Dokumenty

Pozvánky, zvukové záznamy a prezentace ze schůzí

č. 22 (13. listopadu 2019)
č. 21 (18. září 2019)
č. 20 (4. září 2019)
č. 19 (12. června 2019)
č. 18 (3. dubna 2019)

další

Zápisy z jednání

č. 20 (4. září 2019)
č. 21 (18. a 19. září 2019)

další

Usnesení

č. 88Doplnění členů podvýborů (4. září 2019)
č. 89Zahraniční pracovní cesta výboru pro životní prostředí do Bosny a Hercegoviny (4. září 2019)
č. 87Světový přehled stavu životního prostředí OSN - Global environmental outlook 6 (4. září 2019)
č. 86Vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 383/2012 Sb., o podmínkách obchodování s povolenkami na emise skleníkových plynů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (tisk 483) (4. září 2019)
č. 85Nominace člena do Uhelné komise (4. září 2019)

další

Semináře

17. září 2019
Finance tváří v tvář změně klimatu
Seminář Finance tváří v tvář změně klimatu pod záštitou poslankyně Ing. Dany Balcarové se uskutečnil v úterý 17. září 2019 od 14:00 do 17:00 hodin v jednací místnosti č. E48, "konírna", Malostranské nám. 7/19.
1. října 2019
Odpady a oběhové hospodářství
Seminář Odpady a oběhové hospodářství pod záštitou poslance Františka Elfmarka se uskuteční v úterý 1. října 2019 od 9.00 do 14.00 hodin v jednací místnosti č. E48 "konírna", Malostranské nám. 7/19.
11. června 2019
Kulatý stůl k novele zákona o obchodování s emisními povolenkami (tisk 483)
Kulatý stůl k novele zákona o obchodování s emisními povolenkami (tisk 483) pod záštitou předsedkyně výboru Ing. Dany Balcarové se bude konat v úterý 11. června 2019 od 14.00 hod.v zasedací místnosti výboru pro životní prostředí,Sněmovní 1, místnost č. K49.
2. dubna 2019
Stop sečení srnčat
Místopředseda výboru pro životní prostředí RNDr. Jan Zahradník pořádal kulatý stůl na téma Stop sečení srnčat. Akce se konala dne 2. dubna 2019 od 13:00 do 16:00 hodin v místnosti č. K49, Sněmovní 1
19. března 2019
Bioodpady a jejich využití Legislativa a praxe
Výbor pro životní prostředí uspořádal pod záštitou předsedkyně Ing. Dany Balcarovéseminář na téma Bioodpady a jejich využití: legislativa a praxe. Níže naleznete prezentace, audiozáznam a fotky z akce.

další
ISP (příhlásit)