(13.30 hodin)

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Teď je tady několik faktických. Pan poslanec Volný potom pan zpravodaj s faktickou a potom pan poslanec Votava. Omlouvám se, pan předkladatel, omlouvám se paní zpravodajce.

 

Poslanec Jan Volný: Děkuji, pane předsedající. Chtěl bych tady jenom upřesnit. Prosím vás, teď ano, dlužník, je to nemravné neplatit pojištění, platí ty sankce tři. Jednak správní poplatek, potom poplatek, sankci od kanceláře pojistitelů a ještě je povinen a kancelář pojistitelů vymáhá po něm škodu.

Tenhle, jak říká pan předseda rozpočtového výboru, nemravný systém se tady prolobboval v roce 2009. Když mluvím s lobbisty kanceláře pojistitelů, tak oni říkají: Ano, my víme, že je to špatně a že těch sankcí je moc a že to nemá logiku. Ale finský model má tvrdý poplatek, ale nevymáhá škodu. Tak to takhle pojďme udělat. Ale proč s tím nepřišli sami, když oni vědí, že to bylo přepálené, že to bylo nemravné? I když vůbec se nechci zastávat těch, kteří neplatí pojištění. Je to špatně. Ale oni argumentují tím, že ty správní poplatky, které dělá správní komise u samospráv, že to nefunguje, že se nevybírají. Tak mně tady něco nefunguje, tak tady necháme něco takhle nemravného.

Pojďme toto nechat projít a potom přemýšlejme, jestli opravdu ten finský model je o tolik lepší než to, co tady postavíme. Pokud to teď vrátíme a zastavíme, tak tady zase další dva tři roky bude prolobbován tento naprosto nelogický systém. Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Volnému. S přednostním právem pan zpravodaj. Faktická poznámka pana kolegy Fichtnera, potom paní poslankyně Zelienková.

 

Poslanec Karel Šidlo: Děkuji za slovo jako předkladatel. Já bych zareagoval, protože si myslím, že pan kolega Stanjura v rámci své argumentace spojil několik faktů dohromady. My, kteří jsme absolvovali poměrně širokou diskusi na hospodářském výboru, a byla ta diskuse i na rozpočtovém výboru dokonce za přítomnosti zástupců Ministerstva financí, tak již víme, a já bych si dovolil to tady zmínit pro vás, kteří jste se té diskuse nezúčastnili, že ta situace je trošičku jiná. Ono nejde o ty polopřevody jako takové. Ano, jsou jedním ze zdrojů, kdy vznikají neplatiči zcela nevědomě. To je pravda. Ale vznikají neplatiči i z jiných důvodů. Vy si necháte vozidlo doma, neodhlásíte ho z evidence a máte povinnost zaplatiti zákonné pojištění pouze v případě, že vozidlo používáte na pozemních komunikacích při provozu. Jinak tu povinnost nemáte. Když s ním nevyjedete, tak zkrátka platit nemusíte. A problém je v tom, že takto se dostala do pasti celá řada lidí, kdy auta byla předmětem dědictví, důvodem toho, že člověk ztratí fyzickou schopnost řídit atd., a kancelář pojistitelů tohoto způsobu využívala, protože právě bere ten rozdíl mezi porovnáním dvou evidencí. To je evidence registru vozidel a evidence toho, co jsem říkal já, zaplacených zákonných pojištění. Takže tady vznikal první problém.

A ještě abych uvedl na správnou míru to, kdy se platí. Prosím, vy když nezaplatíte zákonné pojištění a nechytí vás při provozu Policie České republiky, tak vy nejdete do správního řízení. Vy neplatíte ani tu sankci pokutu. Vy můžete pouze čekat na to, zda vás přichytí Česká kancelář pojistitelů a vybere příspěvek do garančního fondu. Který ale není dneska zdrojem toho, aby to sloužilo k úhradám! Dneska je to zdroj zisku! Protože ten garanční fond dneska už obnáší přes 1,4 mld. korun. A v podstatě to, co tady bylo řečeno o té vymahatelnosti, je vymahatelnost škody na pachateli té škody, to znamená na viníkovi dopravní nehody, který nebyl pojištěn, a je vymáhána soudně. A tam je návrat do toho garančního fondu 91 % z těch škodních událostí, které byly hrazeny z garančního fondu. Takže garanční fond netrpí nedostatkem peněz, ten spíš neobyčejně kyne z toho, že jsou placeny tyto příspěvky mimo v podstatě potřebu úhrady vzniklých škod.

Takže to jsem chtěl jenom uvést na pravou míru, abyste si toto uvědomili, že vlastně tady se podporuje zákonem státu České republiky zcela legitimní byznys soukromé firmy a není používán k účelu, proč je to vybíráno! Děkuji.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Matěje Fichtnera. Potom paní zpravodajka. Omlouvám se, že jsem to obrátil. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Matěj Fichtner: Děkuji za slovo, pane předsedající. Já bych se připojil k tomu, co tady říkal pan kolega, a pouze bych dopřesnil slova nebo tu poznámku, kterou říkal pan kolega Volný. On říkal, že sankce jsou tři. Tak nejsou tři, ale je jich pět. Protože vedle poplatků, o kterých tady kolega hovořil, tak ještě je tam přestupek podle zákona o pojištění odpovědnosti. A ještě je tam také regresní úhrada. Takže dohromady pět sankcí, nikoliv pouze tři.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Faktická poznámka - paní zpravodajko, ještě vydržte - faktická poznámka pana poslance Votavy, potom faktická poznámka pana předsedy klubu ODS Zbyňka Stanjury. Prosím, pane předsedo, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Já jenom jestli pan kolega Stanjura mě pochopil dobře, vaším prostřednictvím. Já jsem říkal, a za tím si stojím, že ten příspěvek je nemravný a že jsem pro jeho zrušení v současné době. Ale samozřejmě že jsem pro to, aby ten, kdo neplatí, svým způsobem postižen byl. Takže já teď budu hlasovat pro ten zákon tak, aby byl ten příspěvek odstraněn, ale je třeba provést celkovou revizi zákona, tak abychom opravdu tu nespravedlnost, která tam je, a já si myslím, že je, aby odstraněna byla.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji panu poslanci Votavovi. Faktická poznámka pana předsedy Stanjury. A poté faktická poznámka pana kolegy Uhlíka.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Fakt naposled. Je to poměrně jednoduché. Jste buď na straně těch slušných, nebo černých pasažérů. Nic víc. Můžete si vybrat. Je to opravdu tak. Nemůžete být na straně obou skupin! Nemůžete! Můžete být jenom na jedné! Navrhujete to přenést na města a obce. Zeptejte se svých starostů a zastupitelů, jestli po tom touží! Co z toho budou mít a jak to budou vlastně vykonávat? V okamžiku. Říkal jsem, že § 24c je v mnoha jiných zákonech. Že je to legislativní zmetek. Na tom si trvám. Ale klidně si to schvalte!

Já jenom říkám, že až budou za vámi chodit lidé, kteří si budou stěžovat, že narostlo zákonné pojištění, případně ti, které nabourá řidič bez pojištění, tak my budeme jenom říkat: My jsme před tím varovali a tohle jsou ti, kteří to neslyšeli a kteří podporují neplatiče a černé pasažéry systému. To je všechno. Nic víc, nic míň. A nemusíme to schovávat za to, jestli je to pět postihů nebo toto. Kdyby si plnili svoje povinnosti, tak počet postihů je nula! To je úplně jednoduché.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji i za dodržení času. Další faktická poznámka pana poslance Uhlíka, poté pan poslanec Tejc, poté ještě jednou pan kolega Fichtner. Hlásí se Karel Šidlo a potom také Milan Urban. Paní zpravodajka se hlásila řádně, takže po faktických poznámkách. Prosím, pane poslanče, máte slovo.

 

Poslanec Josef Uhlík: To mi běží čas?

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Ne, ne, já jsem ještě nevynuloval pana kolegu. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Josef Uhlík: Děkuji za slovo, pane předsedající. Dámy a pánové, já bych jenom chtěl tady varovat, protože si myslím, že jsme to projednali nestandardně. Na jaře, stanovisko vlády k tomuto pozměňovacímu návrhu negativní. Teď jsme si to projednávali v září, komplexní pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu. Těsně před výborem rozpočtovým a hospodářským se tento komplexní pozměňovací návrh ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu změnil v několika paragrafech paní Zelienkové. Těsně před jednáním hospodářského výboru. A byl schválen i v hospodářském výboru. My jsme svoje rozhodnutí odročili, druhý den jsme se k tomu vyjadřovali v rozpočtovém kladně, většinově. Myslím si, že to není dobře, takto projednávat takové důležité věci. Proto souhlasím s kolegou Stanjurou, že bychom to měli vrátit výborům a dát si jasné vyjádření ministerstev, kterých se to týká. Takže opravdu varuji před schválením.

Děkuji za pozornost.

 

Místopředseda PSP Vojtěch Filip: Děkuji. Nyní faktická poznámka pana poslance Jeronýma Tejce. Prosím, pane poslanče.

 

Poslanec Jeroným Tejc: Děkuji za slovo. Pan předseda Stanjura tady hovořil o návštěvách v kancelářích, o tom, jak lidé nás budou pronásledovat jako poslance a budou nám spílat za zvýšení ceny povinného ručení. - Tak pan předseda říká, že to neříkal, omlouvám se, jestli jsem ho špatně interpretoval. Nicméně hovořil o tom, že to vnímání bude takové, že ti, kteří se staví za změnu zákona, tak jsou pro ty, kteří neplatí a nedodržují pravidla, pak jsou ti, kteří hájí stávající podobu, a to jsou ti, kteří pravidla dodržují. Myslím, že to takto černobíle rozhodně nelze vnímat. A dám jeden příklad jedné návštěvy v mé kanceláři, která patřila k jedněm z mnoha. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP