(13.40 hodin)
(pokračuje Tejc)

Přišla za mnou paní, která vyřizovala dědictví po své dceři, která zemřela. A bylo jí vyčísleno z kanceláře pojistitelů za vozidlo, které evidentně prokazatelně nepoužívala, ale bylo na ni formálně přepsáno rozhodnutím o dědictví, přibližně 10 tisíc korun. To vozidlo nebylo používáno několik měsíců. Už to, že ti lidé musí prokazovat, už to, že musí nakonec podstoupit většinou soudní řízení, jim přináší řadu komplikací, řadu nákladů. Jsem přesvědčen, že tak jak je ten systém nastaven teď, to není správně, těch případů zneužití ze strany České kanceláře pojistitelů je příliš. A bohužel ne všichni lidé jsou schopni se hájit tím, že mají dobré právníky, mají na ty právníky, a řada lidí do těch sporů vůbec nejde. To je ten problém, který tady je.

Uznávám, že to řešení možná není úplně ideální, že by se to dalo vypilovat, ale podle mého názoru těch sankcí už dnes, včetně náhrady nákladů právního zastoupení, je poměrně hodně a málokdo si dovolí nezaplatit povinné ručení. A navíc si nemyslím, že by částka, o které tady hovoříme, ta sankční, která se má zrušit, že by o ní vůbec lidé věděli. O ní se bohužel dozvídají až poté, co jim přijde ta fakticky vyměřená částka. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Nyní faktická poznámka pana poslance Matěje Fichtnera. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo. Já se připojuji také k tomu, že to není černobílé. K panu předsedovi Stanjurovi - jednoduchá věc. Pokud někomu stojí auto na zahradě a rezne mu tam, tak po něm spravedlivě nemůžeme požadovat, aby měl sjednané povinné ručení. To je přece nesmysl.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan poslanec Stanjura - faktická poznámka. Poté pan poslanec Karel Šidlo. Elektronická přihláška má přednost. Já jsem vás viděl, ale nemohu obcházet jednací řád. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Když pan kolega Tejc chybně interpretuje moje slova, tak to musím uvést na pravou míru.

Já jsem za prvé řekl, že ani vteřinu nepodporuji stávající excesy a prohřešky. Navrhl jsem vrácení do druhého čtení, aby se ten systém změnil. Tak mi neříkejte, že jsme pro to, když kritizuji podle mě slabiny tohoto návrhu, že chci zachovat stávající systém. Nic takového jsem neřekl. To si fakt vyhrazuji, protože si myslím, že vím o těch slabinách a že existuje řešení.

K tomu co říkal pan poslanec Fichtner. Máte pravdu. Jediný problém - víte, kolik máme vozidel v České republice? A kdo bude kontrolovat, že stojí v zahradě? Rozumíme si, v čem je problém?

Myslím si, že můžeme zkusit najít systém, který to vyřeší. Podle mě je to odhlášení z registru vozidel. Protože když nejezdím... já bych opravdu bych nechtěl vést tu debatu tady, já bych ještě o tom pohovořil ve výborech. Jestli o tom budeme ještě 30 nebo 40 dnů jednat, tak se nic nestane, pokud najdeme lepší řešení.

Takže se jen ohrazuji proti tomu, že chci zachovat stávající systém a že nějak toleruji, nebo že ty případy, o kterých vím, bych nějak podporoval. To jsem ale jasně řekl ve svém úvodním vystoupení, že ani vteřinu. Ani vteřinu nechci hájit ty přehmaty a ty excesy. Na tom fakt trvám, nejsem podporovatel zachovávání statu quo. Jenom bych chtěl říci, že máme ještě čas, abychom v dobrém úmyslu, o kterém jsem mluvil, a jsem přesvědčen, že jsme všichni vedeni dobrým úmyslem, nenapáchali další škody. To je všechno.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní pan kolega Karel Šidlo s faktickou poznámkou, poté pan kolega Milan Urban, poté pan předseda Votava ještě jednou s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Karel Šidlo: Vzhledem k průběhu diskuse se pokusím být velice stručný.

Zareaguji ještě na kolegu Stanjuru, jak zde hovořil o nárůstu výše pojistného. V žádném případě podle toho, jak jsme diskutovali se zástupci Ministerstva financí, případný nárůst výše zákonného pojištění nebude kopírovat zrušení příspěvku České kanceláři pojistitelů. Ten nárůst bude spíš závislý na inflaci a na tom, jak se mění daňová pravidla v České republice. To znamená, že tato obava je lichá, že by ti skuteční neplatiči byli ochráněni a že platiči budou platit víc.

A druhá věc - ta diskuse na to téma jak to propagovat. Já si myslím, že je to velice jednoduché. Máme jeden problém u registru vozidel. Řadový občan, který se dozví dopisem kanceláře pojistitelů, když už po něm vymáhá konečnou dlužnou částku za neuhrazení příspěvku, nemá možnost přes registr vozidel, tak jako řádná právnická osoba, si zajistit dostatečné doklady k tomu, aby mohl argumentovat tím, že on není viníkem. A to je problém i těch vozidel, která reznou na zahradách, to je problém i těch vozidel z dědictví apod., o kterých jsme hovořili. Nejen těch, která jsou v polopřevodech.

A k polopřevodům ještě jedna maličkost. Ten problém je skutečně zažehnán tím, že od 1. 1. polopřevody neexistují. Tam bude převod přímý, to znamená jeden majitel končí a druhý musí prokázat vše, co je třeba k tomu, aby přihlásil řádně vozidlo ve stejném časovém okamžiku. Takže tato situace padne.

To znamená, že v současné době, pokud budeme hovořit o 150 tis. až 200 tis. případů, které v tom ještě byly, v těch nevyřešených polopřevodech, tak já myslím, že právě ta podmínka toho, že tam bude umožněno prokazovat způsob, jak to vozidlo je používáno, či bylo používáno v konkrétním okamžiku, může zabránit tomu, aby to bylo neoprávněně vymáháno. Protože databáze České kanceláře pojistitelů je samozřejmě nabízena i správním úřadům.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji také za dodržení času. A nyní pan poslanec Milan Urban s faktickou poznámkou.

 

Poslanec Milan Urban: Děkuji. Když chcete dokončit polopřevod, tak musíte mít technickou, musíte mít evidenční kontrolu, musíme mít zaplacenou pojistku a možná ještě další náležitosti. V momentě, jak to uděláte, tak vám Česká kancelář pojistitelů začne účtovat všechno to období, které bylo předtím, možná ještě před rokem 2010, kdy vznikla, tedy od toho data vzniku. To je jeden z důvodů těch nemravností, které tam dneska jsou. Já si myslím, že je to jinak, že ten návrh, který tady předkládá paní poslankyně Zelienková, je hodný podpory, protože když už to tak zjednodušil pan předseda Stanjura, že někteří jsou pro ty, kteří nedodržují pravidla, a někteří pro ty, kteří je dodržují, tak já myslím, že se to dá zjednodušit jinak. To, co navrhuje paní Zelienková, je pro lidi, to, co říká někdo jiný, je pro pojišťovny. Je to tak jednoduché.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Urbanovi. Nyní ještě s faktickou poznámkou pan poslanec Václav Votava, potom paní poslankyně Zelienková jako zpravodajka. Prosím, pane poslanče,

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Nechci zdržovat. Jenom dvě poznámky. Jednak stanovisko Ministerstva financí k pozměňovacímu návrhu paní kolegy Zelienkové v té části rušení tohoto § 24c bylo neutrální. Nebylo nesouhlasné. To je jedna věc.

Druhá věc. Samozřejmě nikdo nechce podporovat to, aby tady byl nárůst těch, kdo neplatí pojištění, to vůbec ne. Kdo tímhle argumentuje, tak v žádném případě samozřejmě nemá pravdu. Ano, jedním z argumentů kanceláře bylo, že když se zavedl ten příspěvek, tak klesl počet nepojištěných motorových vozidel. O tom můžeme ale směle diskutovat, jestli to tak je, nebo není. Protože, a já se s tím setkávám, řada lidí ani neví, že ten příspěvek existuje, a jsou překvapeni, když pak dostanou samozřejmě dopis od kanceláře a zírají na tu částku, kterou mají doplatit.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní paní poslankyně Zelienková. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.

 

Poslankyně Kristýna Zelienková: Děkuji za slovo, pane předsedající. Předem je třeba říci, že příspěvek dle § 24c, tedy tzv. příspěvek nepojištěných, byl do původního zákona č. 168/1999 Sb. vložen naprosto uměle a nekoncepčně, a to při druhém čtení návrhu zákona, nikterak neodůvodněným poslaneckým pozměňovacím návrhem poslance Pavla Hrnčíře.

Pokud tady slyším argumentaci a rétoriku pana poslance Stanjury, tak pochybuji o tom, že jeho argumentace je objektivní. Já sama jsem při přípravě tohoto pozměňovacího návrhu čelila extrémnímu tlaku Asociace pojišťoven. Dokonce, řekla bych, až na osobní úrovni. Veškeré ty argumenty, které tady pan poslanec Stanjura přednesl, byly přesně ty argumenty, kromě vylité vaničky i s dítětem, které jsem si několikrát musela vyslechnout od různých lobbistických skupin.

Chápu, že pan poslanec Stanjura je tady již delší dobu, takže možná podlehl tomuto lobbistickému tlaku, nicméně já jsem tady necelý rok, takže já tomuto tlaku čelit budu a budu tady bojovat za občany a za to, aby nemuseli... (Z pléna: Jste sprostá!) Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP