(13.20 hodin)
(pokračuje Stanjura)

Nechci debatu příliš zanášet do minulosti, ale když jsme tady jednali o jiném zákonu, který dal podíl Hasičskému záchrannému sboru, podíl ze zákonného pojištění, tak tehdy ti, kteří to navrhovali a hlasovali, a myslím, že to byl poslanecký návrh, tak nás ujišťovali, že nedojde k navýšení zákonného pojištění. A jaká byla skutečnost? Samozřejmě že ty peníze, které stát, a já říkám, že je to dobře, chtěl dát na podporu hasičů, nedal to ovšem z rozpočtu, jak by bylo logické a jednoduché, ale dal to z podílu na zákonném pojištění, tak pojišťovny zvedly zákonné pojištění, takže nakonec to zaplatili občané - ne formou z daní, co už zaplatili, ale tím, že si platí pojistky. To je příklad, jak se to stalo. A tento návrh zavádí druhou takovou možnost.

Měl jsem to poměrně delší, ale nechci dneska už při dlouhém a možná i vzrušeném projednávání příliš zdržovat. Mám celkem tři návrhy, abych to zkrátil. Pokud budou předkladatelé nebo paní zpravodajka reagovat, tak jsem určitě schopen vést i podrobnější debatu.

Za prvé navrhuji, abychom přerušili projednávání bodu do doby zpracování posudku Parlamentním institutem k citovanému usnesení rozhodnutí Ústavního soudu. Myslím si, že pro to, abychom se nepřeli, abychom jednání přerušili, požádali Parlamentní institut, který nám bezesporu vyhoví, dostaneme všichni jeho posudek, jak interpretovat rozhodnutí, protože podle našeho názoru se to týkalo úplně jiné věci a s tím předmětem komplexního pozměňovacího návrhu to vůbec nesouvisí. Pokud by to prošlo, tak ostatní návrhy jsou pak nehlasovatelné.

Druhý můj návrh. Pokud by to neprošlo, tak navrhuji vrátit tento zákon k novému projednání výborům, kterým to bylo svěřeno, to znamená rozpočtovému a hospodářskému.

Kdyby neprošlo ani to, tak ve druhém čtení navrhuji pro třetí čtení hlasovat o zamítnutí tohoto zákona.

A říkám, že pokud se rozproudí delší debata, tak jsem připraven i v podrobnější debatě přinášet argumenty. Skutečně se tohoto návrhu zákona obáváme a myslíme, že nejrozumnější je nechat to posoudit instituci, jako je Parlamentní institut, abychom měli větší jistotu o tom, jak my, nebo paní poslankyně a zpracovatelé a navrhovatelé původního návrhu znění interpretují rozhodnutí Ústavního soudu, protože si myslím, že interpretace prostě není správná a je zavádějící. A byl bych opravdu nerad, a nevěřím, opravdu nevěřím, přestože si tady občas vyměňujeme politické údery tam a zpátky, že by někdo chtěl černé pasažéry zvýhodnit. Ale tento návrh je bohužel zvýhodňuje.

Děkuji za pozornost.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Pane předsedo, vy jste navrhl tři usnesení, z nichž jedno chápu jako procedurální. To znamená, že přerušení je usnesení, o kterém bychom měli hlasovat hned. O ostatních dvou v případě, že neprojde, až v dobu, která je pro to určena. Takže prosím, abyste se dostavili ke svým hlasovacím zařízením. To byl procedurální návrh ze strany pana předsedy klubu ODS. Ještě vás všechny odhlásím. Prosím o novou registraci.

Usnesení, o kterém budeme hlasovat - pane předsedo Stanjuro, prosím, kontrolujte mě. Hlasujeme o tom, že Sněmovna přerušuje projednávání tohoto bodu do doby zpracování stanoviska Parlamentním institutem k nálezu Ústavního soudu číslo, které jste uváděl.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: K rozsudku Ústavního soudu, spisová značka: Pl. ÚS 8/2014. Jenom pro přesnost, kdyby to prošlo, ať se ví přesně pro Parlamentní institut, které rozhodnutí Ústavního soudu máme na mysli. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Rozumím. Zahajuji hlasování. Ptám se, kdo je pro, ať stiskne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu?

Hlasování má pořadové číslo 296. Přihlášeno je 120. Pro 38, proti 55. Tento návrh nebyl přijat. S ostatními návrhy se vypořádáme později.

 

A nyní se tedy hlásil pan poslanec Votava. Moment, ještě pan poslanec Jandák. Nežádá, takže odmazávám. Pan poslanec Votava a potom pan poslanec Uhlík. Prosím, máte slovo.

 

Poslanec Václav Votava: Děkuji za slovo. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, tento poslanecký návrh zákona byl myslím živě diskutován v rozpočtovém výboru. To, co říká pan kolega Stanjura, s řadou věcí mohu souhlasit, i když jsem se teď zdržel k vašemu návrhu, protože pokud bychom se měli dál zamýšlet, co s tím, tak by to měl být asi vládní návrh a neměli bychom už nic tvořit. Myslím, že nic lepšího už nevymyslíme v rozpočtovém výboru nebo ve výboru hospodářském.

Nicméně jsem chtěl říci jednu poznámku. Samozřejmě asi nejcitlivější místo je § 24, nevím, jestli je to a, nebo c, to je příspěvek, který tedy musí hradit ten, kdo neplatí zákonné pojištění. Pokud tedy přijde kancelář pojistitelů na to, že člověk neplatí za určitou dobu, předepíše mu příspěvek. A já jsem na rozpočtovém výboru říkal a vznášel otázku, zdali je příspěvek mravný, nebo nemravný, jeho výše. Já nezpochybňuji, že by ten, kdo neplatí, měl doplatit a nějakou sankci k tomu zaplatit. To nezpochybňuji, to by asi tak mělo být. Samozřejmě pokud něco způsobí, neplatí, je tady vymáhání, bylo řečeno, že se to daří skoro 95 %, to už je celkem jedno.

Příspěvek je nemravný a já vám uvedu na příkladu, v čem je třeba nemravný. Dám příklad. Přívěsný vozík za auto - většina z vás ho možná má. Platí se ročně pojištění 200 korun. Pokud nebudete platit celý rok, přijde na to kancelář pojistitelů, předepíše vám k úhradě příspěvek a vypočte vám ho tak, že vezme denní sazbu 30 korun, násobí to 365, každý si spočítá, je to bezmála 11 tisíc korun. Jedenáct tisíc korun proti 200 korunám, které by měl zaplatit a které ročně neplatil! Těch 30 korun, jenom pro zajímavost, tu denní sazbu má i nejsilnější motocykl. Ptám se, co je rizikovější? Přívěsný vozík za autem, nebo motocykl? Všichni vidíme, jak to na našich silnicích chodí. Určitě motocykl.

Takže určitě je třeba s tím něco udělat. Myslím si, že cestou je možná teď příspěvek zrušit, protože garanční fond je naplněn a naplňuje se. Naplňují ho i pojišťovny. Ale nějaká sankce tomu, kdo neplatí, bez ohledu na to, jestli něco nezpůsobí, nebo nezpůsobí, když se zjistí, že neplatí, tak by být měla. Ale měla by být přiměřená. Děkuji.

 

Předseda PSP Jan Hamáček: Moment, moment, pane kolego. Faktická poznámka pana předsedy Stanjury.

 

Poslanec Zbyněk Stanjura: Já s panem poslancem Votavou v zásadě souhlasím. Já jsem navrhl tři možná řešení. Jsou alternativní. Pokud návrh zamítneme, což doporučujete vy, tak je to dobře. A pokud přijde vládní návrh, tak je to taky dobře. Jenom říkám, že udělat možná z přísného nebo nelogického systém, kde nejsou žádné sankce, je horší, protože tento návrh to celé ruší a zůstává jedna velká nula. Neplatiči nedávají vůbec nic, ani to, co de facto dlužili, a všechno platí ti, kteří plní své povinnosti a zákonné pojistky uzavírají.

Ale pokud se přikloníte k zamítnutí, tak to byla jedna z variant, o které jsem mluvil, já s tím nemám žádný problém. Já jsem jenom chtěl, aby zpracovatelé a předkladatelé jak původního, tak komplexního návrhu měli možná šanci se k tomu ještě jednou vrátit. Přerušení jsme odmítli. Ještě to můžeme vrátit zpátky do výboru, to je de facto to samé, nebo to pustíme do třetího čtení. Pokud to neprojde, což v tomhle znění budu doporučovat, abychom to zamítli, tak pokud to zamítneme, tak je to dobře. A pokud přijde vláda se svým návrhem, který upraví či upřesní sankce i podle nebezpečnosti, aby to bylo přiměřené, aby to nebylo tolik tisíc procent nahoru proti původnímu dluhu, tak to určitě podpoříme.

My jenom nechceme podporovat černé pasažéry, kterých je výrazná menšina, na úkor těch poctivých. A znovu říkám, ty polopřevody, které dělaly velký problém, kdy si člověk myslel, že už nemá za motorové vozidlo platit, ale ten, který to koupil, to nepřihlásil, to od 1. ledna už prostě nebude vyřešeno jiným zákonem. A stávající stejně nezměníme díky retroaktivitě. Takže polopřevody jsou od 1. ledna vyřešeny. Pokud přijdete s lepším návrhem sankcí, my to budeme klidně podporovat, není v tom žádný problém. Jenom nechceme, aby sankce byly nula. Obáváme se toho, že se to prostě rozšíří. Je nějaká skupina lidí, která když zjistí, že vlastně nebude mít sankci, přestane platit. Neříkám, že mnoho, naprostá většina to plní a plnit bude. Tak jenom navrhuju nemotivovat lidi k tomu, aby se ti černí pasažéři měli lépe než ti druzí. To je všechno. To je hlavní výhrada k návrhu zákona, kterou my máme. Děkuji. ***
Přihlásit/registrovat se do ISP