Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 15 (12. prosince 2018)
č. 14 (21. a 22. listopadu 2018)
č. 13 (6. listopadu 2018)
č. 12 (26. září 2018)
č. 11 (12. července 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 14 (21. listopadu 2018)
č. 13 (6. listopadu 2018)

další

Usnesení

č. 46Záměry zahraničních cest výboru na rok 2019 (21. listopadu 2018)
č. 45Informace o kůrovcové kalamitě v roce 2018 a o plánech na její řešení v roce 2019 (21. listopadu 2018)
č. 44Petice za zastavení budování trailových tras na Čížkových kamenech a v okolí Lhoty (6. listopadu 2018)
č. 43Návrh rozpočtu na rok 2019 kapitoly 348 - Český báňský úřad (6. listopadu 2018)
č. 42Návrh rozpočtu Státního fondu životního prostředí České republiky na rok 2019 (6. listopadu 2018)

další

Semináře

3. prosince 2018
Trendy v nakládání s odpady
AV ČR ve spolupráci s PSP ČR uspořádal v rámci cyklu „Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost“ seminář o trendech v nakládání s odpady pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balcarové a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové.
10. října 2018
Kulatý stůl k novele zákona o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (tisk 173)
Předsedkyně výboru pro životní prostředí Dana Balcarová uspořádala ve středu 10. října 2018 pracovní kulatý stůl k zákonu o předcházení ekologické újmě a o její nápravě (tisk 173).
9. října 2018
Oběhové hospodářství - méně odpadů, více recyklace
Výbor pro životní prostředí uspořádal dne 9. října 2018 seminář "Oběhové hospodářství - méně odpadů, více recyklace" pod záštitou poslance Františka Elfmarka.
20. června 2018
Kulatý stůl k problematice jezů na Labi
Předsedkyně výboru Dana Balcarová a předseda podvýboru pro ochranu přírody a krajiny Jan Čižinský společně svolali na 20. června 2018 pracovní kulatý stůl kproblematice jezů na Labi. Diskuze se zúčastnili poslanci, zastánci stavby i zástupci ekologických organizací.
19. června 2018
Kulatý stůl k odpadové novele, balíčku cirkulační ekonomiky a jednorázovým plastům
Předsedkyně výboru Dana Balcarová svolala na 19. 6. 2018 pracovní kulatý stůl k odpadové novele, balíčku cirkulační ekonomiky a jednorázovým plastům. Diskuze se zúčastnili poslanci, zástupci Ministerstva životního prostředí, obcí, ekologických organizací a odpadových i dalších průmyslových sdružení.

další
ISP (příhlásit)