už všimnout za tu dobu, co tu jsme spolu, že nejsem ten, který načítá cizí pozměňovací návrhy a který tady čte cizí důvodové zprávy.

Pan poslanec Schwarz řekl jinými slovy to samé co já. Tak pojďte na mikrofon a řekněte o něm to samé, že podlehl lobbistickým tlakům, že na rozdíl od vás není tak silný a odvážný, aby tomu čelil. Neřekl nic jiného než já, jenom volil jiná slova. Pan poslanec Uhlík z vládní strany řekl v podstatě to samé co já, možná jinými slovy. Tak řekněte i o nich, že podlehli lobbistům.

Se mnou, to je zajímavé, žádní lobbisté nejednali. S vámi ano. Vy sama jste ten pozměňovací návrh připravovala, nebo vám někdo pomáhal, když už chceme být tedy osobní? Nevyjádřila jste se k mé zdvořilé žádosti, jestli vy nebo jestli osoba vám blízká není ve střetu zájmů -

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, oslovujte kolegy mým prostřednictvím.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Omlouvám se - prostřednictvím pana místopředsedy Filipa. Vy sama jste argumentovala nálezem Ústavního soudu. To jste sama hledala, nebo vám s tím někdo pomohl? Byli to lobbisté, nebo nebyli? Já jsem s tím nezačal! Já ani odpovědi na ty otázky v zásadě nechci. Jenom si vyprošuji, abyste mě takhle sprostě urážela. Nezneužívejte toho, že jste dáma. Já se k podobné argumentaci neuchýlím. A znovu autoritativně prohlašuji: nikdo mě kvůli tomu nekontaktoval - ani pojišťovny, ani lobbisté. Byl jsem ale na Ministerstvu dopravy, o tom problému něco vím. Nemáte kladné stanovisko Ministerstva dopravy dodneška. Možná váš stranický kolega, který ten rezort nezvládá, vám ho dá, tak jak dal výjimku pro vlaky a nebezpečné náklady, jak jsme četli dneska, to je všechno možné, ale neobviňujte jiné, když jste v důkazní nebo v argumentační nouzi! To je velmi jednoduché! Máte mi vyvrátit, v čem nemám pravdu, a já uznám třeba sílu vašich argumentů.

Já jsem navrhoval vrátit, ať se o tom ještě jednou můžeme pobavit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Pane předsedo, vypršel vám čas k faktické poznámce.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Tak mě prosím neurážejte, protože tohle mě opravdu uráží! Nejsem cvičená opice - (Vypnut mikrofon po skončení časového limitu.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Skončil vám čas, pane předsedo, k faktické poznámce! Děkuji.

Nyní pan poslanec Milan Šarapatka k faktické poznámce. A ještě předtím, než mu dám slovo, ještě budu konstatovat z důvodu opatrnosti, protože nevím, jestli byla přečtena, omluvu pana kolegy Štětiny a paní kolegyně Hnykové. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Milan Šarapatka: Dobré odpoledne, dámy a pánové. Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych chtěl navázat na repliku pana poslance Urbana, kterou tady pronesl, a někoho, kdo tady říkal, že má s kanceláří nějakou zkušenost. Já mám osobní zkušenost. Dostal jsem od té kanceláře fakturu na 12 tisíc a ukázalo se, že je to kvůli mému veteránovi, který stojí v garáži a vyjíždím s ním jednou nebo dvakrát za rok. Takže to bylo zcela neoprávněné.

A pokud jsou tady argumenty, že fond musí mít dostatek prostředků, tak samozřejmě on od těch, kteří způsobí škodu a nejsou pojištěni, ji vymáhá a ta vymahatelnost je prakticky stoprocentní, tak nevidím nejmenšího důvodu, aby poplatek v podle mě nemravné výši dostával ještě jednou. Děkuji vám.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Šarapatkovi. Nyní ještě jedna faktická poznámka pana poslance Uhlíka. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Uhlík: Díky, naposledy. To, co jsem chtěl říct, tady bylo teď před chvilkou potvrzeno, právě to vyjádření ministerstev. Takže tady mně to zpravodaj potvrdil - doprava negativní stanovisko, takže fakt se k tomu vraťme.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Dobře, děkuji. Nyní pan poslanec Volný také k faktické poznámce. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Já bych chtěl vaším prostřednictvím poprosit pana kolegu Uhlíka, ať váží slova, jestli tady řekl, že k neutrálnímu stanovisku byl někdo z Ministerstva financí donucen. Je to velice silné vyjádření. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nemám nyní žádnou... Tak ještě pan kolega Uhlík k faktické poznámce, ač říkal, že naposledy, tak přece jen ještě jednou. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Josef Uhlík: Nechal jsem se unést, omlouvám se. (Potlesk.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní tedy máme vyčerpány faktické poznámky. Nemám nikoho dalšího přihlášeného do rozpravy, nevidím... Á, vidím ještě pana kolegu Jaroslava Zavadila, který chce zklidnit na závěr rozpravy rozbouřenou hladinu. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Jaroslav Zavadil: Já chápu, že řadu z vás už to unavuje, mě také, nicméně jenom jednu jedinou poznámku. Já si vážím toho, že tahle žena, poslankyně, kolegyně udělala to, co udělala, a je mi líto, že jste se jí nikdo nezastal. To je mi líto! A jinak si myslím, že i to, co pan kolega Stanjura řekl, já mám s pojišťovnami tedy smutné zkušenosti, a tím neříkám nic, prostřednictvím pana předsedajícího, že byste s nimi měl něco společného vy, to chraň bůh, ale já jsem vždycky naježený na pojišťovny. A jsem moc rád, že tady tenhle návrh padl, a já ho budu podporovat. Tečka. (Potlesk poslanců ČSSD a ANO.)

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Pokud není žádná jiná přihláška do rozpravy, rozpravu končím. Ptám se, jestli je zájem o závěrečné slovo. Ano, zástupce navrhovatelů. Prosím, pane poslanče, máte slovo. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP