Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 17 (20. března 2019)
č. 16 (6. února 2019)
č. 15 (12. prosince 2018)
č. 14 (21. a 22. listopadu 2018)
č. 13 (6. listopadu 2018)

další

Zápisy z jednání

č. 15 (12. prosince 2018)
č. 14 (21. listopadu 2018)

další

Usnesení

č. 65 (20. března 2019 Informace o stavu životního prostředí v oblasti Tibetské náhorní plošiny)
č. 64 (20. března 2019 Informace o vzdělávacím programu pro střední školy Enersol)
č. 63 (20. března 2019 Informace o stavu a obsahu aktualizace Státní politiky životního prostředí)
č. 62 (20. března 2019 Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 408))
č. 61 (20. března 2019 Návrh poslanců Jana Birke, Pavla Kováčika, Karla Turečka a Zdeňka Podala na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001)

další

Semináře

2. dubna 2019
Stop sečení srnčat
Místopředseda výboru pro životní prostředí RNDr. Jan Zahradník pořádá kulatý stůl na téma Stop sečení srnčat. Akce se koná dne 2. dubna 2019 od 13:00 do 16:00 hodin v místnosti č. K49, Sněmovní 1
19. března 2019
Bioodpady a jejich využití Legislativa a praxe
Výbor pro životní prostředí uspořádal pod záštitou předsedkyně Ing. Dany Balcarovéseminář na téma Bioodpady a jejich využití: legislativa a praxe. Níže naleznete prezentace, audiozáznam a fotky z akce.
19. února 2019
Za pět minut dvanáct: Strategické plány ČR a udržitelný rozvoj
Seminář, který začínal 19. února 2019 symbolicky „za pět minut dvanáct“, pořádal výbor pod záštitou předsedkyně podvýboru pro udržitelný rozvoj Ing. Jany Krutákové.
5. února 2019
Problematika výskytu vlků v ČR

Poslanec a člen výboru pro životní prostředí František Elfmark uspořádal v prostorách Poslanecké sněmovny PČRkulatý stůlvěnovaný opětovnému výskytu vlků na území České republiky.

3. prosince 2018
Trendy v nakládání s odpady
AV ČR ve spolupráci s PSP ČR uspořádal v rámci cyklu „Vědecké poznatky – základ pro lepší, konkurenceschopnou společnost“ seminář o trendech v nakládání s odpady pod záštitou předsedkyně výboru pro životní prostředí Dany Balcarové a předsedkyně Akademie věd ČR Evy Zažímalové.

další
ISP (příhlásit)