Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 12 (26. září 2018)
č. 11 (12. července 2018)
č. 10upravená (20. června 2018)
č. 9 (15. a 16. května 2018)
č. 8 (25. dubna 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 11 (12. července 2018)
č. 10 (20. června 2018)

další

Usnesení

č. 39Vládní návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady o rtuti (tisk 172) (26. září 2018)
č. 38k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o omezení dopadu některých plastových výrobků na životní prostředí KOM(2018) 340 v konečném znění, kód Rady 9465/18 (12. července 2018)
č. 37Zpráva o plnění programů prevence před povodněmi ke dni 31. prosince 2017 (tisk 178) (20. června 2018)
č. 36Zpráva o hospodaření Státního fondu životního prostředí České republiky za rok 2017 (20. června 2018)
č. 35Návrh státního závěrečného účtu kapitoly č. 315 - Ministerstvo životního prostředí za rok 2017 (20. června 2018)

další

Semináře

10. října 2018
Kulatý stůl k novele zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (tisk 173)
Předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová uspořádala ve středu 10. října 2018 pracovní kulatý stůl k zákonu o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (tisk 173).
9. října 2018
Oběhové hospodářství - méně odpadů, více recyklace
Výbor pro životní prostředí uspořádal dne 9. října 2018 seminář "Oběhové hospodářství - méně odpadů, více recyklace" pod záštitou poslance Františka Elfmarka.
20. června 2018
Kulatý stůl k problematice jezů na Labi
Předsedkyně výboru Dana Balcarová a předseda podvýboru pro ochranu přírody a krajiny Jan Čižinský společně svolali na 20. června 2018 pracovní kulatý stůl kproblematice jezů na Labi. Diskuze se zúčastnili poslanci, zastánci stavby i zástupci ekologických organizací.
19. června 2018
Kulatý stůl k odpadové novele, balíčku cirkulační ekonomiky a jednorázovým plastům
Předsedkyně výboru Dana Balcarová svolala na 19. 6. 2018 pracovní kulatý stůl k odpadové novele, balíčku cirkulační ekonomiky a jednorázovým plastům. Diskuze se zúčastnili poslanci, zástupci Ministerstva životního prostředí, obcí, ekologických organizací a odpadových i dalších průmyslových sdružení.
22. června 2018
Pitná voda je – a bude?
AV ČR ve spolupráci s PSP ČR uspořádaly vrámci cyklu "Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost" seminář o budoucnosti pitné vody pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balcarové a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové.

další
ISP (příhlásit)